Dunaújváros Hetilap

Átadták a Szociális Munka Napja Díjakat

2019. november 14. (csütörtök) 13:59 - doszerk

Városunkban is ünnepséget rendeztek a Szociális munka napjának alkalmából. Szerdán öt helyi intézmény dolgozói gyűltek össze a Bartók színházban, hogy közösen ismerjék el az ágazatban dolgozók munkáját. A gálán átadták a Szociális Munka Napja Díjakat.

A hagyományoknak megfelelően idén is a Bartókban gyűltek össze a szociális szférában dolgozók a Szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen. A gálaműsoron részt vett Pintér Tamás polgármester is, aki szólt pár szót az egybegyűltekhez. Mint mondta beszéddel készület, de elvetette az ötletet, hiszen csak három dolgot szeretne közölni a szociális szférában dolgozókkal. Ez a tisztelet, a hála és a szeretet. Mint mondta tiszteletet érez a dolgozók iránt, mert az elesettekkel lelkiismeretesen foglalkoznak, amiért a hála is jár.

A szeretetét pedig fogadják el, hiszen ő hősöknek tekinti ezeket a munkásokat, akik nap, mint nap küzdenek mások jobb életéért. Mint mondta az önkormányzat nevében segítő kezet nyújt az ágazat dolgozóinak, akik szerinte az elmúlt években sem megfelelő anyagi sem erkölcsi elismerést nem kaptak. Kiemelte, hogy a szociális munkában dolgozók megérdemelnék ezt az elismerést, amit mindennapi munkájukkal hálálják meg.

A polgármesteri beszéd után következtek az intézmények előadásai. De mindezek előtt a Jószolgálati Otthon Bercsényi úti telephelyének húsz éves fennállását ünneplendő egy kis videót vetítettek le az intézményről a közönségnek. A műsorszámokat a Jószoli és a Lorántffy iskola közös, Dzsungel könyve produkciójának részlete nyitotta. Ezután énekes táncos vicces és megható előadások következtek. A gálaműsor végén pedig átadták a Szociális Munka Napja Díjakat. Az Egyesített Szociális Intézmény berkeiből Bóka Erika, A z Útkeresés Segítő Szolgálattól Pásztor Mária Andrea, a Bölcsődék Igazgatóságának kollektívájából Bencze-Szlanka Ágnes, a Jószolgálati Otthon munkatársai közül Vizin Helga vehette át idén az elismerést Kecskés Rózsától. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részéről Szabó Antalné Erzsike kapott elismerést, míg a szervezet Soós Erzsébet Díját Horváth Attila vállalkozó kapta.

A díjátadás után a meghívott vendégeket pezsgős koccintásra várták a színház aulájában.

A díjazottak méltatásai

Bóka Erika

Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte, ahol kiváló eredménnyel általános ápolóként végzett 1985-ben, majd ezt követően a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Szülészet- Nőgyógyászati  Osztályán dolgozott öt évig. Ez idő alatt szintén jeles eredménnyel 1987.-ben szülésznői képesítést szerzett.

Gyermeke születése után 1991. január 14- től 15 éven keresztül az I. sz. Gondozási Központ nappali ellátásában vezetői feladatokat látott el. Közben folytatta tanulmányait és OKJ- s ápolói végzettséget szerzett 2001-ben.  2012- ben az intézményben végbement változások miatt a gondozóház nővéri csapatát erősítette. 2017. márciusától a Barátság úti otthonban folytatta nővéri munkáját egy évig, majd beiratkozott szociális asszisztensi OKJ- s képzésre, ezután ugyanott a Barátság úti intézményben terápiás nővérként folytatja a mai napig a munkáját. Aktív közösséggé formálta a lakókat, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, segít mindennapjaikban és mentális állapotuk szinten tartásában. Kollégái kitartó, következetes, megbízható segítőkész munkatársnak ismerték meg. Nemcsak az ellátottak, hanem kollégái, ismerősei is bizalommal fordulhatnak hozzá. Munkáját mindig pontosság, precizitás, professzionalitás jellemzi. Mind az egészségügyi, mind a szociális területen végzett kitartó, lelkiismeretes munkájáért elismerést érdemel. Sokoldalúságának köszönhetően az intézmény bármilyen jellegű munkájában részt vesz, legyen az elméleti kérdés, vagy gyakorlati feladat. 

