Dunaújváros Hetilap

Átadták a Szociális Munka Napja Díjakat

2019. november 14. (csütörtök) 13:59 - doszerk

Városunkban is ünnepséget rendeztek a Szociális munka napjának alkalmából. Szerdán öt helyi intézmény dolgozói gyűltek össze a Bartók színházban, hogy közösen ismerjék el az ágazatban dolgozók munkáját. A gálán átadták a Szociális Munka Napja Díjakat.

A hagyományoknak megfelelően idén is a Bartókban gyűltek össze a szociális szférában dolgozók a Szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen. A gálaműsoron részt vett Pintér Tamás polgármester is, aki szólt pár szót az egybegyűltekhez. Mint mondta beszéddel készület, de elvetette az ötletet, hiszen csak három dolgot szeretne közölni a szociális szférában dolgozókkal. Ez a tisztelet, a hála és a szeretet. Mint mondta tiszteletet érez a dolgozók iránt, mert az elesettekkel lelkiismeretesen foglalkoznak, amiért a hála is jár.

A szeretetét pedig fogadják el, hiszen ő hősöknek tekinti ezeket a munkásokat, akik nap, mint nap küzdenek mások jobb életéért. Mint mondta az önkormányzat nevében segítő kezet nyújt az ágazat dolgozóinak, akik szerinte az elmúlt években sem megfelelő anyagi sem erkölcsi elismerést nem kaptak. Kiemelte, hogy a szociális munkában dolgozók megérdemelnék ezt az elismerést, amit mindennapi munkájukkal hálálják meg.

A polgármesteri beszéd után következtek az intézmények előadásai. De mindezek előtt a Jószolgálati Otthon Bercsényi úti telephelyének húsz éves fennállását ünneplendő egy kis videót vetítettek le az intézményről a közönségnek. A műsorszámokat a Jószoli és a Lorántffy iskola közös, Dzsungel könyve produkciójának részlete nyitotta. Ezután énekes táncos vicces és megható előadások következtek. A gálaműsor végén pedig átadták a Szociális Munka Napja Díjakat. Az Egyesített Szociális Intézmény berkeiből Bóka Erika, A z Útkeresés Segítő Szolgálattól Pásztor Mária Andrea, a Bölcsődék Igazgatóságának kollektívájából Bencze-Szlanka Ágnes, a Jószolgálati Otthon munkatársai közül Vizin Helga vehette át idén az elismerést Kecskés Rózsától. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részéről Szabó Antalné Erzsike kapott elismerést, míg a szervezet Soós Erzsébet Díját Horváth Attila vállalkozó kapta.

A díjátadás után a meghívott vendégeket pezsgős koccintásra várták a színház aulájában.

A díjazottak méltatásai

Bóka Erika

Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte, ahol kiváló eredménnyel általános ápolóként végzett 1985-ben, majd ezt követően a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Szülészet- Nőgyógyászati  Osztályán dolgozott öt évig. Ez idő alatt szintén jeles eredménnyel 1987.-ben szülésznői képesítést szerzett.

Gyermeke születése után 1991. január 14- től 15 éven keresztül az I. sz. Gondozási Központ nappali ellátásában vezetői feladatokat látott el. Közben folytatta tanulmányait és OKJ- s ápolói végzettséget szerzett 2001-ben.  2012- ben az intézményben végbement változások miatt a gondozóház nővéri csapatát erősítette. 2017. márciusától a Barátság úti otthonban folytatta nővéri munkáját egy évig, majd beiratkozott szociális asszisztensi OKJ- s képzésre, ezután ugyanott a Barátság úti intézményben terápiás nővérként folytatja a mai napig a munkáját. Aktív közösséggé formálta a lakókat, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, segít mindennapjaikban és mentális állapotuk szinten tartásában. Kollégái kitartó, következetes, megbízható segítőkész munkatársnak ismerték meg. Nemcsak az ellátottak, hanem kollégái, ismerősei is bizalommal fordulhatnak hozzá. Munkáját mindig pontosság, precizitás, professzionalitás jellemzi. Mind az egészségügyi, mind a szociális területen végzett kitartó, lelkiismeretes munkájáért elismerést érdemel. Sokoldalúságának köszönhetően az intézmény bármilyen jellegű munkájában részt vesz, legyen az elméleti kérdés, vagy gyakorlati feladat. 

