Buktatóosztály

2017. október 1. (vasárnap) 19:30 - Várkonyi Balázs

A címbéli fogalom aligha lehet ismerős a holnap reggel iskolába induló diákoknak. Ez hetvenegy éve honosodott meg Pentelén. A háború utáni szegénység, az eszközök, tankönyvek hiánya volt az oka.

Mindez szinte lehetetlenné tette az eredményes oktatást. Ennek ellenére az iskola tantestülete úgy ítélte meg, hogy a tanulmányi eredmény jóval az átlag feletti. Ellenmondás feszül itt: az ötödik osztályosok abban a tanévben szomorú osztályzatokat produkáltak. A 65 ötödikes közül mindössze kettő előmenetelét értékelték jelesre, ezzel szemben 30 diák elégséges, 20 pedig elégtelen bizonyítványt kapott. Ekkor kellett megismerkedni az új fogalommal: buktatóosztály. Ehhez persze a túl szigorú tantervi előírások is kellettek, na meg az öröklött teher, a háborús évek okozta visszaesés. A kisiskolások többsége fölkészületlen volt arra, hogy a felső tagozatban is helytálljon.

Ráadásul az oktatókat a szakmai feladatokon fölül számos más is leterhelte: ideológiai továbbképzések, rendszeresen megtartott sajtónapok, kötelezővé tett politikai szemináriumok. Részben a politikai presszió, részben az egzisztenciaféltés okán szinte törvényszerű volt a pedagógus közösség balra tolódása. 1949-ben aztán „nagy kanállal” kaphatták az ideológia-adagot. Kötelező lett a lojalitás demonstrálása. Így jött el szeptember 29-e: azon a csütörtöki napon a tantestületet – hasonlóan az ország többi iskolájának tanári közösségéhez – a hűség különös próbája elé állították. Központi direktíva szerint kellett levezényelni egy bizarr ceremóniát, szakszervezeti napnak álcázott ülésen elítélni az országárulónak kikiáltott Rajk László közelebbről pontosan nem is ismert bűneit. Nem volt meglepő az eredmény: egységesen ítélték el a kegyvesztett „Rajk és bandája” tetteit, s buzgón egyetértettek az öt nappal korábban kirótt halálbüntetéssel. Mi mást tehettek, ha élni akartak, ha nem akartak maguk is „hazaárulóvá” lenni…

A helyszíni beszámoló szerint „reakciós vagy hangulatrontó” felszólalás nem történt, és többen külön felajánlást tettek, hogy a marxista ideológiát napi egy órában tanulmányozni fogják, hogy hogy még véletlenül se eshessenek hasonló bűnbe. Kinyilatkoztatták, hogy – a Városmonográfiából idézve – „… hálával és megelégedéssel gondoltak a pártra és vezetőjének, Rákosi Mátyásnak éber és bölcs intézkedésére.”

Az már máskérdés, hogy mit érezhettek később, 1955-ben Rajk rehabilitáláskor, majd 1956. október 6-án, amikor százezres tömegdemonstráció mellett megtörtént az újratemetése.

A rovat további hírei: Napraszóló

Pentelére Terencskének, Totyinak

Pentelére Terencskének, Totyinak

2018. november 18. (vasárnap)

Régi folyóiratok között matatok. Kezem megáll egy 1990-es Filmvilágon. Szívem szerint való írásra lelek: Szőts István, az – akkor még – élő legenda idézi fel emlékeit. Ha egyetlen más filmet nem alkotott volna, akkor is korszakos alakja lenne kultúránknak: az 1941-ben készült Emberek a havason új fejezetet nyitott a mozgókép hazai történetében. Velencében, a mértékadó fesztiválon fődíjat nyert, itthon és külföldön róla szóltak a szakmai dialógusok.

Ledőlési határidő

Ledőlési határidő

2018. november 11. (vasárnap)

Előttem embersokaság kígyózik, délidő van, a környék legjobb rántott szeletére vár mindenki. Minőségi, nem vágják a húst papírvékonyra, nem klopfolják ki belőle a „lelket” is, frissen készül, még forró, amikor a legéhesebbek az árudából kilépve falni kezdik.

Pentele az utolsókig kitartott…

Pentele az utolsókig kitartott…

2018. november 04. (vasárnap)

„A bombázás után az orosz tankok a pincesoron jöttek lefelé a sötétben dübörögve. Az utca végén van egy szűk forduló, ahol a tank nem fért el, és az ágyúcső bement az ott tévő házba, és pont a szentképnél állt meg.”

Kiért gyúl a gyertyaláng?

Kiért gyúl a gyertyaláng?

2018. november 02. (péntek)

1915 novembere elején értékes küldemény érkezett Pentelére, Farkas József kisbirtokos portájára. Egy ezüstóra. Míves darab, igazi mestermű, szép rajzolattal. És az tette igazán különlegessé, hogy ki küldte: Ausztria császára, Magyarország apostoli királya, I. Ferencz József. Az ő szignóját véste a fedlapra a bécsi ötvös.

Három kivételes nap

Három kivételes nap

2018. október 31. (szerda)

Október-november fordulója: kegyeletünnepek sorakoznak egymás után. Vallási tartalmúak, de van köztük egy, ami független a világlátástól, és csöndes emlékezésre szólít.

Máris Dunapentele!

Máris Dunapentele!

2018. október 28. (vasárnap)

Tegyünk egy gondolatkísértetet. Tudjuk, hogy Pentele Szálinvárossá válásáig, az új név felvételéig az első felvetéstől hónapok teltek el. Most képzeljük el: az ősi név visszavételéhez természetes körülmények között mennyi idő kellett volna? A válaszig idézzük fel a „keresztelés” előtti időket.

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

2018. október 23. (kedd)

Újváros népe túlvolt már azon a megrázkódtatáson, amit az 1953 nyarán hozott országos beruházási megszorítás okozott. A város és a vasmű építésében törés keletkezett ugyan, de az élet végül is ment tovább. És bár az ’53-ban fejlesztésre fordított pénz két év alatt egyharmadára csökkent – de a nagyolvasztó felépült és 1954 februárjától termelni kezdett. Visszatért a remény.