Dunaújváros Hetilap

A Dunaferr Zrt. szemrebbenés nélkül mérgezi a környezetet és a dunaújvárosi embereket

2019. október 10. (csütörtök) 11:24 - doszerk

Döbbenetes adatok, információk birtokába jutott portálunk arról, hogy a Dunaújvárosban működő vasmű évek óta fittyet hány a környezetvédelmi előírásokra és a kiszabott tetemes bírságok ellenére sem tartja be azokat - írja a Pesti Srácok.

A Dunaferr viszont egészen mást kommunikál: a cég álláspontja szerint ők betartják a környezetvédelmi előírásokat, minden ennek ellentmondó híradás csupán “valótlan információ”. Ez egyébként tényleg rendkívül megnyugtatóan hangzik, más kérdés, hogy mennyire fedi a valóságot. A PestiSrácok.hu ugyanis megtudta: a 2014-2018 közötti időszakban a környezetvédelmi előírások be nem tartása miatt összesen: két milliárd forint (!), míg a 2018-ban összesen: 3.250.000 forint bírságot kaptak. És ez nem minden. Nem csupán letagadják, hogy folyamatosan megbírságolják őket, de a hatóságok felé sem mindig sikerült teljesíteni a bejelentési kötelezettségüket például arról, hogy az érctömörítő kéményen kibocsátott károsanyag mértéke meghaladja a megengedettet. De valószínűleg azt is elfelejtették közölni a dunaújvárosiakkal, hogy a monitoring kutakból vett mintákban új komponenseket mutattak ki, amelyek határérték felettiek a cink, a molibdén, a cianid összes, az arzén, a szelén, az ón, a higany, a bór, valamint a fluorid tekintetében.

Szinte folyamatosan “problémás” a levegő szennyezettsége Dunaújvárosban, melyet leginkább a szálló por miatt minősítenek annak. Az, hogy ezt minek is köszönhetik az ott élő emberek, nem annyira nehéz kitalálni annak ismeretében, hogy a városban működik a Dunaferr Dunai Vasmű. A cég konzekvensen tagadja, hogy közük lenne a szálló por mennyiségéhez, sőt, véleményük szerint ők az előírásoknak megfelelően járnak el. A portálunk birtokába jutott információk szerint azonban a céget évek óta  – és idén is több alkalommal  – tetemes mennyiségű pénzbírsággal sújtotta a hatóság a követelmények be nem tartása miatt. 

 

2019. 10. 09-én is “problémás” a levegő szennyezettsége. Vajon mitől?

Megtudtuk: az ISD Dunaferr által üzemeltetett érctömörítő kémények károsanyag kibocsátása 2018 január elseje óta folyamatosan határérték feletti. A határérték feletti károsanyagok megakadályozása, megelőzése érdekében a Zrt-t intézkedési terv kidolgozására kötelezte a Fejér megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egysége. Kötelezettség kikényszerítése érdekében végrehajtási eljárás indult, amelyben végrehajtási bírság került kiszabásra. A Zrt. az intézkedési tervben foglaltakat nem tartotta be, ezért a hatóság ismételten a határérték feletti kibocsátások megakadályozása, megelőzésének érdekében bírság megfizetésére és intézkedési terv benyújtására kötelezte a Zrt-t. Úgy tűnik, erre is fittyet hánynak a Dunaferrnél, mivel 2019 júliusában több alkalommal történt az érctömörítő kéményen határérték túllépése, de erről sem szóltak a hatóságnak. Ezen értékek bejelentésének elmulasztása miatt a hatóság bírság megfizetésére és intézkedési terv benyújtására kötelezte őket. A kokszolómedence diffúz mérése során megállapítást nyert, hogy az nem felel meg az előírásoknak és a Hatóság több alkalommal meg is bírságolta a céget ezért. A Dunaferr-t azonban nem hatotta meg ez sem, mint ahogyan annak a rendszernek a kiépítését sem tartották fontosnak, amely az ISD Kokszoló Kft engedélyében előírt tárolótartályok légzőszelepein történő károsanyag kibocsátások kiküszöbölésére lenne alkalmas. Ráadásul több kokszolói kármentesítési területen mutatták ki a felszín alatti víz szennyezettségét, amely miatt a Hatóság beavatkozási és monitoring terv benyújtását rendelte el, de ezt sem sikerült elkészítenie a Vasműnek. Hiába bírságolják tehát a céget, egészen egyszerűen még ezzel sem tudják elérni, hogy a Dunaferr Zrt eleget tegyen a környezetvédelmi előírásoknak. Úgy tudjuk, hogy a céget idén több alkalommal is végrehajtási bírsággal sújtották, de ennek hatására sem történt változás. 

