A szép Anna és a legendája

2018. július 8. (vasárnap) 8:32 - Várkonyi Balázs

Apa, látod? Mit kéne látnom, édes gyermekem? – kérdezek vissza a legkedvesebbnek vélt mosolyommal, amire csak képes vagyok, ha a munkában megakasztanak. Lányom a számítógép képernyőjére bök: Ott, ni! Látod, Anna-bál.

Egy szűkszavú gyermek apja a kevésből is ért. Szóval bálozni lenne kedve, persze csak ha ez a kedv holnap reggelre el nem illan. Húszéves korban ez megesik. De most még, hogy a hírportálon látja az előzetest a nevezetes eseményről, érdeklődőnek tűnik. És faggatni kezd, mert hogy munkám okán voltam már effélén, a híres füredi Anna-bálon is.

Az est helyszíne a sokat látott Anna Grand Hotel. Megannyi híresség jelenlétéről vall a hoteltörténet: Csokonaitól Vörösmarty Mihályig, Jókaitól Blaha Lujzáig, Eötvös Lorándtól Ady Endréig sokan megfordultak ott. De talán a szálló se lett volna, annyi hírességet meg végképp nem vonzott volna Balatonfüred, ha nincs a legendás kórház. Története a XVIII. századig nyúlik vissza. 1716-ban a tihanyi apátsági birtokösszeíráskor följegyezték, hogy Füreden savanyú vizek törnek fel a földből. Az egyik forrás Tenkovits Miksa telkén fakadt, itt építették az első fürdőházat. Ez lett az alapja a később európai hírnévre szert tevő gyógyhelynek. A világ távolabbi vidékeiről is vonzotta az embereket. A következő században Füred mindinkább szellemi központ, a reformkor fontos közéleti találkozóhelye lett. Kossuth Lajos vagy Széchenyi István gróf is gyakran vendégeskedett ott.

Fotó: wikipedia

A Szentgyörgyi Horváth család elegáns palotája volt a társasági élet központja. A családfő 1825-ben leánya, Anna-Krisztina neve napján nagy táncmulatságot rendezett. A legenda szerint a varázslatosan szép Anna azon az első bálon ismerte meg a fiatal huszártisztet, a vakmerően bátor ember hírében álló dzsidáskapitányt, nemes eleméri Kiss Ernőt. Szerelem volt első látásra! Hamarosan jegyességre léptek, s a következő év májusában megtörtént a kézfogó.

Ám milyen az élet! Nem sok időt tölthettek együtt boldogságban, mert az ara fiatalon súlyos beteg lett, meghalt. Az özvegy katonatiszt aztán nem vett nőül mást. Csak a hivatásának élt. Annak a hivatásnak, amely sokszor próbára tette, amely elvezette a hősies helytállásig és a megérdemelt altábornagyi rangig, s amely a végzetet is elhozta számára: a tizenhárom aradi vértanú egyik lett. „Kegyelemből” kötél helyett golyó általi kivégzéssel sújtották. A szemtanúk később elmondták: az első lövés a tábornok vállát érte, így nem roskadt össze, s a megdöbbent kivégzőosztagnak azután maga vezényelt tüzet. Végül közelről lőtték agyon. Holttestét tisztiszolgája az éj leple alatt a várárokból kihantolta, majd illően az aradi temető földjébe temette. És ezen a ponton éled meg egy újabb – ezúttal bizonyosan hamis – legenda: az egykor elterjedt szóbeszéd szerint felesége, Anna titokban Aradra utazott, s férje tetemét hazacsempészte. Ez már csak azért sem lehet igaz, mert Anna-Krisztina akkor már hosszú ideje a földben nyugodott.

A szerelmesek emlékét két hét múlva az Anna-bálon ismét megidézik.

A rovat további hírei: Napraszóló

Az ipar arisztokratái

Az ipar arisztokratái

2019. március 31. (vasárnap)

Öreg ház szülővárosomban, a Vörösház sarkával átellenben: itt, a Kossuth utca legelején élt valaha egy kivételes tudású mesterember, Forgó Mihály. Megbecsült polgár volt. Misztikus esztendőben, éppen két évszázad fordulópontján született, 1900-ban. Nyolcvanöt év adatott neki.

Hucek megjavult!

Hucek megjavult!

2019. március 24. (vasárnap)

Két vödör és egy lapát találkozása a 9061. sz. raktárkezelővel – nagy gondolatok ihletője lehet! És a rejtélyes „9061. sz.” azonosítót viselő férfi nem okoz csalódást. A Dunai Vasmű Építője újság 1951. február 13-ai számában olvasom: „Két vödröt és egy lapátot találtam. Ezekkel a szavakkal állított be egy elvtárs a minap hozzám”. Így indítja Uj István raktárkezelő hosszú fejtegetését, amit a vödör- és lapátlelet érlelt meg benne.

CB 40 19, a csodaautó

CB 40 19, a csodaautó

2019. március 16. (szombat)

Állt a haverjával a vadonatúj Moszkvics mellett, ragyogott rajta a nap. Milyen színű lehet? Nem kérdezte meg, titkolta, hogy színtévesztő, különösképp azóta, hogy az újságban olvasott egy hirdetést: Középkorú asszony férjhez menne… „Kis testi hibával” jeligére a Kiadóba. Úgy hitte, a színtévesztés is „kis testi hiba”, így nem beszélt róla. Biztosan világoskék a kocsi, gondolta, és lezárta magában a színkérdést. Amúgy is sokkal jobban izgatta, hogy az autóba bele kéne ülni.

Rangon aluli…

Rangon aluli…

2019. március 10. (vasárnap)

Ötvenes férfi támaszkodik az autójára, telefonál. Feltűnően ideges, mindegyre az órájára pillant. Látom, a bal első gumi lapos. Van pótkerék? Hogyne lenne! – válaszol önérzetesen. Ajánlkozom, szívesen segítek, hiszen ismerősök vagyunk, ez a legkevesebb. Á, nem, köszöni, van ember, majd „az” megcsinálja. Megyek a dolgomra.

„Aranyláz” Újvárosban

„Aranyláz” Újvárosban

2019. március 03. (vasárnap)

1951. május elseje. Munkásünnep Pentelén, felvonulással, utcanévadóval, házavatóval. A hivatalosságok, a fővárosi protokollvendégek megcsodálják a semmiből kinőtt utcát – persze, hogy a Május 1. nevet kapja –, majd az ünnepség végeztével hazamennek. És a frissen átadott épületek egy részében másnap nem a beköltöző családok jelennek meg, hanem munkásbrigádok. Hogy befejezzék azt, amit az ünnepélyes avatóig nem sikerült.

1859: a pentelei világjáró hazatér

1859: a pentelei világjáró hazatér

2019. február 25. (hétfő)

Barkóczi Rosty Pál, az ifjú nemes önszántából tán sosem hagyta volna el Magyarországot. De az 1848-49-es szabadságharc katonájának, a Károlyi-huszárezred kapitányának nem volt más választása: a világosi fegyverletétel után börtön várt volna rá, így menekülnie kellett. Sógora, a tudós Trefort Ágoston, a későbbi vallás- és közoktatásügyi miniszter segítségével emigrált.

A „jégtörőnek” nem akadt dolga

A „jégtörőnek” nem akadt dolga

2019. február 24. (vasárnap)

Mátyással nincs szerencsénk, lehet, hogy komisz idő vár ránk, már hogyha beválik a népi regula. Mert a régi időjósok úgy tartották, ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Vagyis még hidegebb napok várhatóak.