Pásztor Mária Andrea

Andrea a közoktatásból érkezett a szociális pályára. A Dunaújvárosi Főiskolán 2003-ban szerzett műszaki szakoktató diplomáját követően a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen a közoktatási vezető képzést is elvégezte. Pedagógusként dolgozott. 2010. októberétől a családsegítő szolgálat családgondozója, valamint szakmai egységvezető helyettes. A szakmai tudás megszerzése érdekében 2013-ban a Kodolányi János Főiskolán szociális munkás diplomát szerzett. A szakmai munkájával párhuzamosan, a bevezetés óta kezeli az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) programját, napi rendszerességgel. Ez a munka rendszerben való gondolkodást és nagyfokú precizitást igényel. A családsegítői munkakör mellett részt vett számos, a városban megvalósult projektben, illetve képzésben. Néhány ezek közül:

  • 2013-ban a „SZIVÁRVÁNY” Civil Családi Szolgáltató Központ pályázatában tevékenykedett.
  • 2014-2015 között a Római vársorész szociális célú rehabilitációja című projekt keretein belül „Pálya-súgó” elnevezésű programban pályaválasztás előtt álló fiatalok számára szervezett programot.
  • 2018 decemberében tanfolyamot végzett el „Konstruktív agresszió és bullying kezelés a gyermekvédelmi szakellátás” témában.

Andrea tevékeny, precíz, megbízható és kreatív munkatársunk. Egyéni képességeit, tudását jól illeszti munkájához. Segíti a munkatársait az adminisztrációs rendszer kezelésében Informatikai tudására, rendszerismeretére az intézmény teljes közössége épít. E tudás birtokában vállalta az intézményi honlap frissítését, aktualizálását. Aktívan részt vesz pályázatok írásában, koordinátori feladatkör ellátásában, valamint szabadidős tevékenységek szervezésében, gyermek- és felnőtt csoportfoglalkozások vezetésében. Ügyfeleivel empatikus, türelmes és elfogadó. Munkáját a maximumra való törekvés jellemzi. Kollégáival szemben segítőkész, mindig számíthatnak rá, szakmai kérdésekben tájékozott, ismereteit folyamatosan bővíti. A családokkal végzett közös munka mellett mindig igyekezett, hogy számukra  olyan szabadidős foglalkozásokat szervezzen (gyerekcsoport; kézműves tábor; szülő-gyermek csoport), mely az egyén kreativitását, kézügyességét fejleszti, valamint a család összetartó erejét erősíti. Kiemelkedő teljesítmény jellemzi mindennapjait, a családsegítő szolgálat nélkülözhetetlen tagja.

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Bencze-Szlanka Ágnes

Ági 1997-ben kezdett dolgozni a Liszt Ferenc Kerti Bölcsődében, azóta is itt gondozza-neveli a rábízott gyermekeket nagy szeretettel, odaadással.

Derűs, nyugodt, jó kapcsolatteremtő a gyermekek és szüleik bizalommal fordulnak hozzá a mindennapokban. Közvetlen viselkedése, mosolygós, barátságos személyisége miatt a családok gyakran választják gyermekük kisgyermeknevelőjének. Munkájára mindig számíthatunk, szorgalmas, nyitott, a szabályokat betartja. Nagy figyelmet fordít szakmai fejlődésére, tudását folyamatosan bővíti, 2006-ban csecsemő-és kisgyermekgondozói végzettséget szerzett. A továbbképzéseken hallottakat, tanultakat beépíti munkájába. A hagyományőrzésben élenjáró, csuhéból, gallyakból, tobozokból, magvakból készített munkáival nagymértékben hozzájárul közös ünnepeink színvonalának emeléséhez. Számos alkotása díszíti a bölcsődét, fáradhatatlan az ötletek, és a megvalósításához szükséges anyagok felkutatásában, amihez, gyakran családját is mozgósítja. Rendszeresen vállal többletfeladatokat a kollektíva érdekében, vásárol, ha szükséges önerejéből is, papírt gyűjt, dekorációt, meghívót készít, részt vesz a játszóház működtetésében, ötleteivel gazdagítja a programokat. Csoportjában jó hangulatú ünnepeket szervez, mindig törekszik, hogy újat, különlegeset is mutasson a gyermekeknek, szülőknek Elhivatottságát tükrözi a csoportjában érezhető derűs légkör, a gyermekekkel kialakított kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat. Közvetlen, megértő kolléganő, ha kérik, műszakot cserél, süteményt süt a közös ünnepekre, autójával szállít bennünket közös programjainkra. A Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítványt népszerűsíti ismerősei és a szülők körében, támogatásukat kéri a bevétel növeléséhez. Munkáját lelkiismeretesen, vezetői, kollégái és a szülők megelégedettségére végzi, hozzájárulva ezzel bölcsődénk jó hírének öregbítéséhez.