Bírságok összege az ISD Dunaferr esetében: 

  • a 2014-2018 között a környezetvédelmi előírások be nem tartása miatt összesen: 2.000.000.000 Ft, 2018 évben összesen: 3.250.000 Ft
  • Tűzvédelmi, műszaki biztonsági okból: 2.100.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 1.150.000 Ft, 2019 évben összesen: 10.820.000 Ft
  • Tűzvédelmi, műszaki biztonsági okból: 2.920.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 7.900.000 Ft 

ISD POWER KFT. bírságai:

  • 2018 évben összesen: 1.900.000 (tűzvédelmi bírság), 2019 évben összesen: 900.000 Ft (tűzvédelmi bírság)
  • Kiemelt esemény (Katasztrófavédelem): 2018. május 15-én egyik kazánházában a kohógáz vezeték karbantartása közben – üzemzavarnak minősülő – tűz keletkezett.

ISD Kokszoló Kft. bírsága:

  • 2018 évben összesen: 100.000 Ft,  tűzvédelmi bírság: 100.000 Ft, 2019 évben összesen: 5 000 000 Ft, a tűzvédelmi bírság pedig 400.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 4 600 000 Ft
Kiemelt esemény (Katasztrófavédelem): 2019. évi időszakos hatósági ellenőrzést június 19-én hajtották végre, amely során megállapításra került, hogy egyes telepített gázérzékelők meghibásodtak, készenlétben tartásuk nem volt megfelelő, továbbá a teljes kamragáz csőhálózat felülvizsgálata nem kezdődött meg, erre vonatkozóan semmilyen karbantartási tervvel nem rendelkeznek. A kokszoló kemencék és tároló tartályok esetében a BAT (EU szabvány) előírások teljesülésének igazolása nem megfelelő a diffúz porkibocsátás esetében. A vállalat az intézkedési terveket nem hajtja végre, folyamatos bírságolás alatt áll 2016 óta.

ISD Dunaferr Zrt, üzemei: 

Ércelőkészítő és Darabosító üzem bírságai: 2018 évben összesen: 500.000 Ft, tűzvédelmi bírság: 500 000 Ft,  a 2019-es évben összesen 700.000 Ft. Továbbá a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt  újabb 700 000 Ft-os bírság. 

De ha mindez nem lenne elég, 2019. júliusában hat alkalommal SO2 (kén-dioxid) túllépés is történt, ami légzőszervi megbetegedést okozhat. A túllépéseket a vállalat nem jelentette a számára meghatározott határidőn belül, ezért a környezethasználati engedélytől eltérő üzemeltetés miatt 500.000 Ft. bírság került kiszabásra és intézkedési terv került előírásra.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK LEGSZENNYEZŐBB ÜZEM A KIBOCSÁTOTT POR TEKINTETÉBEN

A telephelyen lévő elektrosztatikus porleválasztó felújítása korábban megtörtént, azonban a por kibocsátása 2018. január 1-óta folyamatosan határérték feletti, ezért újabb beruházások lennének szükségesek. Megtudtuk: a vállalat az intézkedési terveket nem teljesítette, a szükséges beruházások kapcsán a kivitelező vállalkozóval továbbra sem kötött szerződést. Az új berendezések telepítése mintegy 6 milliárd forintos beruházást jelentene, ehhez pedig a szükséges infrastruktúra kiépítése is szükséges lenne. A Dunaferr javaslata erre az volt, hogy a Kormány engedélyezze azt, hogy a vállalat 2022.június 30-ig, illetve 2023. augusztus 31-ig végezze el a beruházásokat és a projektet támogassák. 

