A normalitás kockázatai

2018. július 22. (vasárnap) 12:49 - Várkonyi Balázs

Apa, mit jelent az, hogy mezü? Az apa csodálkozva néz fiára. Kérdi, hol láttad ezt? Hát ott – bök egy cégtáblára a gyermek. A táblán felirat, egy üzem azonosítója. Üzem vagy mezű, kis tévedés, gondolja a szülő, sebaj, elsős a srác, majd belejön az olvasásba.

Az igazi sokk akkor érte az apát, amikor este belenézett fia füzetébe. Sorjáztak a mondatok, szabályosan követték egymást a betűk, balról jobbra, mint illik, de – Jesszusom!  Minden szó betűi fordított sorrendben követték egymást. Még a neve is csak visszafelé olvasva volt értelmezhető.

MI történt? Semmi különös – legalábbis abban az időben: egy régi vágású pedagógus a renitens dolgot nem tűrte, a ceruzát a gyermek bal kezéből a másikba tetette át. És a kisfiúval megfordult a világ. Akadt amúgy is elég baja az iskolával. Ő volt ugyanis az osztályban a legmagasabb. Tőle a társainál mindig többet vártak. Csakhogy nem törvényszerű, hogy a legnagyobb egyszersmind a legokosabb is. Ráadásul ő, a leginkább megtermett volt a legfiatalabb. Évvesztes osztálytársai szellemi fejlődésben jóval előtte jártak, nem csoda, hisz’ némelyiknek akár tizenegy hónap előnye is volt.

Nem lett éltanuló. De küzdött. Gimnáziumba került. Eredményei egyre javultak, végül külföldön diplomázott. Sikertörténet – gondolhatnánk. De nem. Egy szakmai téveszme okozta kudarc jóra fordulása mögött látnunk kell a valóságot: azt, hogy ez a fiatalember egész életében megszenvedi az átprogramozást. Ha balkezes marad, könnyebben jut el a céljáig. Így viszont az örök fékkel küzdhet, mert lélekben sosem lesz jobbkezes. Vajon hány százaléknyi lehet a sikerdeficit?

A jövendő kor gyerekeit fenyegető veszély viszont ennél sokkal nagyobb. Legalábbis, ha „begyűrűzik”, mint valamikor az olajár. Nem oly rég még feltűnést keltett, ma már tán azt sem keltene, hogy némely külföldi szaktekintély a gyermekkorban is természetes módon jelentkező férfi-nő szereposztásban látja azt, ami az egyenlőségeszmét veszélyezteti. Vagyis – ha a fiúk fiú, a lányok lány módjára viselkednek. Hát tényleg, nem borzasztó?!

Egy amerikai szociológus, a michigani egyetemi oktató Miss Gansen szerint a heteronormalitás – vagyis hogy mindkét nem képviselői természetesen viselkednek – „beszennyezi az óvodai nevelést”, negatívan befolyásolja a gyerekek nemi fejlődését. Eme logika szerint nem normális, ha a fiúk autóval, a lányok pedig babával játszanak. És a legnagyobb veszélyt a papás-mamás szerepjáték jelenti, abban végképp sérül a gyermekjog. Miss Gansen ugyanis alapos kutatómunkával arra az igazán megdöbbentő felfedezésre jutott, hogy a papás-mamásban a fiúk mindig a papát, a lányok mindig a mamát akarják játszani. Hát nem szörnyű szereptévesztés ez? A kutató sokszor próbálta rábírni a fiúkat, hogy legyen lányok, és viszont, de felsült. Ebből nem azt a tanulságot vonta le, hogy az elmélete egy nagy marhaság, hanem hogy mindenki hülye, csak ő az okos, mint Weöres Sándor versfigurája.

Ha igaza lenne, a mesének is vége lenne. És előbb-utóbb az emberiségnek is.

A rovat további hírei: Napraszóló

Az ipar arisztokratái

Az ipar arisztokratái

2019. március 31. (vasárnap)

Öreg ház szülővárosomban, a Vörösház sarkával átellenben: itt, a Kossuth utca legelején élt valaha egy kivételes tudású mesterember, Forgó Mihály. Megbecsült polgár volt. Misztikus esztendőben, éppen két évszázad fordulópontján született, 1900-ban. Nyolcvanöt év adatott neki.

Hucek megjavult!

Hucek megjavult!

2019. március 24. (vasárnap)

Két vödör és egy lapát találkozása a 9061. sz. raktárkezelővel – nagy gondolatok ihletője lehet! És a rejtélyes „9061. sz.” azonosítót viselő férfi nem okoz csalódást. A Dunai Vasmű Építője újság 1951. február 13-ai számában olvasom: „Két vödröt és egy lapátot találtam. Ezekkel a szavakkal állított be egy elvtárs a minap hozzám”. Így indítja Uj István raktárkezelő hosszú fejtegetését, amit a vödör- és lapátlelet érlelt meg benne.

CB 40 19, a csodaautó

CB 40 19, a csodaautó

2019. március 16. (szombat)

Állt a haverjával a vadonatúj Moszkvics mellett, ragyogott rajta a nap. Milyen színű lehet? Nem kérdezte meg, titkolta, hogy színtévesztő, különösképp azóta, hogy az újságban olvasott egy hirdetést: Középkorú asszony férjhez menne… „Kis testi hibával” jeligére a Kiadóba. Úgy hitte, a színtévesztés is „kis testi hiba”, így nem beszélt róla. Biztosan világoskék a kocsi, gondolta, és lezárta magában a színkérdést. Amúgy is sokkal jobban izgatta, hogy az autóba bele kéne ülni.

Rangon aluli…

Rangon aluli…

2019. március 10. (vasárnap)

Ötvenes férfi támaszkodik az autójára, telefonál. Feltűnően ideges, mindegyre az órájára pillant. Látom, a bal első gumi lapos. Van pótkerék? Hogyne lenne! – válaszol önérzetesen. Ajánlkozom, szívesen segítek, hiszen ismerősök vagyunk, ez a legkevesebb. Á, nem, köszöni, van ember, majd „az” megcsinálja. Megyek a dolgomra.

„Aranyláz” Újvárosban

„Aranyláz” Újvárosban

2019. március 03. (vasárnap)

1951. május elseje. Munkásünnep Pentelén, felvonulással, utcanévadóval, házavatóval. A hivatalosságok, a fővárosi protokollvendégek megcsodálják a semmiből kinőtt utcát – persze, hogy a Május 1. nevet kapja –, majd az ünnepség végeztével hazamennek. És a frissen átadott épületek egy részében másnap nem a beköltöző családok jelennek meg, hanem munkásbrigádok. Hogy befejezzék azt, amit az ünnepélyes avatóig nem sikerült.

1859: a pentelei világjáró hazatér

1859: a pentelei világjáró hazatér

2019. február 25. (hétfő)

Barkóczi Rosty Pál, az ifjú nemes önszántából tán sosem hagyta volna el Magyarországot. De az 1848-49-es szabadságharc katonájának, a Károlyi-huszárezred kapitányának nem volt más választása: a világosi fegyverletétel után börtön várt volna rá, így menekülnie kellett. Sógora, a tudós Trefort Ágoston, a későbbi vallás- és közoktatásügyi miniszter segítségével emigrált.

A „jégtörőnek” nem akadt dolga

A „jégtörőnek” nem akadt dolga

2019. február 24. (vasárnap)

Mátyással nincs szerencsénk, lehet, hogy komisz idő vár ránk, már hogyha beválik a népi regula. Mert a régi időjósok úgy tartották, ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál. Vagyis még hidegebb napok várhatóak.