A szép Anna és a legendája

2018. július 8. (vasárnap) 8:32 - Várkonyi Balázs

Apa, látod? Mit kéne látnom, édes gyermekem? – kérdezek vissza a legkedvesebbnek vélt mosolyommal, amire csak képes vagyok, ha a munkában megakasztanak. Lányom a számítógép képernyőjére bök: Ott, ni! Látod, Anna-bál.

Egy szűkszavú gyermek apja a kevésből is ért. Szóval bálozni lenne kedve, persze csak ha ez a kedv holnap reggelre el nem illan. Húszéves korban ez megesik. De most még, hogy a hírportálon látja az előzetest a nevezetes eseményről, érdeklődőnek tűnik. És faggatni kezd, mert hogy munkám okán voltam már effélén, a híres füredi Anna-bálon is.

Az est helyszíne a sokat látott Anna Grand Hotel. Megannyi híresség jelenlétéről vall a hoteltörténet: Csokonaitól Vörösmarty Mihályig, Jókaitól Blaha Lujzáig, Eötvös Lorándtól Ady Endréig sokan megfordultak ott. De talán a szálló se lett volna, annyi hírességet meg végképp nem vonzott volna Balatonfüred, ha nincs a legendás kórház. Története a XVIII. századig nyúlik vissza. 1716-ban a tihanyi apátsági birtokösszeíráskor följegyezték, hogy Füreden savanyú vizek törnek fel a földből. Az egyik forrás Tenkovits Miksa telkén fakadt, itt építették az első fürdőházat. Ez lett az alapja a később európai hírnévre szert tevő gyógyhelynek. A világ távolabbi vidékeiről is vonzotta az embereket. A következő században Füred mindinkább szellemi központ, a reformkor fontos közéleti találkozóhelye lett. Kossuth Lajos vagy Széchenyi István gróf is gyakran vendégeskedett ott.

Fotó: wikipedia

A Szentgyörgyi Horváth család elegáns palotája volt a társasági élet központja. A családfő 1825-ben leánya, Anna-Krisztina neve napján nagy táncmulatságot rendezett. A legenda szerint a varázslatosan szép Anna azon az első bálon ismerte meg a fiatal huszártisztet, a vakmerően bátor ember hírében álló dzsidáskapitányt, nemes eleméri Kiss Ernőt. Szerelem volt első látásra! Hamarosan jegyességre léptek, s a következő év májusában megtörtént a kézfogó.

Ám milyen az élet! Nem sok időt tölthettek együtt boldogságban, mert az ara fiatalon súlyos beteg lett, meghalt. Az özvegy katonatiszt aztán nem vett nőül mást. Csak a hivatásának élt. Annak a hivatásnak, amely sokszor próbára tette, amely elvezette a hősies helytállásig és a megérdemelt altábornagyi rangig, s amely a végzetet is elhozta számára: a tizenhárom aradi vértanú egyik lett. „Kegyelemből” kötél helyett golyó általi kivégzéssel sújtották. A szemtanúk később elmondták: az első lövés a tábornok vállát érte, így nem roskadt össze, s a megdöbbent kivégzőosztagnak azután maga vezényelt tüzet. Végül közelről lőtték agyon. Holttestét tisztiszolgája az éj leple alatt a várárokból kihantolta, majd illően az aradi temető földjébe temette. És ezen a ponton éled meg egy újabb – ezúttal bizonyosan hamis – legenda: az egykor elterjedt szóbeszéd szerint felesége, Anna titokban Aradra utazott, s férje tetemét hazacsempészte. Ez már csak azért sem lehet igaz, mert Anna-Krisztina akkor már hosszú ideje a földben nyugodott.

A szerelmesek emlékét két hét múlva az Anna-bálon ismét megidézik.

A rovat további hírei: Napraszóló

Bukjunk, Maris?

Bukjunk, Maris?

2018. július 15. (vasárnap)

Juliska néni lebukott. Nem egészen úgy, mint a címbéli Maris, róla majd kicsit később, előtte essék szó a fölemlegetett Juliska néniről. Ő egykor sok érdekes történettel ajándékozott meg. Valamennyit úgy mesélte, mintha maga élte volna át.

Énlaka, emlék és magatartás

Énlaka, emlék és magatartás

2018. június 30. (szombat)

"A vén torony kövei izzadtak a ködtől és sötét hajlataiban századok igézete nyugszik. Gyermekek meztelen lábanyoma látszik a hiányos lépcsők finom porában és szédülten meginog a rozoga torony, mikor a nehéz harang elcsattan benne.”

Csak hogy ma se maradjunk foci nélkül...

Csak hogy ma se maradjunk foci nélkül...

2018. június 29. (péntek)

Egy nap szünet a futball vébén. Elviselhetetlen kín ez a fociőrülteknek. Épp ezért, kárpótlásként megmutatunk nekik egy kis „hazait”: egy szép védést a régmúltból.

Magyar foci, nyerőben

Magyar foci, nyerőben

2018. június 24. (vasárnap)

Na nem, ezt azért mégsem! Mit hülyéskedek én itt, amikor amúgy is van elég bajunk a harminckét fokos gatyarohasztó hőségben, és még az oroszországi vébé meccseinek gyötrelmeit is ki kell állnunk. Mármint a felismerést: hol vagyunk mi ettől! Hol vagyunk – nemcsak a tudástól –, hanem attól a tűztől, az utolsó vérig küzdéstől, amit a kiscsapatok mutatnak, s ami olykor kétségbe ejti a világverő nagyokat.

Egy ember szíve a szelencében

Egy ember szíve a szelencében

2018. június 17. (vasárnap)

1735-ben járunk. Április hó utóján postakocsi igyekszik francia földön a kisváros, Grosbois felé. Megérkezik, a kamalduli szerzetesek kolostoránál megáll. Követek szállnak ki a kocsiból, egyikük kezében faládikó. A házfőnök elébük jön. Beinvitálja őket.

Cinkoffer-klón a misén

Cinkoffer-klón a misén

2018. június 10. (vasárnap)

Állok a templom végiben, ott, ahol mindig is, soha nem ülök le, érdekes, rendre vannak itt, a hátsó traktusban is társaim, akik szintúgy nem leüldögélősek, de most ha akarnának se sikerülne. Szó szerint tömve az istenháza. Ezer gyerek bent, meg a szülők, tanárok. 

Az özörényi ember bánata

Az özörényi ember bánata

2018. június 04. (hétfő)

Alvajárók: így hívták azt a lapályt, amely a hajdani Gömör vármegyében, a Rima-völgy határán terül el. Réges-rég, a XIII. században Tivald gömöri várkatona birtoka volt, s ott templom is állt. Az istenháza aztán földre térdepelt, elpusztult, már az emléke is porladóban.