BÍRSÁG, BÍRSÁG, BÍRSÁG…

Vas- és Acélgyártás bírságok: 2018 évben összesen 450.000 Ft, a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt 350.000 Ft, míg a tűzvédelmi bírság: 100 000 Ft volt. Idén eddig 2.220.000 Ft bírságot kaptak, a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt 600.000 Ft, míg a tűzvédelmi bírság 1.620.000 Ft volt. A technológia folyamatok során jelentős problémát okoz a konverter üzem kiporzása a nyersvas konverterbe adagolásakor, nyers acél csapolásakor, a nyersvas keverőbe történő beöntésekor. Az öntőcsarnok esetében nem került kiépítésre folyamatos mérőberendezés, a beruházás mintegy 200 millió Ft lenne. A vállalat az intézkedési tervet nem hajtja végre, folyamatos bírságolás alatt áll. Új határidőt is kaptak pedig: 2019.novemberéig. A Dunaferr javaslata az ITM részére az volt, hogy szükségtelennek ítélik az átalakítási munkákat, álláspontjuk szerint csak ésszerűtlen költséggel valósítható meg a beruházás. Éves gyakoriságú mérés előírása és a projekt Kormány általi támogatása a kérésük. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy a pontforrások mérése és a határérték a magyar jogszabály, valamint az EU Bizottságának végrehajtási határozata (BATC) alapján került előírásra. Az ISD Dunaferr Zrt, az alábbi kármentesítési tevékenységek elvégzésére kötelezett: bírságok megfizetése 2018-ban összesen: 300.000 Ft, 2019 -ben összesen: 2.000.000 Ft

A Dunaferr I-II-III-IV-V-VI számú kokszolói kármentesítési területen kimutatott földtani közeg és felszín alatti víz-szennyezés kármentesítésével kapcsolatban benyújtott tényfeltárási záródokumentációt a Járási Hivatal elfogadta, továbbá a műszaki beavatkozási- és monitoring terv benyújtását rendelte el. Az előírás nem került teljesítésre, végrehajtási eljárás indult. Új határidő: 2019. novembere. A Dunaferr javaslata az ITM részére az volt, hogy a hatóság méltányolja a később benyújtásra kerülő műszaki beavatkozási tervet (határidő nem került meghatározásra) és fogadja el a vállalat vízkitermelésre és
monitoring végzésére leírt javaslatát. A kármentesítéshez kéri a kormány támogatását.

DUNAFERR ZAGYTÉR: A MONITORING KUTAKBAN A HATÁRÉRTÉK FELETTI A CIANID, A HIGANY, AZ ARZÉN…

Az ISD Dunaferr Zrt. mai napig még az előkészítő munkákat sem fejezte be a 2004-ben a rekultivációs tervekben előírtak kapcsán. A vállalat nyilatkozata alapján a zagyvezeték elbontását végezte el. Erre 2020. decemberéig kaptak haladékot. A 2018. évi monitoring eredmények áttekintése során észlelték, hogy a monitoring kutakból vett mintákban új komponenseket mutattak ki, amelyek határérték felettiek: Cink, Molibdén, Cianid összes, Arzén, Szelén, Ón, Higany, Bór, Fluorid. A monitoring eredmények ismeretében a Környezetvédelmi Hatóság 2019 márciusában kivizsgálási eljárást kezdeményezett a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. A Dunaferr javaslata az ITM részére itt is az volt, hogy a hatóság fogadja el a vállalat által benyújtott és a Járási hivatal által elutasított műszaki beavatkozási tervet és természetesen állami szerepvállalást kérnek a rekultivációhoz.

A DUNAFERR SZERINT ŐK BETARTJÁK A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT, AKI MÁST MOND, AZ HAZUDIK

Mindezek ismeretében annak azért mégiscsak van némi diszkrét bája, hogy a DUNAFERR az alábbi közleményt tette közzé honlapján: 

Az utóbbi hetekben a DUNAFERR több helyi politikusi nyilatkozatban, spekulációban is feltűnt, és akaratán kívül a dunaújvárosi önkormányzati- és polgármester-választási kampány eszközévé, egyik központi témájává vált. A vállalattal foglalkozó politikai nyilatkozatok minősége, valamint az elhangzó valótlan és megtévesztő információk miatt elkerülhetetlenné vált, hogy megszólaljunk. Szeretnénk nyilvánvalóvá tenni, hogy a DUNAFERR egy üzleti vállalkozás, magántársaság, amely teljesen kívül áll a politikán. A DUNAFERR nem támogat egyetlen politikai pártot sem, és nem szövetkezett egyetlen politikussal sem. Ezzel együtt arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a pozíciójukat megtartani igyekvő politikusok utóbbi időben tett megannyi felelőtlen megnyilvánulása sérti a DUNAFERR érdekeit, kárt okoz a vállalatnak. (…) Fontos elmondani azt is, hogy a DUNAFERR betartja a környezetvédelmi előírásokatEzt számos audit és ellenőrzés támasztja alá, köztük azok is, amelyet a város kezdeményezett az ellenőrző szerveknél, hogy megpróbálják kompromittálni a vállalatot. Az acélipar jelenlegi helyzetében nem támadásokra, a gyár és a város közötti feszültség szítására, hanem támogatásra és összefogásra van szükség. Ezért felszólítunk minden politikust, akinek fontos a Vasmű sorsa, hogy támadásaikkal, rágalmaikkal vagy szükségtelen hatósági feljelentésekkel ne okozzanak kárt a DUNAFERR-nek, valamint a vállalatnál keményen dolgozó több ezer – főként Dunaújvárosban élő – embernek.