Pásztor Mária Andrea

Andrea a közoktatásból érkezett a szociális pályára. A Dunaújvárosi Főiskolán 2003-ban szerzett műszaki szakoktató diplomáját követően a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen a közoktatási vezető képzést is elvégezte. Pedagógusként dolgozott. 2010. októberétől a családsegítő szolgálat családgondozója, valamint szakmai egységvezető helyettes. A szakmai tudás megszerzése érdekében 2013-ban a Kodolányi János Főiskolán szociális munkás diplomát szerzett. A szakmai munkájával párhuzamosan, a bevezetés óta kezeli az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) programját, napi rendszerességgel. Ez a munka rendszerben való gondolkodást és nagyfokú precizitást igényel. A családsegítői munkakör mellett részt vett számos, a városban megvalósult projektben, illetve képzésben. Néhány ezek közül:

  • 2013-ban a „SZIVÁRVÁNY” Civil Családi Szolgáltató Központ pályázatában tevékenykedett.
  • 2014-2015 között a Római vársorész szociális célú rehabilitációja című projekt keretein belül „Pálya-súgó” elnevezésű programban pályaválasztás előtt álló fiatalok számára szervezett programot.
  • 2018 decemberében tanfolyamot végzett el „Konstruktív agresszió és bullying kezelés a gyermekvédelmi szakellátás” témában.

Andrea tevékeny, precíz, megbízható és kreatív munkatársunk. Egyéni képességeit, tudását jól illeszti munkájához. Segíti a munkatársait az adminisztrációs rendszer kezelésében Informatikai tudására, rendszerismeretére az intézmény teljes közössége épít. E tudás birtokában vállalta az intézményi honlap frissítését, aktualizálását. Aktívan részt vesz pályázatok írásában, koordinátori feladatkör ellátásában, valamint szabadidős tevékenységek szervezésében, gyermek- és felnőtt csoportfoglalkozások vezetésében. Ügyfeleivel empatikus, türelmes és elfogadó. Munkáját a maximumra való törekvés jellemzi. Kollégáival szemben segítőkész, mindig számíthatnak rá, szakmai kérdésekben tájékozott, ismereteit folyamatosan bővíti. A családokkal végzett közös munka mellett mindig igyekezett, hogy számukra  olyan szabadidős foglalkozásokat szervezzen (gyerekcsoport; kézműves tábor; szülő-gyermek csoport), mely az egyén kreativitását, kézügyességét fejleszti, valamint a család összetartó erejét erősíti. Kiemelkedő teljesítmény jellemzi mindennapjait, a családsegítő szolgálat nélkülözhetetlen tagja.

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Bencze-Szlanka Ágnes

Ági 1997-ben kezdett dolgozni a Liszt Ferenc Kerti Bölcsődében, azóta is itt gondozza-neveli a rábízott gyermekeket nagy szeretettel, odaadással.

