A szép Anna és a legendája

2018. július 8. (vasárnap) 8:32 - Várkonyi Balázs

Apa, látod? Mit kéne látnom, édes gyermekem? – kérdezek vissza a legkedvesebbnek vélt mosolyommal, amire csak képes vagyok, ha a munkában megakasztanak. Lányom a számítógép képernyőjére bök: Ott, ni! Látod, Anna-bál.

Egy szűkszavú gyermek apja a kevésből is ért. Szóval bálozni lenne kedve, persze csak ha ez a kedv holnap reggelre el nem illan. Húszéves korban ez megesik. De most még, hogy a hírportálon látja az előzetest a nevezetes eseményről, érdeklődőnek tűnik. És faggatni kezd, mert hogy munkám okán voltam már effélén, a híres füredi Anna-bálon is.

Az est helyszíne a sokat látott Anna Grand Hotel. Megannyi híresség jelenlétéről vall a hoteltörténet: Csokonaitól Vörösmarty Mihályig, Jókaitól Blaha Lujzáig, Eötvös Lorándtól Ady Endréig sokan megfordultak ott. De talán a szálló se lett volna, annyi hírességet meg végképp nem vonzott volna Balatonfüred, ha nincs a legendás kórház. Története a XVIII. századig nyúlik vissza. 1716-ban a tihanyi apátsági birtokösszeíráskor följegyezték, hogy Füreden savanyú vizek törnek fel a földből. Az egyik forrás Tenkovits Miksa telkén fakadt, itt építették az első fürdőházat. Ez lett az alapja a később európai hírnévre szert tevő gyógyhelynek. A világ távolabbi vidékeiről is vonzotta az embereket. A következő században Füred mindinkább szellemi központ, a reformkor fontos közéleti találkozóhelye lett. Kossuth Lajos vagy Széchenyi István gróf is gyakran vendégeskedett ott.

Fotó: wikipedia

A Szentgyörgyi Horváth család elegáns palotája volt a társasági élet központja. A családfő 1825-ben leánya, Anna-Krisztina neve napján nagy táncmulatságot rendezett. A legenda szerint a varázslatosan szép Anna azon az első bálon ismerte meg a fiatal huszártisztet, a vakmerően bátor ember hírében álló dzsidáskapitányt, nemes eleméri Kiss Ernőt. Szerelem volt első látásra! Hamarosan jegyességre léptek, s a következő év májusában megtörtént a kézfogó.

Ám milyen az élet! Nem sok időt tölthettek együtt boldogságban, mert az ara fiatalon súlyos beteg lett, meghalt. Az özvegy katonatiszt aztán nem vett nőül mást. Csak a hivatásának élt. Annak a hivatásnak, amely sokszor próbára tette, amely elvezette a hősies helytállásig és a megérdemelt altábornagyi rangig, s amely a végzetet is elhozta számára: a tizenhárom aradi vértanú egyik lett. „Kegyelemből” kötél helyett golyó általi kivégzéssel sújtották. A szemtanúk később elmondták: az első lövés a tábornok vállát érte, így nem roskadt össze, s a megdöbbent kivégzőosztagnak azután maga vezényelt tüzet. Végül közelről lőtték agyon. Holttestét tisztiszolgája az éj leple alatt a várárokból kihantolta, majd illően az aradi temető földjébe temette. És ezen a ponton éled meg egy újabb – ezúttal bizonyosan hamis – legenda: az egykor elterjedt szóbeszéd szerint felesége, Anna titokban Aradra utazott, s férje tetemét hazacsempészte. Ez már csak azért sem lehet igaz, mert Anna-Krisztina akkor már hosszú ideje a földben nyugodott.

A szerelmesek emlékét két hét múlva az Anna-bálon ismét megidézik.

A rovat további hírei: Napraszóló

Pentelére Terencskének, Totyinak

Pentelére Terencskének, Totyinak

2018. november 18. (vasárnap)

Régi folyóiratok között matatok. Kezem megáll egy 1990-es Filmvilágon. Szívem szerint való írásra lelek: Szőts István, az – akkor még – élő legenda idézi fel emlékeit. Ha egyetlen más filmet nem alkotott volna, akkor is korszakos alakja lenne kultúránknak: az 1941-ben készült Emberek a havason új fejezetet nyitott a mozgókép hazai történetében. Velencében, a mértékadó fesztiválon fődíjat nyert, itthon és külföldön róla szóltak a szakmai dialógusok.

Ledőlési határidő

Ledőlési határidő

2018. november 11. (vasárnap)

Előttem embersokaság kígyózik, délidő van, a környék legjobb rántott szeletére vár mindenki. Minőségi, nem vágják a húst papírvékonyra, nem klopfolják ki belőle a „lelket” is, frissen készül, még forró, amikor a legéhesebbek az árudából kilépve falni kezdik.

Pentele az utolsókig kitartott…

Pentele az utolsókig kitartott…

2018. november 04. (vasárnap)

„A bombázás után az orosz tankok a pincesoron jöttek lefelé a sötétben dübörögve. Az utca végén van egy szűk forduló, ahol a tank nem fért el, és az ágyúcső bement az ott tévő házba, és pont a szentképnél állt meg.”

Kiért gyúl a gyertyaláng?

Kiért gyúl a gyertyaláng?

2018. november 02. (péntek)

1915 novembere elején értékes küldemény érkezett Pentelére, Farkas József kisbirtokos portájára. Egy ezüstóra. Míves darab, igazi mestermű, szép rajzolattal. És az tette igazán különlegessé, hogy ki küldte: Ausztria császára, Magyarország apostoli királya, I. Ferencz József. Az ő szignóját véste a fedlapra a bécsi ötvös.

Három kivételes nap

Három kivételes nap

2018. október 31. (szerda)

Október-november fordulója: kegyeletünnepek sorakoznak egymás után. Vallási tartalmúak, de van köztük egy, ami független a világlátástól, és csöndes emlékezésre szólít.

Máris Dunapentele!

Máris Dunapentele!

2018. október 28. (vasárnap)

Tegyünk egy gondolatkísértetet. Tudjuk, hogy Pentele Szálinvárossá válásáig, az új név felvételéig az első felvetéstől hónapok teltek el. Most képzeljük el: az ősi név visszavételéhez természetes körülmények között mennyi idő kellett volna? A válaszig idézzük fel a „keresztelés” előtti időket.

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

2018. október 23. (kedd)

Újváros népe túlvolt már azon a megrázkódtatáson, amit az 1953 nyarán hozott országos beruházási megszorítás okozott. A város és a vasmű építésében törés keletkezett ugyan, de az élet végül is ment tovább. És bár az ’53-ban fejlesztésre fordított pénz két év alatt egyharmadára csökkent – de a nagyolvasztó felépült és 1954 februárjától termelni kezdett. Visszatért a remény.