Portálunk természetesen megkereste a Dunaferr Zrt-t is a kiszabott bírságokkal kapcsolatban, válasz azonban egyelőre nem érkezett. 

Folytatjuk!

- pestisracok.hu -

A rovat további hírei: Közélet

Maratoni közgyűlés volt nyár közepén

Maratoni közgyűlés volt nyár közepén

2020. július 16. (csütörtök)

Csaknem ötven napirendi pont szerepelt a július havi rendes közgyűlés programjában: a megszokott „lemorzsolódás”, azaz az egyes napirendi pontok elhalasztása, napirendről való levétele mellett is maratoni ülésre készülhettek a képviselők a Városháza "C" szárnyában ma délelőtt.

Fém- és műszaki hulladékggyűjtés – már a Római városrészben is

Fém- és műszaki hulladékggyűjtés – már a Római városrészben is

2020. július 15. (szerda)

Közös kezdeményezés keretében szervez fém- és műszaki hulladékgyűjtő akciót a "Rajta, Újváros! " Egyesület és a Városvédők Újtelepért Egyesület – a Római városrészben először valósul meg a másutt már bevált és roppant népszerű program július 18-án, szombaton!

A kalandpark, a klímastratégia és a köztemető  is a képviselők előtt

A kalandpark, a klímastratégia és a köztemető is a képviselők előtt

2020. július 15. (szerda)

Összesen negyvenkilenc tervezett napirendi pontot tárgyal Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése július 16-án, csütörtökön a Városháza "C" szárnyában. A grémium egyebek mellett döntést hoz majd a helyi klímastratégiáról, a kalandpark, valamint a köztemető szolgáltatásainak ellátásáról is dönt majd a város honlapján közzétett információk alapján. Tételes lista itt!

4MOM: új családbarát közösségi tér születhet!

4MOM: új családbarát közösségi tér születhet!

2020. július 15. (szerda)

Évek óta dédelgetett álom válhat valóra a 4MOM családbarát közösségi tér új helyszínének megteremtésével és fenntartásával – a terveket Horváth Zsuzsi, az Anyák a Hordozásért Alapítvány vezetője összegezte.  Jó hír: honlapunk is a kezdeményezés mellé állt! 

Breaking: szerdán nyit az élményfürdő! (FRISSÍTVE!)

Breaking: szerdán nyit az élményfürdő! (FRISSÍTVE!)

2020. július 14. (kedd)

A hírt – a hivatalos felületeket megelőzve – facebook oldalán jelentette be Pintér Tamás polgármester. Egyelőre a külső medencék állnak a nagyközönség rendelkezésére. Az árak jóval alacsonyabbak, mint más, hasonló szolgáltatást nyújtó komplexumok esetében, illetve újdonság, hogy a Fabó Éva Sportuszoda felől közelíthetik meg a felfrissülni vágyók a medencéket. A rekreációs bázist a továbbiakban a DVG. Zrt. üzemelteti.

Továbbra is fókuszban a környezetvédelem a Városházán

Továbbra is fókuszban a környezetvédelem a Városházán

2020. július 13. (hétfő)

Hitelesítették a polgármesteri hivatal EMAS környezetvédelmi vezetési rendszerét, amely már 2007 óta sikeresen működik az önkormányzatnál. A rendszer lényege, hogy a hivatal a környezetvédelmi szempontokat helyezi előtérbe, és a dolgozók is a környezettudatosság jegyében végzik mindennapi munkájukat. 

"Rajta, Újváros" Egyesület: speciális felkészítés a frakció tagjainak

"Rajta, Újváros" Egyesület: speciális felkészítés a frakció tagjainak

2020. július 13. (hétfő)

A Városháza és a városi fenntartású cégek életébe nyertek betekintést a "Rajta, Újváros!" Egyesület önkormányzati képviselői azon az előadássorozaton, amit a napokban rendeztek a frakció tagjainak.