DVG: két ingatlant pályáztatnak

2020. január 24. (péntek) 18:11 - Öcaline

A Juharos Étterem és a Fabó Éva Sportuszoda Büfé hasznosítására ír ki nyílt pályázatot a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Két felhívás a hajtás után – betűhíven!

Pályázati felhívás I.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázatot ír ki az üzemeltetésében álló alábbi ingatlan hasznosítására, bérbeadására a bérleti szerződés megkötésétől határozott, 3 éves időtartamra (amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható) vonatkozóan a következő feltételekkel:

A pályázat tárgya
A Juharos Étteremre és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre (2400 Dunaújváros, Hunyadi János út 4.) vonatkozó határozott idejű, 3 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása, amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható

Helyiségcsoport mérete
Juharos étterem
01_ Vendégtér 191 + 102 m2
02_ Különterem 16 + 54 m2
03_ Mellékhelyiség, mosdók 60 m2
04_ Ruhatár 26 m2
05_ Konyha 67 m2
06_ Raktár, iroda, tároló helyiség 290 m2

A bérleményben található, az étteremben lévő bútorzat, eszközök és gépi eszközök is a bérlet tárgyát képezik. Az étterem a pályázat benyújtása előtt személyesen megtekinthető. 
Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az étteremben 2020. évre vonatkozóan több rendezvény időpontját rögzítették, e rendezvényeket a nyertes pályázó jogosult megtartani, amennyiben arra vonatkozóan megállapodik a megrendelővel. 
A bérleti szerződés kezdetének tervezett időpontja 2020. március 01.
Érdeklődni: Schneider Mihály - +36-20-228-2608

Pályázati feltételek
1.    A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) címezve, ajánlott levélben, "Pályázat Juharos étterem - pályázat" felirattal ellátva kell benyújtani.
2.    A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat évi bontásban, amely nem lehet alacsonyabb, mint 500.000 Ft+ Áfa/hó, ezen felül a rezsi költségek vállalását, az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselő neve, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,). A pályázónak a pályázatában megjelölt ajánlati összegre vonatkozóan 30 napig ajánlati kötöttsége van.
3.    A leendő bérlőnek a bérleményt rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kell használni, karbantartani.
4.    Az ingatlan bérletére pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon hasznosítása természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehetséges, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról.
5.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlanra megtekintett állapotban nyújt be pályázatot. A bérleti szerződés mellékletét fogja képezni leltárban részletezetten a bútorzat, illetve konyhatechnológiai eszközök jegyzéke.
6.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy amennyiben két azonos ajánlat érkezik, úgy a jelenleg a DVG Zrt.-nél munkaviszonyban lévő, a Juharos étteremben dolgozó munkavállalóknak az átvételét a pályázó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 36.§-40.§ szerint vállalja-e, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.
7. A bérleményre vonatkozó részletes üzemeltetési koncepció: nyitvatartás, tevékenységi kör, az üzemeltetési jogosultság gyakorlásához szükséges dokumentumok csatolása, minden egyéb, az üzemeltetést lényegesen befolyásoló tényező, amelyet pályázó a legkedvezőbb ajánlat elbírálásánál az általa ajánlott bérleti díjon felül fontos szempontként ítél meg.
A pályázat postára adásának határideje: 2020. február 14.

Érvénytelen pályázatok
A pályázati feltételek 1-7. pontjában foglaltakat nem tartalmazó pályázat, pályázat postára adási határideje után postára adott pályázat, illetve nem postai úton benyújtott pályázat, a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták. A kitöltendő átláthatósági nyilatkozatot a DVG Zrt.-től lehet megkérni word formátumban, amely e-mailen kerül kiküldésre.

Az ingatlan bérleti joga megszerzésének és az ingatlan üzemeltetésének lehetőségét a legmagasabb bérleti díjat ajánló nyeri.
Amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, úgy a DVG Zrt. külön ártárgyalást tart a pályázók részére, amelyről írásbeli meghívót küld a pályázóknak.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság döntésétől számított legkésőbb 30 napon belül köti meg a bérleti szerződést. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá fenntartja a szerződéskötés megtagadásának a jogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

Dunaújváros, 2020. 01. 24.

Pályázati felhívás II.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázatot ír ki az üzemeltetésében álló alábbi ingatlan hasznosítására, bérbeadására a bérleti szerződés megkötésétől határozott, 3 éves időtartamra (amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható) vonatkozóan a következő feltételekkel:

A pályázat tárgya:
A Fabó Éva Sportuszoda Büfére és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre, (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.) vonatkozó, határozott idejű, 3 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása, amely felek előzetes megállapodása alapján a lejárat előtt további 2 évvel meghosszabbítható

Helyiségcsoport mérete
Uszoda Büfé:
01_ Büfé 18 m2
02_ Raktár 7,2 m2

A bérleményben található, a büfében lévő bútorzat, eszközök és gépi eszközök is a bérlet tárgyát képezik. A büfé a pályázat benyújtás előtt személyesen megtekinthető. 
A bérleti szerződés kezdetének tervezett időpontja 2020. március 01.
Érdeklődni: Schneider Mihály - +36-20-228-2608