Derűs, nyugodt, jó kapcsolatteremtő a gyermekek és szüleik bizalommal fordulnak hozzá a mindennapokban. Közvetlen viselkedése, mosolygós, barátságos személyisége miatt a családok gyakran választják gyermekük kisgyermeknevelőjének. Munkájára mindig számíthatunk, szorgalmas, nyitott, a szabályokat betartja. Nagy figyelmet fordít szakmai fejlődésére, tudását folyamatosan bővíti, 2006-ban csecsemő-és kisgyermekgondozói végzettséget szerzett. A továbbképzéseken hallottakat, tanultakat beépíti munkájába. A hagyományőrzésben élenjáró, csuhéból, gallyakból, tobozokból, magvakból készített munkáival nagymértékben hozzájárul közös ünnepeink színvonalának emeléséhez. Számos alkotása díszíti a bölcsődét, fáradhatatlan az ötletek, és a megvalósításához szükséges anyagok felkutatásában, amihez, gyakran családját is mozgósítja. Rendszeresen vállal többletfeladatokat a kollektíva érdekében, vásárol, ha szükséges önerejéből is, papírt gyűjt, dekorációt, meghívót készít, részt vesz a játszóház működtetésében, ötleteivel gazdagítja a programokat. Csoportjában jó hangulatú ünnepeket szervez, mindig törekszik, hogy újat, különlegeset is mutasson a gyermekeknek, szülőknek Elhivatottságát tükrözi a csoportjában érezhető derűs légkör, a gyermekekkel kialakított kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat. Közvetlen, megértő kolléganő, ha kérik, műszakot cserél, süteményt süt a közös ünnepekre, autójával szállít bennünket közös programjainkra. A Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítványt népszerűsíti ismerősei és a szülők körében, támogatásukat kéri a bevétel növeléséhez. Munkáját lelkiismeretesen, vezetői, kollégái és a szülők megelégedettségére végzi, hozzájárulva ezzel bölcsődénk jó hírének öregbítéséhez.

Vizin Helga kollégánk 2005 februárjában kezdte meg munkáját a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Napközi Otthonában. Kezdetben takarító feladatokat látott el, ekkor határozta el, hogy a segítő szakmával szeretne a jövőben foglalkozni. Munka mellett elvégezte a szociális gondozó-ápoló képzést, ahol eredményes vizsgát tett. 2009. szeptemberétől az Ápoló Otthonban, mint szociális gondozó-ápoló kolléga látja el feladatait. Munkáját a szakma iránti alázat és szeretet jellemzi. Tapasztalt, meghatározó, és elkötelezett egyénisége a kollektívának. Szerény személyiségére, halk szavára odafigyelnek kollégái. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vesz részt programjainkon, ötleteivel és kreativitásával segítve azok megvalósulását. Természetesség, kitartás, egyszerűség jellemzi. Méltó tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel látja el a feladatait. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a rá oly jellemző pontosság, és a közösségért érzett felelősség. Naprakész ismereteit folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel biztosítja. Helga munkája nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy színvonalas, minőségi szolgáltatást nyújthatunk. intézményünkben.  Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

Szabó Antalné született Farkas Erzsébet 2016. őszén kezdte meg munkáját az Útkeresés Segítő Szolgálatnál, mint szociális segítő. Akkor az intézmény éjjeli menedékhelyén, illetve nappali melegedő részén dolgozott. 2018 januárjától, amikor a Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kandó Kálmán tér 4 szám alatti szálló működtetésével megbízta a Magyar Mentőszolgálat Alapítványt, hogy az ottani hajléktalan ellátást nyújtó szociális szolgáltatásokat, tovább működtesse, akkor Erzsike úgy döntött, hogy él az  alapítvány által felajánlott lehetőséggel és a Hajléktalan Ellátó Centrum munkatársaként,  mint szociális gondozó tovább végzi a munkáját.

Döntése biztonságot, állandóságot jelentett ellátottjaink számára is, akiknek ellátása jóval több, mint munka. Kell hozzá belső tartás, hivatástudat, áldozatkészség, önfeláldozás. Az elesett, sokszor végtelenségig kiszolgáltatott, megalázott, káros szenvedélyekkel élő, azokkal visszaélő emberek napjainak megkönnyítése a cél, amely Erzsike számára nem okoz nehézségeket. Ehhez a szolgálathoz kell valami olyan többlet, amelyet nem lehet puszta akarattal megszerezni, megtanulni. Ez a többlet ott van Erzsike szívében, amelyet a „mi” javunkra fordít. A hozzáértő és lelkiismeretes munkán túl sokkal többet nyújt a rá bízott klienseknek: figyelmet, tiszteletet, szeretetet. Szaktudását, ismeretét hasznosítva az alapítvány új dolgozóinak segített „átvészelni” a kezdeti nehézségeket. Segíti az alapítvány munkáját és azóta is meghatározó stabil tagja munkaközösségünknek. Munkájában mind e mellett szigorú, az előírások betartásához ragaszkodik, és ezt kollégáitól meg is követeli. A lakókkal és a dolgozókkal való kapcsolatát is a következetesség jellemzi. Munkatársai tisztelik tudását, munkabírását, és szeretik a nekik is juttatott törődésért, kedvességért, sokszor és szívesen vesznek részt együtt kulturális rendezvényeken. Erzsike munkáját maximális hittel, szeretettel, lelkiismeretesen végzi. Határtalan szociális érzékenysége és munkabíró képessége mindenki számára példaértékű lehet.

