DVG: két ingatlant pályáztatnak

2020. január 24. (péntek) 18:11 - Öcaline

A Juharos Étterem és a Fabó Éva Sportuszoda Büfé hasznosítására ír ki nyílt pályázatot a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Két felhívás a hajtás után – betűhíven!

Pályázati felhívás I.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázatot ír ki az üzemeltetésében álló alábbi ingatlan hasznosítására, bérbeadására a bérleti szerződés megkötésétől határozott, 3 éves időtartamra (amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható) vonatkozóan a következő feltételekkel:

A pályázat tárgya
A Juharos Étteremre és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre (2400 Dunaújváros, Hunyadi János út 4.) vonatkozó határozott idejű, 3 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása, amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható

Helyiségcsoport mérete
Juharos étterem
01_ Vendégtér 191 + 102 m2
02_ Különterem 16 + 54 m2
03_ Mellékhelyiség, mosdók 60 m2
04_ Ruhatár 26 m2
05_ Konyha 67 m2
06_ Raktár, iroda, tároló helyiség 290 m2

A bérleményben található, az étteremben lévő bútorzat, eszközök és gépi eszközök is a bérlet tárgyát képezik. Az étterem a pályázat benyújtása előtt személyesen megtekinthető. 
Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az étteremben 2020. évre vonatkozóan több rendezvény időpontját rögzítették, e rendezvényeket a nyertes pályázó jogosult megtartani, amennyiben arra vonatkozóan megállapodik a megrendelővel. 
A bérleti szerződés kezdetének tervezett időpontja 2020. március 01.
Érdeklődni: Schneider Mihály - +36-20-228-2608

Pályázati feltételek
1.    A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) címezve, ajánlott levélben, "Pályázat Juharos étterem - pályázat" felirattal ellátva kell benyújtani.
2.    A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat évi bontásban, amely nem lehet alacsonyabb, mint 500.000 Ft+ Áfa/hó, ezen felül a rezsi költségek vállalását, az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselő neve, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,). A pályázónak a pályázatában megjelölt ajánlati összegre vonatkozóan 30 napig ajánlati kötöttsége van.
3.    A leendő bérlőnek a bérleményt rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kell használni, karbantartani.
4.    Az ingatlan bérletére pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon hasznosítása természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehetséges, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról.
5.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlanra megtekintett állapotban nyújt be pályázatot. A bérleti szerződés mellékletét fogja képezni leltárban részletezetten a bútorzat, illetve konyhatechnológiai eszközök jegyzéke.
6.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy amennyiben két azonos ajánlat érkezik, úgy a jelenleg a DVG Zrt.-nél munkaviszonyban lévő, a Juharos étteremben dolgozó munkavállalóknak az átvételét a pályázó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 36.§-40.§ szerint vállalja-e, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.
7. A bérleményre vonatkozó részletes üzemeltetési koncepció: nyitvatartás, tevékenységi kör, az üzemeltetési jogosultság gyakorlásához szükséges dokumentumok csatolása, minden egyéb, az üzemeltetést lényegesen befolyásoló tényező, amelyet pályázó a legkedvezőbb ajánlat elbírálásánál az általa ajánlott bérleti díjon felül fontos szempontként ítél meg.
A pályázat postára adásának határideje: 2020. február 14.

Érvénytelen pályázatok
A pályázati feltételek 1-7. pontjában foglaltakat nem tartalmazó pályázat, pályázat postára adási határideje után postára adott pályázat, illetve nem postai úton benyújtott pályázat, a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták. A kitöltendő átláthatósági nyilatkozatot a DVG Zrt.-től lehet megkérni word formátumban, amely e-mailen kerül kiküldésre.

Az ingatlan bérleti joga megszerzésének és az ingatlan üzemeltetésének lehetőségét a legmagasabb bérleti díjat ajánló nyeri.
Amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, úgy a DVG Zrt. külön ártárgyalást tart a pályázók részére, amelyről írásbeli meghívót küld a pályázóknak.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság döntésétől számított legkésőbb 30 napon belül köti meg a bérleti szerződést. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá fenntartja a szerződéskötés megtagadásának a jogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

Dunaújváros, 2020. 01. 24.

Pályázati felhívás II.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázatot ír ki az üzemeltetésében álló alábbi ingatlan hasznosítására, bérbeadására a bérleti szerződés megkötésétől határozott, 3 éves időtartamra (amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható) vonatkozóan a következő feltételekkel:

A pályázat tárgya:
A Fabó Éva Sportuszoda Büfére és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre, (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.) vonatkozó, határozott idejű, 3 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása, amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható

Helyiségcsoport mérete
Uszoda Büfé:
01_ Büfé 18 m2
02_ Raktár 7,2 m2

A bérleményben található, a büfében lévő bútorzat, eszközök és gépi eszközök is a bérlet tárgyát képezik. A büfé a pályázat benyújtás előtt személyesen megtekinthető. 
A bérleti szerződés kezdetének tervezett időpontja 2020. március 01.
Érdeklődni: Schneider Mihály - +36-20-228-2608