Pályázati feltételek
1.    A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) címezve, ajánlott levélben, „Fabó Éva Sportuszoda büfé - pályázat " felirattal ellátva kell benyújtani.
2.    A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat évi bontásban, amely nem lehet alacsonyabb, mint 200.000 Ft+ Áfa/hó, ezen felül a rezsi költségek vállalását, az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselő neve, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,). A pályázónak a pályázatában megjelölt ajánlati összegre vonatkozóan 30 napig ajánlati kötöttsége van.
3.    A leendő bérlőnek a bérleményt rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kell használni, karbantartani.
4.    Az ingatlan bérletére pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon hasznosítása természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehet, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról.
5.    Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlanra megtekintett állapotban nyújt be pályázatot. A bérleti szerződés mellékletét fogja képezni leltárban részletezetten a bútorzat, illetve konyhatechnológiai eszközök jegyzéke.
6. A bérleményre vonatkozó részletes üzemeltetési koncepció: nyitvatartás, tevékenységi kör, az üzemeltetési jogosultság gyakorlásához szükséges dokumentumok csatolása, minden egyéb, az üzemeltetést lényegesen befolyásoló tényező, amelyet pályázó a legkedvezőbb ajánlat elbírálásánál az általa ajánlott bérleti díjon felül fontos szempontként ítél meg.
A pályázat postára adásának határideje: 2020. február 14.

Érvénytelen pályázatok
A Pályázati feltételek 1-7. pontjában foglaltakat nem tartalmazó pályázat, pályázat postára adási határideje után postára adott pályázat, illetve nem postai úton benyújtott pályázat, a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták. A kitöltendő átláthatósági nyilatkozatot a DVG Zrt.-től lehet megkérni word formátumban, amely e-mailen kerül kiküldésre.

Az ingatlan bérleti joga megszerzésének és az ingatlan üzemeltetésének lehetőségét a legmagasabb bérleti díjat ajánló nyeri.
Amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, úgy a DVG Zrt. külön ártárgyalást tart a pályázók részére, amelyről írásbeli meghívót küld a pályázók részére.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság döntésétől számított 30 napon belül köti meg a bérleti szerződést. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá fenntartja a szerződéskötés megtagadásának a jogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

Dunaújváros, 2020. 01. 24.

(Fotó: DO-archív)
 

A rovat további hírei: Mozaik

Boldog Bálintot - szerelmes szívvel!

Boldog Bálintot - szerelmes szívvel!

2020. február 14. (péntek)

Libbenő lányok, negédes nők, aranyló asszonyok, sok-sok boldog órát és boldogító élményt kívánok!

Időjárás: veszélyes szélvihar térségünkben

Időjárás: veszélyes szélvihar térségünkben

2020. február 10. (hétfő)

Mozgalmas hetünk lesz a DO időjárási szakértőjének friss porgnózisa szerint – megérkezett térségünkbe a viharos szél. Egész héten erős légmozgásra, változékony időre készülhetünk, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel.

Vasmű úti fák: a Sisi ezüst hárs a befutó!

Vasmű úti fák: a Sisi ezüst hárs a befutó!

2020. február 03. (hétfő)

Miközben a Vasmű úton folytatódik a kivágott platánsor gyökereinek eltávolítása, a szakemberek javaslata után a városlakók szavazhattak, milyen fajjal népesítsék be a területet. Lezárult a voks – a Sisi ezüst hársra esett a választás!

Időjárás: tiszta tavaszból igazi tél!

Időjárás: tiszta tavaszból igazi tél!

2020. február 03. (hétfő)

A március végét idéző napok után visszatámad Tél tábornok a DO időjárási szakértőjének friss prognózisa szerint. A hét végén változékony, többször újra napos idő várható.

Nyitott hulladékudvar – a tisztább városért!

Nyitott hulladékudvar – a tisztább városért!

2020. január 31. (péntek)

A városlakók előtt is nyitott a Szelektív Hulladékgyűjtő Udvar – a Budai Nagy Antal úti bázisra várják a lakossági hulladékot is. Helyszínbejárás, nyitva tartási rend és még egy raklap infó a hajtás után.

DS Híradó: mentés, tárlat és rock a kínálatban

DS Híradó: mentés, tárlat és rock a kínálatban

2020. január 29. (szerda)

Rosszullét után mentés a daruból, tárlat és darts, meg persze az MTV CityRocks 2020 kavalkádja - aktualitások és érdekességek a DSTV Híradó tegnapi adásából. Mutatom máris!

Időjárás: borult, párás, szeles napok jönnek

Időjárás: borult, párás, szeles napok jönnek

2020. január 27. (hétfő)

Nem a szebbik arcát mutatja a tél, továbbra is kitart a ködös, borult idő a DO meteorológiai szakértőjének friss prognózisa szerint. Előbb csapadékos, aztán szeles időszakra készülhetünk, a hét közepén lehet némi napsütés, de a hét végére úja beborul.