A városkép-szabász

2016. október 29. (szombat) 17:51 - Várkonyi Balázs

Pentelére érkezett. Dolga végeztével Dunaújvárosból távozott. Közben Sztálinváros volt a főműve – már ami a városképet illeti. A hajdani főépítész keze nyomát most már örök időkig őrzi a település.

Weiner Tibor éppen 110 éve, 1906. október 29-én született Budapesten. Építész, várostervező, egyetemi tanár, folyóirat-szerkesztő. És világjáró. Legalábbis amíg nem tévedt Dunapentelére. Attól kezdve halálig hű maradt a városhoz.

A József Műegyetemen diplomázott 1929-ben. Még abban az évben a már világhírnevet szerzett német építész, a Bauhaus alapítója, Walter Gropius meghívására részt vett egy frankfurti szakmai kongresszuson. Tehetségét elismerve a neves dessaui Bauhaus-intézetbe hívták, ahol a svájci urbanista, Hans Emil Meyer tanítványa lett. Amikor Meyert 1931-ben kiutasították Németországból, mesterét követve Weiner Tibor is a Szovjetunióba ment. Baku és Taskent építésében vett részt, várostervezőként tevékenykedett, és a moszkvai metró is viseli sajátos stílusjegyeit.

A sztálini tisztogatás elől a külföldi építészeknek menekülniük kellett, így 1937-ben Párizsba vezetett az útja. Két év ottani munka után Chilébe utazott, magántervezőként működött és Santiago egyetemén tanított. 1948-ban az újjáépítés feladata hazavonzotta szülőföldjére. Minisztériumi tisztviselő lett, majd 1950-ben az „első szocialista város” tervezésének feladatával Pentelére küldték.

Itt teljesedtek ki várostervezői álmai. Igaz, nem ment ez feszültségek nélkül: a funkcionalizmus elkötelezettjeként, a bauhaus-stílus képviselőjeként nem tudott teljes lélekkel azonosulni az elvárással – a pusztán szocreál igényekkel. Szerencsére! Így az uralkodó építészeti divat sajátos, a moszkvai megalomániának ellentmondó, emberi léptékű változatát sikerült megvalósítania. A város későbbi főépítésze, Páli Zsuzsanna szerint Weiner az építészet és a társművészetek egységét valósította meg, amelyben a köztéri szobrok, a házak ornamensei, a nem öncélú díszítő elemek egységet képeznek. S az sem közömbös, hogy karnyújtásnyira vannak a boltok, a gyermekintézmények, a játszóterek, vagy épp a komfortérzést adó szabadtéri porolók is.

Weiner Tibor azt vallotta: a szocreálnak az emberről való gondoskodás elvét kell szimbolizálnia, de a XIX. századi építészeti klasszicizmus stílusjegyei alkalmazásával. Ettől olyan különleges az újvárosi „emberközpontú szocreál”. A város védjegye…

A rovat további hírei: Napraszóló

Levélre várva

Levélre várva

2019. november 17. (vasárnap)

A férfi kezébe vette a könyvet. Belelapozott. Ahol kinyílt, olvasta. A véletlen ezt a mondatot lökte szeme elé: „Hegedűmet az oroszok ellopták, nem volt kedvem tovább folytatni a hegedülést, helyette zongorázni tanultam.”

Pentele és a Spárta-példa

Pentele és a Spárta-példa

2019. november 10. (vasárnap)

Az öreg tanár a karosszékében ült, közel a kisszoba ablakához. Ott kora délután még a fogyó novemberi fény elegendő az olvasáshoz. És onnét a könyvespolc is könnyen elérhető, legalábbis a szélső szektor, ahol a historikus művek lapulnak. Fölvette a keze ügyébe eső könyvet, amit már ebéd előtt kinézett magának, s odakészítette, célirányosan, a november 7-ei privát megemlékezéshez.

Pentele példát ad…

Pentele példát ad…

2019. november 04. (hétfő)

Akkor még csak két napja volt, hogy emlékezők sokasága indult a temetőbe, az egykor volt szeretteihez. A halottak napja az egyik évben épp olyan, mint az előzőben, vagy akár a következőben, de 1956-ban minden másképp látszott.

A kegyelet napjai

A kegyelet napjai

2019. november 01. (péntek)

Anyám fogja a kezem, melengeti az októberi szélben, ballagunk a templomba, az övéihez, nem mondta, hogy tartsak vele, magam jelentkeztem, hogy szívesen elkísérem, ne egyedül menjen a fontos ünnepen, a reformáció emléknapján.

Eltaposás-sikermutató, ’56

Eltaposás-sikermutató, ’56

2019. október 27. (vasárnap)

Megkezdődik 1956 októberének utolsó hete. Pentele polgárainak többsége fölvillanyozva a fővárosból jövő hírek által. Népgyűlés – követelésekkel. Vissza a település ősi nevét! A vasműről levenni a Sztálinbélyeget!

A sztálintalanítás útja

A sztálintalanítás útja

2019. október 20. (vasárnap)

1950 tavaszának eufóriájától ’56 komor őszéig eljutni Újvárosban nem volt oly nehéz. Először is a „nép ellenségével” való leszámolást kellett tökéletesíteni. Megtörtént: a helybéli kisipar jószerével felszámolva, a kulákbélyegek a módosabbakra illően ráütve, földjeik, házaik, gazdaságaik hiánytalanul rekvirálva, a hangadók elűzve, a veszélyes egyedek internálva, a gyanús elemek kitelepítve, asszonyostól, gyerekestől, ahogy kell.

Sarkamban öt év

Sarkamban öt év

2019. október 06. (vasárnap)

Emlékszem, akkor is szép őszi nap volt. Megérkeztem Dunaújvárosba. Új feladatra szegődtem. Ez avval is járt, hogy emléktáram porosodó darabjait ki kellett tisztogatnom. Mert sok idő telt el azóta, hogy a városhoz valami módon közöm volt: barátok, meghívások, hétvégi szeánsz egy szamizdatindítás okán – alkalom a kapcsolatépítésre. Aztán az idő másfelé sodorja a szereplőket.