Dunaújváros Hetilap

Átadták a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat

2019. április 18. (csütörtök) 13:16 - Brousil Csaba

A csütörtöki közgyűlés elején átadták a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat. az elismerést idén négyen vehették át. Kiss Piusz rendőr törzszászlós, Kovács Attila rendőrs törzszászlós, Droppa László tűzoltó százados, Csécs István nyugállományú honvéd alezredes vehette át idén az elismerést.

Kiss Piusz István rendőr törzszászlós, hivatásos rendőri szolgálatát 1994. szeptember 16-án kezdte meg. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály állományába 1998. június 01-jén nevezték ki, mint járőrvezető.

Hivatásos szolgálatát mindvégig közterületen látta el, szolgálatparancsnoki, majd 2012. május 01-től körzeti megbízotti beosztásokban bizonyította rendvédelmi pálya iránti elkötelezettségét. Kiss Piusz István r. törzszászlós szakmai előmenetele jól példázza, hogy szolgálati feladatait, a kapott utasításokat, precízen, szakmai hozzáértéssel, eredményesen, példamutató hivatástudattal látja el.

A munkavégzése során alkalmazott jogszabályok változásait folyamatosan figyelemmel kíséri, megszerzett ismereteit a gyakorlatban szakszerűen és jogszerűen alkalmazza. Tudásának, ismereteinek, megszerzett tapasztalatainak átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülők asszimilációját, munkavégzését. Széles látókörrel bíró, tapasztalt rendőr, aki a több mint 20 éves kiemelkedő szolgálati tevékenységének ellátása folytán jelentős mértékben hozzájárul a város közbiztonságának megerősítéséhez.

Kimagasló szakmai tevékenysége és hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Kiss Piusz István rendőr törzszászlós részére adományozta.

Kovács Attila rendőr törzszászlós 2003. július elsején kezdte meg szolgálati viszonyát. A BRFK Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrsén 2004. április elsején nevezték ki motorcsónak-vezetői beosztásba, jelenlegi beosztása pedig szolgálatparancsnok.

A több mint 15 éves szolgálati viszonya alatt elvégezte a rendészeti szakközépiskolát, szolgálati célú, valamint kereseti célú kisgéphajó- vezetői képesítéssel is rendelkezik.

A kezdeti években járőrként idősebb, tapasztaltabb rendőrökkel teljesített szolgálatot, és szorgalmával, hozzáállásával, a szükséges ismeretek elsajátításával bizonyította, hogy képes önállóan is szakszerűen, határozottan intézkedni. Jól megismerte az Őrs szakaszterületét, kellő hely- és személyismerettel bír.

Munkája elismeréseként 2010. november elsején hajóvezetői beosztásba, majd 2014 szeptemberében szolgálatparancsnoki beosztásba nevezték ki. 2015-ben jeles eredménnyel végezte el a szolgálatparancsnoki szaktanfolyamot.

Szolgálatparancsnoki feladatait megfelelő felkészültséggel, magas színvonalon látja el. Intézkedései megalapozottak, fellépése udvarias. Munkaköri feladatrendszerén belül nyitottan, rugalmasan gondolkodik a teljesítmény és a hatékonyság növelése érdekében. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, intézkedéstaktikai instruktori feladatokat is ellát, oktatások, előadások keretében részt vesz az állomány elméleti és gyakorlati képzésében.

A vízirendészet állományban végzett kimagasló és példaértékű tevékenysége elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Kovács Attila rendőr törzszászlós részére adományozta.

Droppa László tűzoltó százados, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának szolgálatparancsnoka 1992. június elsején kezdett dolgozni a hivatásos tűzoltóság állományában, mint beosztott tűzoltó.

A kinevezését követően 1994-ben tűzoltó szakképesítést szerzett (BM KOK), ezt követően híradósként, különleges szerkezelőként, majd 2007-től szolgálatparancsnok-heyettesként teljesített szolgálatot.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán műszaki szakoktató végzettséget szerzett 2008-ban. 2012-től a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „C” szolgálati csoportjában szolgálatparancsnokként gyakorolja hivatását.

