Lélekfestészet – Birkás István 70

Kiállítás | Kortárs Művészeti Intézet | Forrás
Kiállítás

A kiállítás megtekinthető:

2017. február 25-ig

A Munkácsy-díjas festőművész tekintélyes életművéből válogat a friss kutatásokon alapuló, új hangsúlyokat felmutató retrospektív tárlat, a korábbiaktól eltérő kurátori nézőpontot érvényesítve.

Megnyitó: 2017. január 20. péntek 17:00 

A kiállítást megnyitja: Mucsi Emese független kurátor

Kurátor: Kertész László művészettörténész

"A kiállítást előkészítő kutatás lehetőséget nyújtott a gazdag oeuvre áttekintésére, új nézőpontok keresésére. Tézisem: a sajátosan egyéni életmű logikája a műveket két meghatározó csoportra bontva érthető meg a legjobban. Az egyik műcsoportot a Birkás habitusából és képességeiből eredően expresszív, az érzelmekre és a rögtönzésre épülő kifejezésmódot képviselő munkák fémjelzik.

A másik műcsoport kiindulópontja a szülőfalujához, Kunmadarashoz kötődő kisgyermekkori emlékek által motivált identitásfestészet, amelynek valódi mozgatója az idő tematizálása, az elmúlás problematikája.

Az életmű legutóbbi 15-20 éve a két metódus alkalmazása során kikísérletezett és kibontott nyelvi elemek fokozatos szintézisének a története.

Birkás István által megfogalmazott kívánalom a „lélekből festeni”, ami elsősorban a közösség emlékezetének a személyesen keresztül való megőrzését jelenti, de művészete „Lélekfestészet” azért is, mert expresszív gesztusai a lélek és a személyiség szabadságának a tárgyiasulásai." Kertész László kurátor

Ősbemutató: a kiállítás ideje alatt, annak részeként először láthatja közönség Keserue Zsolt dunaújvárosi művészeket bemutató portrésorozatának még 2007-ben készült első darabját, amely dokumentumfilmben volt mesterét, Birkás Istvánt kérdezi pályájáról és arról, hogy Dunaújváros milyen szerepet játszott abban.

A megnyitóra a Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros kiadásában elkészül egy a művész munkásságát bemutató kismonográfia is, amelynek szerzője a kiállítás kurátora.

Támogatók: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

A kiállítás megtekinthető: 2017. február 25-ig, hétfőtől szombatig naponta 10-től 18 óráig. Vasárnap zárva.