Pályázati feltételek
1.    A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) címezve, ajánlott levélben, „Fabó Éva Sportuszoda büfé - pályázat " felirattal ellátva kell benyújtani.
2.    A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat évi bontásban, amely nem lehet alacsonyabb, mint 200.000 Ft+ Áfa/hó, ezen felül a rezsi költségek vállalását, az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselő neve, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,). A pályázónak a pályázatában megjelölt ajánlati összegre vonatkozóan 30 napig ajánlati kötöttsége van.
3.    A leendő bérlőnek a bérleményt rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kell használni, karbantartani.
4.    Az ingatlan bérletére pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon hasznosítása természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehet, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról.
5.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlanra megtekintett állapotban nyújt be pályázatot. A bérleti szerződés mellékletét fogja képezni leltárban részletezetten a bútorzat, illetve konyhatechnológiai eszközök jegyzéke.
6. A bérleményre vonatkozó részletes üzemeltetési koncepció: nyitvatartás, tevékenységi kör, az üzemeltetési jogosultság gyakorlásához szükséges dokumentumok csatolása, minden egyéb, az üzemeltetést lényegesen befolyásoló tényező, amelyet pályázó a legkedvezőbb ajánlat elbírálásánál az általa ajánlott bérleti díjon felül fontos szempontként ítél meg.
A pályázat postára adásának határideje: 2020. február 14.

Érvénytelen pályázatok
A Pályázati feltételek 1-7. pontjában foglaltakat nem tartalmazó pályázat, pályázat postára adási határideje után postára adott pályázat, illetve nem postai úton benyújtott pályázat, a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták. A kitöltendő átláthatósági nyilatkozatot a DVG Zrt.-től lehet megkérni word formátumban, amely e-mailen kerül kiküldésre.

Az ingatlan bérleti joga megszerzésének és az ingatlan üzemeltetésének lehetőségét a legmagasabb bérleti díjat ajánló nyeri.
Amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, úgy a DVG Zrt. külön ártárgyalást tart a pályázók részére, amelyről írásbeli meghívót küld a pályázók részére.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság döntésétől számított 30 napon belül köti meg a bérleti szerződést. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá fenntartja a szerződéskötés megtagadásának a jogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

Dunaújváros, 2020. 01. 24.

(Fotó: DO-archív)
 

A rovat további hírei: Mozaik

A légörvény kegyelméből ma jó időnk lesz

A légörvény kegyelméből ma jó időnk lesz

2020. szeptember 27. (vasárnap)

Csapadékmentes, derült, de hűvös nap vár ránk. A 20 fokot sem csípi a higanyszál (tudom, már nem higany).

Na, ez végre jól esett... de ma már napsütés lesz!

Na, ez végre jól esett... de ma már napsütés lesz!

2020. szeptember 26. (szombat)

Elvonul felőlünk a csapadékzóna a brutális felhőszakadással, ma már szakadozó felhőket, derült időt ígérnek. Lehet lomtalanítani a Rómain, vagy éppen futni az autistákkal a belvárosban.

Városi kutyatartási etikett 4. – ingoványos terepen

Városi kutyatartási etikett 4. – ingoványos terepen

2020. szeptember 25. (péntek)

Az előző cikkekben tényeken alapuló, biztos dolgokat osztottam meg veletek a városi kutyatartási etikettel, pontosabban a póráz nélküli foglalkozásokkal kapcsolatban. Most egy kicsit ingoványosabb, jobbára ugyanakkor tapasztalati tényeken alapuló tudásról írok. 

Lassan befejezhetjük az esőtáncot – érkezik a csapadékzóna!

Lassan befejezhetjük az esőtáncot – érkezik a csapadékzóna!

2020. szeptember 25. (péntek)

Heves esőzés, viharos szél, de még akár jég is lehet – a középső országrészt várhatóan kora este éri el.

Esőemberek: fuss velük, fuss értük – negyedszerre is!

Esőemberek: fuss velük, fuss értük – negyedszerre is!

2020. szeptember 24. (csütörtök)

Idén immár negyedszerre szervezi meg jótékony célú közösségi akcióját a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete és a Carissa Sportegyesület: a "Fuss velünk, fuss értünk!" programjára a Dózsa Mozicentrum előtti téren várják a résztvevőket szombaton.

Még a szebbik orcáját fordítja felénk az ősz

Még a szebbik orcáját fordítja felénk az ősz

2020. szeptember 24. (csütörtök)

Fátyolfelhő és napsütés, kellemes meleg. Holnaptól becsúnyul, állítólag.

Még meleg, de már befutnak a felhők, csapadékkal

Még meleg, de már befutnak a felhők, csapadékkal

2020. szeptember 23. (szerda)

Jó volna már egy (két, három) nap kiadós esőkkel, és ma végre esélyes, hogy megérkezik térségünkbe a csapadékzóna.