Beosztottjai tisztelik, elöljáróival szemben tisztelettudó magatartást tanúsít. Szorgalmas, igyekvő, kiváló szakmai tudással bír. Tűzoltási és kárelhárítási tevékenysége során több nevezetes nagy tűzeset illetve káreset felszámolásában vett részt. Munkája, szakmai tapasztalata elengedhetetlen a szervezet magas szintű működéséhez.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, a hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő szakmai munkájának és példaértékű hivatástudatának elismeréseként a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Droppa László tűzoltó százados, szolgálatparancsnok részére adományozta.

Csécs István nyugállományú honvéd alezredes úr 1963-ban kezdett dolgozni a Magyar Néphadsereg állományában hivatásos tisztként. Alakulatát 1979-ben helyezték Dunaújvárosba. Ezt követően a katonák városépítő munkájának irányításából, ellenőrzéséből rá háruló szakmai munka mellett bekapcsolódott a város közbiztonsági életébe, és kialakította a máig hatékony együttműködéseket. Nyugállományba vonulása után sem szakadt el a város rendvédelmi-és egyéb biztonsági tevékenységétől.

Alapító tagja a Dunaújvárosi Honvédségi Nyugállományúak Klubjának, mai nevén Honvéd Klub Civiltársaságnak. Az ő vezetésével a Klub eredményesen teljesíti feladatait, részt vesz a város közéletében, segítik a helyi közbiztonsági feladatok szervezését.

Mindemellett Csécs István fontos szerepet vállal a 3. Katonai Igazgatási Központtal történő együttműködésben, a Magyar Hősök emlékének ápolásában, és az Idősügyi Tanács munkájában.

Odaadó munkájáért már több alkalommal elismerték, a Honvédelmi Minisztertől az Aranykor Kitüntető Cím bronz és ezüst fokozatát vehette át, továbbá 2007-ben és 2013-ban polgármesteri elismerésben részesült.

Példaértékű és elhivatott, a közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Csécs István nyugállományú honvéd alezredes úr részére adományozta.

A rovat további hírei: Közélet

Áramszünet lesz!

Áramszünet lesz!

2019. augusztus 17. (szombat)

Az E.ON folyamatos korszerűsítést hajt végre a városi hálózaton, melynek biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezetékek időszakos feszültségmentesítése. Ezért augusztus 28-án  8:30-tól várhatóan 15:30-ig áramszünet lesz az alábbi területeken.

Folytatódnak a járdafelújítások

Folytatódnak a járdafelújítások

2019. augusztus 17. (szombat)

Az elmúlt öt év munkája és az elmúlt három év tervezése után több száz méter járda újult meg a 6-os körzetben, az Építők útján.

Gyászjelentés

Gyászjelentés

2019. augusztus 16. (péntek)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy Pethő Vilmosné, született Pfeffer Ilona, 83 esztendős korában elhunyt. Örök nyugalomra 2019. augusztus 23-án,14.30-kor helyezik a dunaújvárosi temetőben.

Jó kezekben vagyunk

Jó kezekben vagyunk

2019. augusztus 16. (péntek)

A dunaújvárosiak élete a kórház és a mentőállomás szempontjából is jó kezekben van, hangsúlyozta Cserna Gábor polgármester, aki csütörtökön találkozott Kiss Miklós állomásvezető mentőtiszttel.

D+ Híradó - Vasmű klub, Vasmű út

D+ Híradó - Vasmű klub, Vasmű út

2019. augusztus 15. (csütörtök)

Vasmű klub és térfigyelő kamera, jó ütemben halad a Vasmű út felújítása - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+TV Híradójában.

Jó ütemben halad a Vasmű út felújítása

Jó ütemben halad a Vasmű út felújítása

2019. augusztus 15. (csütörtök)

Cserna Gábor polgármester a Vasmű út felújításával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a helyszínen, csütörtökön.

Légy szíves!

Légy szíves!

2019. augusztus 15. (csütörtök)

Kikerült a Petőfi iskola mellé az a hatalmas, szív alakú gyűjtőpont, ahová az adománynak szánt kupakokat várják. A gyűjtő Lassingleitner Fruzsina képviselőnek köszönhetően került ki, mint mondta, a városban több helyen várható még ehhez hasonló.