Több évtizedes munkájukért díjazták a pedagógusokat

2017. június 9. (péntek) 17:50 - Molnár Emese

Az önkormányzat Apáczai Csere János születésnapjához kötődően szervezi meg minden évben a pedagógus napi ünnepséget, amelyen több díjat, elismerést is átadnak a kiváló helyi pedagógusoknak.

A Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Tankerület, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, a Sándor Frigyes Zeneiskola és a Pannon Oktatási Központ vezetői, pedagógusai voltak jelen a péntek délelőtti ünnepségen a Városháza „C” szárny rendezvénytermében. Az ünnepségen elsőként a Bánki iskola diákjai kedveskedtek egy kis műsorral, majd Cserna Gábor polgármester köszöntötte a pedagógusokat.  Mint mondta, hatalmas érték az a fiatal és képzett szakember, aki Dunaújvárosban járt óvodába, iskolába, majd tanulmányai befejezése után szülővárosában alapít családot.

- Érték, mert szaktudása, ismeretei és tapasztalatai mellett ott van benne a lokálpatrióta elkötelezettség, a város iránti szeretet, amely nagyon sokat adhat Dunaújváros számára. Ezt az elkötelezettséget önöktől tanulták, tanulják ezek a fiatalok. Köszönet tehát mindazért, amit gyermekeinkért, a dunaújvárosi gyermekekért tettek, tesznek - mondta a polgármester a pedagógusoknak.

Beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban átalakult a köznevelési rendszer. A gazdasági helyzetnek köszönhetően az idén szeptemberben kezdődő tanévben még több forrás lesz a köznevelési rendszerben, a város pedig ezután is minél több pályázati lehetőséget kíván megragadni felújítási, fejlesztési munkálatokra. Már elnyert pályázatok által újulhat meg teljesen most a Makk Marci bölcsőde, a Napsugár Tagóvoda, az Aprók Háza Tagóvoda, és jövő nyáron a Dózsa, a Vasvári és a Petőfi iskola fog energetikai korszerűsítést kapni. Minden rászoruló gyermeknek ingyenes étkezést biztosítanak az iskolaidő mellett a szünetekben is. Cserna Gábor arról is szólt, hogy fontos a pedagógusok anyagi, erkölcsi és szakmai megbecsülés egyaránt. Véleménye szerint a magyar köznevelés jövője a családok és az iskola kapcsolatán múlik, hogy sikerül-e olyan bizalmi viszonyt teremteni, ahol a családi nevelésből következik az iskolai nevelés, az iskola, a pedagógusok helytállása pedig visszahat a családokra.

A polgármester megköszönte valamennyi pedagógus munkáját, majd Gombos István, humán ügyekért felelős alpolgármesterrel közösen átadták az önkormányzat elismeréseit.

A Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díj minden olyan pedagógusnak adományozható, aki Dunaújvárosban legalább 20 év kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzett. Ilyen elismerésben részesült Jakabné Józsa Klára, a Móricz iskola igazgatója és Magyar Katalin, az Arany iskola igazgató-helyettese.

A "Dunaújváros Oktatásügyéért" díj minden olyan pedagógusnak és oktatási intézmény nem pedagógus dolgozójának adományozható, aki Dunaújvárosban legalább 20 év kiemelkedő oktató-nevelő, vagy azt segítő munkát végzett. Ezt a díjat Fazekas Andrea, Arnold Erika, Tóth Ferencné, Ferencziné Zentai Erzsébet és Gálosfai Tímea vehette át.

A "Pedagógus Életpályáért Emlékérem" díj pedig minden olyan nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató – nevelő munkában legalább 30 évet kiemelkedően tevékenykedett. Ebben a díjban részesült Major Kornélia,

Solymosi Istvánné, Szabó Éva, Szűcs József, Orbán Józsefné, Nagy Gáborné, Dobóvári Zoltánné, Tápainé Soós Erzsébet, dr. Beregi Istvánné, dr. Takács Miklós Józsefné, Sártory Gabriella Henriette, Sólyomvári Gábor, Venczelné Gulyás Edit.

 

Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjak

Jakabné Józsa Klára 40 éve pedagógus, 10 éve intézményvezető, meghatározó egyénisége Dunaújváros közoktatásának. Pályáját testnevelőként kezdte. Sokat küzdött azért, hogy a testnevelést a gyermekek egészséges nevelése, fejlesztése szolgálatába állítsa. Osztályfőnökként fáradhatatlanul dolgozott tanítványai személyiségformálásában. Felejthetetlen sikerek részeseivé tette őket. 1991-ben az Úttörő Olimpia Atlétikai döntőjében fiú és lány csapata is országos első lett. A nyolcvanas években tagja volt annak a csoportnak, akik a Tömeg Sport Programot (TSP) kidolgozták és alkalmazták. Dunaújvárosban 23 évig szervezte és rendezte a Határon Túli Gyermekek Fedettpályás Atlétikai Világtalálkozóját. A ma természetes, mindennapos testnevelést az ő vezetésével működő testnevelő munkaközösség már 1994-ben kidolgozta, bevezette és sikeresen működtette a Barátság Általános Iskolában. Az intézmény ennek elismeréseként a Testnevelésben és Sportban Kiváló Intézmény címet kapta. Mindig fontos volt számára, hogy tanítványaival megismertesse a sport örömét és egészségfejlesztő hatását. 2006 óta intézményvezetőként dolgozik a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Pályázatok, támogatók, és a szülői szervezet segítségével küzd azért, hogy szépítse, gyarapítsa az iskolát. Ajtaja mindig nyitva áll kollégái és a szülők előtt, és Klári néni minden gyereket a nevén szólít. Szakmai munkájában igényes önmagával szemben, és a tantestület elé is magas mércét állít. Dunaújváros Közgyűlése a kimagasló és példaértékű hivatástudata és pedagógiai tevékenysége elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Jakabné Józsa Klára igazgató asszony részére adományozta.

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Katalin első diplomáját 1986-ban szerezte a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Első munkahelye a Perkátai Általános Iskola volt, majd rövid időn belül Dunaújvárosban a Földes Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tantestületének tagja lett. Fiatalon szembesült a tanári pálya nehézségeivel, hisz matematikát és fizikát oktatott a hátrányos helyzetű, magatartászavaros gyerekeknek. A felnőttoktatáshoz is csatlakozott, sorkatonák és elítéltek tudását gyarapította. 1990-ben a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába került, ahol magas szintű oktató-nevelő munkája elismeréseként igazgatóhelyettesnek nevezték ki. A Kőrösiben töltött hat év után a József Attila Általános Iskolában folytatta munkáját. A felnőttoktatással sem szakított, hosszú éveken át az ADU Csepel Vállalkozási Szakközépiskola munkáját segítette. Jelenleg az Arany János Általános Iskolában tanít, és 2012-től igazgatóhelyettesként is tevékenykedik. Munkája mellett, a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalom Tudományi Karán közoktatási vezető végzettséget, majd a Szegedi Tudományegyetemen újabb tanári diplomát szerzett. Sokoldalú, érdeklődő és rendkívül agilis. Tevékenyen részt vesz az intézmény működését biztosító szervezési és megvalósítási feladatokban. Összefogja a felső tagozaton tanító tanárok munkáját, támogatja a nevelő-oktató munka színvonalas megvalósítását. A gyerekek is nagyon szeretik, ő mindenki „Kata nénije”. Diákjai bátran fordulhatnak hozzá tanácsért, hisz mindenkit meghallgat, mindenkihez van egy kedves szava. Munkájában tudatos és következetes. Számos pozitív értéket közvetít a diákok felé. Őszinteségre és becsületre biztatja a fiatalokat. Elkötelezettségéért, emberiességéért, a gyerekek és felnőttek egyaránt tisztelik. Dunaújváros Közgyűlése a példaértékű hivatástudata és lelkiismeretes pedagógiai tevékenysége elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Magyar Katalin igazgatóhelyettes asszony részére adományozta.

Pedagógusok díjazása 2017

Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán
Pedagógusok díjazása 2017 - fotó: Ónodi Zoltán

A rovat további hírei: Oktatás

Református iskola lehet a Szilágyiból

Református iskola lehet a Szilágyiból

2018. február 16. (péntek)

Szeptember elsejétől református iskola lehet a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolából.

Felvételizők figyelmébe!

Felvételizők figyelmébe!

2018. február 14. (szerda)

Csütörtök éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, kizárólag az e-felvételin keresztül.

Másfél milliárd iskolafelújításra

Másfél milliárd iskolafelújításra

2018. február 12. (hétfő)

Sajtótájékoztatót tartott a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a több intézményét érintő nyertes iskola-felújítási pályázatokról Pusztaszabolcson.

Csütörtökig lehet jelentkezni!

Csütörtökig lehet jelentkezni!

2018. február 12. (hétfő)

Csütörtökig jelentkezhetnek a diákok a május-júniusi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal hétfőn az MTI-vel.

Ismerkedés a Waldorffal

Ismerkedés a Waldorffal

2018. február 12. (hétfő)

A negyedik tanévre készül a Pentelei Waldorf Iskola. Rendszeresen szerveznek olyan közösségi programokat, melyeken minden érdeklődő megismerheti ezt a pedagógiai módszert.

Akár az érettségin

Akár az érettségin

2018. február 11. (vasárnap)

Régiós természettudományi verseny házigazdája volt a Móricz iskola, összesen huszonhét csapat nevezett az elsősorban biológiai tananyagra épülő megmérettetésre.

A tánc nyelvén

A tánc nyelvén

2018. február 10. (szombat)

Tizenhat ifjú táncos vendégeskedett városunkban ezen a héten. A francia testvérvárosból, Villejuifból érkező csapat a Gárdonyi iskola diákjaival készült közös produkcióval.