A ferde tengely

2019. június 23. (vasárnap) 9:05 - Várkonyi Balázs

Szeles napok jártak mostanában mifelénk is; mint szinte mindenfelé az országban. De a heves zivatar elkerült bennünket, így persze a jég is, ami kevésbé szerencsés helyeken néhol akár dió nagyságú volt, s pusztított.

A korábbi hőség után múlt vasárnap csapott le a vihar az országra. Pécs és Komló környéke kapott elsőként az áldásból, és arrafelé bőven jutott jégből is. Aztán északra s keletre vonultak a viharfelhők. Hamarosan megjelent a neten a hír: „Vasárnap délután egyre több helyen alakultak ki zivatarok a megnövekvő gomolyfelhőkből. A Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely mentén a cellák vonalba rendeződtek, többségük össze is kapcsolódott a mellettük kialakult viharfelhőkkel, így kialakult egy széles viharrendszer.”

Összesen hatvankilenc portál vette át ezt a rövid tudósítást, így hatvankilencszer jelent meg a „Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely” formula. Hogy mitől sántít ez, arra nyilván sokan rájönnek első olvasatra is. Aki nem, az megnézheti a tengely jelentését egy értelmező szótárban; akár a másfél évszázada született hírneves Czuczor-Fogarasiban is. A magyar nyelv első jelentős, hatkötetes szótára tizenkét évig készült. A költő, nyelvész, bencés szerzetes Czuczor Gergely írta a nagy részét, majd halála után a hatalmas munkát Fogarasi János fejezte be. A két nyelvtudós, akadémikus műve százhetvenezer szócikket tartalmaz, ezt egy évszázadig egyetlen szótár sem tudta meghaladni.

Nézzük, mit lelünk a tengely szó alatt. „Hengeralaku, s két végén valamivel vékonyabb rúd vagy tönk, melyen a szekér vagy kocsi oldalai, illetőleg rakoncái nyugosznak, s melynek két végén a kerekek forognak. Első, hátulsó tengely, melyeket az úgy nevezett nyujtó köt öszve. Fa tengely, vas tengely. Kocsi, szekér-, talyigatengely” – és így tovább, érzékletes példák tömegét találjuk a neten is fellelhető műben, megtudhatjuk, hogy van „fergetyűs vagy pengős tengely”, ha ma már nem is tudjuk pontosan, milyenek lehettek ezek.

Persze a tengely szót használjuk átvitt értelemben is, Czuczor mester is utal erre: tengelyt akasztani – annyi, mint belékötni, „belekapcáskodni.” Vagy: valamit tengelyen szállítani – azaz nem vízen. Megakadt a tengelye – vagyis kudarc ért valakit. Példa az irodalomból, a jeles XVIII. századi költő, Faludi Ferenc verséből: „Felfordult a világ, eltörött tengelye, Régi járásának se nyoma, se helye”. Egyszóval, használhatjuk a tengelyt sokféle módon, az eredeti jelentésétől elvonatkoztatva, de ha helyzet vagy irány jelölésére alkalmazzuk, akkor óvatosnak kell lennünk: a „Pécs-Dunaújváros-Hatvan tengely” legfeljebb tengelyferdüléssel vagy egyenest tengelytöréssel lehet igaz. Miért épp Újvárost érje e kétes dicsőség?

Jó néhány portál szerkesztője éber volt: a tengely szót kicserélték vonalra, az már elfogadható. Mellesleg az újvárosiak szempontjából hiába rendeződtek ama viharcellák múlt vasárnap bármiféle vonalba, a várost az nem érte el, továbbállt. Most derűs napokra számítunk, hogy a megnyíló szabadstrandon jól érezhesse magát a fürdésre vágyó.

A rovat további hírei: Napraszóló

Mi már ettünk…

Mi már ettünk…

2019. július 14. (vasárnap)

Anyja szavait sosem felejti: a szegénységet nem kell szégyellni; csak viselni nehéz. Szegények voltak. És ő ezt nehezen viselte.

Mint a mókus…

Mint a mókus…

2019. július 07. (vasárnap)

Az úttörő vidám. Volt, valamikor. Épp annyira volt vidám, mint aki odafönt tanyázik, a fán: a mókus. Csak hát a nevelő szándékkal megírt szöveg – Mint a mókus fenn a fán, / Az úttörő oly vidám – csapdát is rejt, s a cinikus közbeszédben rögtön megjelent a gúnyszó, a buzgómócsing szinonimája: mintamókus…

A „Jézuskéve” emléke

A „Jézuskéve” emléke

2019. június 30. (vasárnap)

Széles búzatábla aranylik. Idős gazda szemléli. Közelebb lép, kezébe vesz egy kalászt, kiperget pár szemet. Körmével kettéroppant néhányat. Ha látja, hogy kellően lisztes, adja a parancsot: aratáskezdet ekkor.

Viharűzők napja

Viharűzők napja

2019. június 26. (szerda)

Ma végre nem a szél meg a zivatar keseríti az emberek életét, „csak” a hőség: a Közép-Dunántúl, a főváros körzete és az Alföld egy része lakói részesednek az extra melegből, de tulajdonképpen az egész országra érvényes a hőségriasztás.

Váratlan jelenés

Váratlan jelenés

2019. június 16. (vasárnap)

Mint egy szertelen tigriskölyök, négykézláb vágtat a kórház folyosóján egy lány. Gyorsasága valószerűtlen, nyomában két ápolónő, iparkodniuk kell, hogy utolérjék. Megtörténik. Nincs harag, inkább mosoly jár a meghökkentő produkcióért. A lányt az ágyába fektetik, megnyugtatják. Aztán mennek más teendőik után.

Az ipar arisztokratái

Az ipar arisztokratái

2019. március 31. (vasárnap)

Öreg ház szülővárosomban, a Vörösház sarkával átellenben: itt, a Kossuth utca legelején élt valaha egy kivételes tudású mesterember, Forgó Mihály. Megbecsült polgár volt. Misztikus esztendőben, éppen két évszázad fordulópontján született, 1900-ban. Nyolcvanöt év adatott neki.

Hucek megjavult!

Hucek megjavult!

2019. március 24. (vasárnap)

Két vödör és egy lapát találkozása a 9061. sz. raktárkezelővel – nagy gondolatok ihletője lehet! És a rejtélyes „9061. sz.” azonosítót viselő férfi nem okoz csalódást. A Dunai Vasmű Építője újság 1951. február 13-ai számában olvasom: „Két vödröt és egy lapátot találtam. Ezekkel a szavakkal állított be egy elvtárs a minap hozzám”. Így indítja Uj István raktárkezelő hosszú fejtegetését, amit a vödör- és lapátlelet érlelt meg benne.