A ferde tengely

2019. június 23. (vasárnap) 9:05 - Várkonyi Balázs

Szeles napok jártak mostanában mifelénk is; mint szinte mindenfelé az országban. De a heves zivatar elkerült bennünket, így persze a jég is, ami kevésbé szerencsés helyeken néhol akár dió nagyságú volt, s pusztított.

A korábbi hőség után múlt vasárnap csapott le a vihar az országra. Pécs és Komló környéke kapott elsőként az áldásból, és arrafelé bőven jutott jégből is. Aztán északra s keletre vonultak a viharfelhők. Hamarosan megjelent a neten a hír: „Vasárnap délután egyre több helyen alakultak ki zivatarok a megnövekvő gomolyfelhőkből. A Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely mentén a cellák vonalba rendeződtek, többségük össze is kapcsolódott a mellettük kialakult viharfelhőkkel, így kialakult egy széles viharrendszer.”

Összesen hatvankilenc portál vette át ezt a rövid tudósítást, így hatvankilencszer jelent meg a „Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely” formula. Hogy mitől sántít ez, arra nyilván sokan rájönnek első olvasatra is. Aki nem, az megnézheti a tengely jelentését egy értelmező szótárban; akár a másfél évszázada született hírneves Czuczor-Fogarasiban is. A magyar nyelv első jelentős, hatkötetes szótára tizenkét évig készült. A költő, nyelvész, bencés szerzetes Czuczor Gergely írta a nagy részét, majd halála után a hatalmas munkát Fogarasi János fejezte be. A két nyelvtudós, akadémikus műve százhetvenezer szócikket tartalmaz, ezt egy évszázadig egyetlen szótár sem tudta meghaladni.

Nézzük, mit lelünk a tengely szó alatt. „Hengeralaku, s két végén valamivel vékonyabb rúd vagy tönk, melyen a szekér vagy kocsi oldalai, illetőleg rakoncái nyugosznak, s melynek két végén a kerekek forognak. Első, hátulsó tengely, melyeket az úgy nevezett nyujtó köt öszve. Fa tengely, vas tengely. Kocsi, szekér-, talyigatengely” – és így tovább, érzékletes példák tömegét találjuk a neten is fellelhető műben, megtudhatjuk, hogy van „fergetyűs vagy pengős tengely”, ha ma már nem is tudjuk pontosan, milyenek lehettek ezek.

Persze a tengely szót használjuk átvitt értelemben is, Czuczor mester is utal erre: tengelyt akasztani – annyi, mint belékötni, „belekapcáskodni.” Vagy: valamit tengelyen szállítani – azaz nem vízen. Megakadt a tengelye – vagyis kudarc ért valakit. Példa az irodalomból, a jeles XVIII. századi költő, Faludi Ferenc verséből: „Felfordult a világ, eltörött tengelye, Régi járásának se nyoma, se helye”. Egyszóval, használhatjuk a tengelyt sokféle módon, az eredeti jelentésétől elvonatkoztatva, de ha helyzet vagy irány jelölésére alkalmazzuk, akkor óvatosnak kell lennünk: a „Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely” legfeljebb tengelyferdüléssel vagy egyenest tengelytöréssel lehet igaz. Miért épp Újvárost érje e kétes dicsőség?

Jó néhány portál szerkesztője éber volt: a tengely szót kicserélték vonalra, az már elfogadható. Mellesleg az újvárosiak szempontjából hiába rendeződtek ama viharcellák múlt vasárnap bármiféle vonalba, a várost az nem érte el, továbbállt. Most derűs napokra számítunk, hogy a megnyíló szabadstrandon jól érezhesse magát a fürdésre vágyó.

A rovat további hírei: Napraszóló

Nagyné kapavágása

Nagyné kapavágása

2019. szeptember 22. (vasárnap)

A nevezetes eseményre, az ünnepélyes kapavágásra 1956 kora őszén került sor. Egészen pontosan szeptember 19-én. Várostörténeti jelentősége volt! Valóban az, hiszen egy új ipari létesítmény, a szalmacellulózgyár építésének előhírnöke volt. Az pedig munkahelyeket teremtett, s nem mellékesen Újváros presztízsét erősítette.

A nullává nem lett ember

A nullává nem lett ember

2019. szeptember 15. (vasárnap)

Mi a csuda lehet egy ajtón a házmester-luk? Aztán miféle a bagolyműszak? Emlékszem, először csak a türelmetlen kíváncsiság vezetett, hogy végére járjak, mit rejtenek e szavak. Aztán rájöttem: a könyv, amelyet olvasok, sokkal több nyelvi fordulatot kínál föl, mintsem hogy leragadhatnék egyes szavakon.

Szembejött a véletlen

Szembejött a véletlen

2019. szeptember 08. (vasárnap)

Már a jövő sem a régi. Ezt a bizarr mondatot Géza préselte ki magából, miután szerelmi bánatának borús részleteit megosztotta ismerősével a sarki presszóban. Az ismerős csak bólogatott. Közben azon eszelt, vajon a nem túl olvasott Géza hogyan talált ki ilyen különös bölcsességet.

Szomjoltó közkutak

Szomjoltó közkutak

2019. szeptember 01. (vasárnap)

Az újságoshoz tartottam. Kerülővel, ahogy máskor is. Mehettem volna rövidebb úton, de akadt egy különös, parancsoló szempont: csak azért választottam azt az irányt, hogy útba ejtsem az iskolát, ahol a gyerekeim töltik napjaikat.

1526, úton a végzet felé

1526, úton a végzet felé

2019. augusztus 25. (vasárnap)

Laji, a kanászlegény megállt. Erősen fülelt. Mintha morajlana valami a távolban. De hogy mi, abban dűlőre nem jutott, így aztán ostorával csapott egyet, és a kesedisznóival indult a kövérebb fű irányába.

Ünnepidőben

Ünnepidőben

2019. augusztus 19. (hétfő)

Jól van, fiam, nem haragszunk, nem haragszunk. – Mi sem, felség, mi sem, felség. Egy fordulat a király és a furfangos juhász párbeszédéből. Az eltüsszentett birodalom című mesejátékban figyelt föl rá a keresztfiam. Nem hagyta nyugodni a dolog: ilyen pimaszul lehetett beszélni egy királlyal?

Délidő, éjsötét

Délidő, éjsötét

2019. augusztus 11. (vasárnap)

Akkor is nyár volt, augusztus. Ifjúkora élményeinek színhelyén csatangoltak a barátokkal. A Lápastói-dűlőben leültek az évszázados csőszharang tövébe. Hallgattak. Fullasztó meleg volt.