A rovat további hírei: Közélet

Hallgatói Önkormányzat: "Cipősdoboz Akció" – várják az adományokat!

Hallgatói Önkormányzat: "Cipősdoboz Akció" – várják az adományokat!

2019. december 06. (péntek)

Jelenleg is tart a Dunaújvárosi Egyetemen a Hallgatói Önkormámnyzat (HÖK) által kezdeményezett karácsonyi karitatív megmozdulás: "Cipősdoboz Akció" adománygyűjtése során egészedecember 16-ig várják a gyerekeknek szánt ajándékokat, játékokat!

Lánglovagok: advent idején több a lakástűz – és a többségük megelőzhető!

Lánglovagok: advent idején több a lakástűz – és a többségük megelőzhető!

2019. december 06. (péntek)

Az ünnepi időszak előtt egy aktuális figyelmeztetéssel rukkolt ki a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata; az advent és a karácsony sajnos az elkerülhető lakástüzek periódusa is a tűzoltóság évtizedes tapasztalatai szerint – egy kis odafigyeléssel lekerülhető, hogy az advent a lánglovagokra várakozás időszaka legyen!

Két utat is felújítanak!

Két utat is felújítanak!

2019. december 05. (csütörtök)

A dunaújvárosi utak felújítását célzó program részeként a Ruhagyári út és a Rév út 2x1 forgalmi sáv kialakítású útjainak fejlesztését és megújítását tervezi városunk önkormányzata.

Fogyatékkal élők napja: fontos lépés az élhetőbb város felé

Fogyatékkal élők napja: fontos lépés az élhetőbb város felé

2019. december 04. (szerda)

Egyeztető fórum létrehozását javasolja Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere, amely az önkormányzat és a fogyatékkal élő embereket képviselő szervezetek közötti párbeszédet, a közös munkát hivatott elősegíteni.

Foglakoztatási paktum: eredményes évet zártak

Foglakoztatási paktum: eredményes évet zártak

2019. december 03. (kedd)

"Tekintsük kihívásnak a jelenlegi, nem túl fényes mutatókat!" – javasolta Pintér Tamás polgármester a DUNA-MUNKA-TOP Projekt Foglalkoztatási Fórum és Paktum ülésén; az évzáró tanácskozásnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara konferenciaterme adott otthont ma délelőtt.

Önkormányzat: ünnepi szociális támogatás a nyugdíjasoknak  – ha valaki nem kapja meg, kérelmeznie kell!

Önkormányzat: ünnepi szociális támogatás a nyugdíjasoknak – ha valaki nem kapja meg, kérelmeznie kell!

2019. december 02. (hétfő)

A közgyűlés döntése nyomán idén is 5 ezer forintos pénzbeli, szociális támogatást nyújt az önkormányzat a város nyugdíjasainak az ünnepek előtt. A feltételekről, valamint az esetleges kérelmek benyújtásának lehetőségéről szól az a közlemény, ami nemrég landolt a DO postaládájában.

Előtérben a háttér, avagy hogyan tovább, DO?

Előtérben a háttér, avagy hogyan tovább, DO?

2019. december 02. (hétfő)

Propaganda helyett (hír)értékelvű, független, közszolgálati feladatokat ellátó, mélyen olvasóbarát, vállaltan a helyi közösségek és teljesítmények iránt elkötelezett tartalmat kívánunk szolgáltatni – drága böngészők és aranyos mindenki, visszatértem harmadik gyermekemhez, mától újra a DO kötelékében ügyködöm! Beköszöntő  felütés a hajtás után!