Vizin Helga kollégánk 2005 februárjában kezdte meg munkáját a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Napközi Otthonában. Kezdetben takarító feladatokat látott el, ekkor határozta el, hogy a segítő szakmával szeretne a jövőben foglalkozni. Munka mellett elvégezte a szociális gondozó-ápoló képzést, ahol eredményes vizsgát tett. 2009. szeptemberétől az Ápoló Otthonban, mint szociális gondozó-ápoló kolléga látja el feladatait. Munkáját a szakma iránti alázat és szeretet jellemzi. Tapasztalt, meghatározó, és elkötelezett egyénisége a kollektívának. Szerény személyiségére, halk szavára odafigyelnek kollégái. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vesz részt programjainkon, ötleteivel és kreativitásával segítve azok megvalósulását. Természetesség, kitartás, egyszerűség jellemzi. Méltó tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel látja el a feladatait. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a rá oly jellemző pontosság, és a közösségért érzett felelősség. Naprakész ismereteit folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel biztosítja. Helga munkája nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy színvonalas, minőségi szolgáltatást nyújthatunk. intézményünkben.  Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

Szabó Antalné született Farkas Erzsébet 2016. őszén kezdte meg munkáját az Útkeresés Segítő Szolgálatnál, mint szociális segítő. Akkor az intézmény éjjeli menedékhelyén, illetve nappali melegedő részén dolgozott. 2018 januárjától, amikor a Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kandó Kálmán tér 4 szám alatti szálló működtetésével megbízta a Magyar Mentőszolgálat Alapítványt, hogy az ottani hajléktalan ellátást nyújtó szociális szolgáltatásokat, tovább működtesse, akkor Erzsike úgy döntött, hogy él az  alapítvány által felajánlott lehetőséggel és a Hajléktalan Ellátó Centrum munkatársaként,  mint szociális gondozó tovább végzi a munkáját.

Döntése biztonságot, állandóságot jelentett ellátottjaink számára is, akiknek ellátása jóval több, mint munka. Kell hozzá belső tartás, hivatástudat, áldozatkészség, önfeláldozás. Az elesett, sokszor végtelenségig kiszolgáltatott, megalázott, káros szenvedélyekkel élő, azokkal visszaélő emberek napjainak megkönnyítése a cél, amely Erzsike számára nem okoz nehézségeket. Ehhez a szolgálathoz kell valami olyan többlet, amelyet nem lehet puszta akarattal megszerezni, megtanulni. Ez a többlet ott van Erzsike szívében, amelyet a „mi” javunkra fordít. A hozzáértő és lelkiismeretes munkán túl sokkal többet nyújt a rá bízott klienseknek: figyelmet, tiszteletet, szeretetet. Szaktudását, ismeretét hasznosítva az alapítvány új dolgozóinak segített „átvészelni” a kezdeti nehézségeket. Segíti az alapítvány munkáját és azóta is meghatározó stabil tagja munkaközösségünknek. Munkájában mind e mellett szigorú, az előírások betartásához ragaszkodik, és ezt kollégáitól meg is követeli. A lakókkal és a dolgozókkal való kapcsolatát is a következetesség jellemzi. Munkatársai tisztelik tudását, munkabírását, és szeretik a nekik is juttatott törődésért, kedvességért, sokszor és szívesen vesznek részt együtt kulturális rendezvényeken. Erzsike munkáját maximális hittel, szeretettel, lelkiismeretesen végzi. Határtalan szociális érzékenysége és munkabíró képessége mindenki számára példaértékű lehet.

A rovat további hírei: Közélet

"Az egyszeri juttatást ne terheljék levonások!"

"Az egyszeri juttatást ne terheljék levonások!"

2020. augusztus 06. (csütörtök)

A jutalom után is adózni kellett – hangzott el azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták Kálló Gergely országgyűlési képviselő javaslatát. A város vezetésével egyeztetett előterjesztés célja, hogy a szociális szférában dolgozóknak az önkormányzat által nyújtott támogatását ne terhelje 15 százalékos adóelvonás. 

Újabb nyertes sajtóper, ezúttal a Dunaújvárosi Hírlappal szemben

Újabb nyertes sajtóper, ezúttal a Dunaújvárosi Hírlappal szemben

2020. augusztus 05. (szerda)

A Dunaújvárosi Hírlappal szemben nyert sajtóperről számolt be a város hivatalos honlapja – betűhív közlés máris itt!

Kamara: egy hetet csúszik a tanácsadás

Kamara: egy hetet csúszik a tanácsadás

2020. augusztus 05. (szerda)

Megváltozik a szokásos adó- és számviteli tanácsadás a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában: augusztus 6. helyett 13-án, azaz jövő csütörtökön érdeklődhetnek az aktuális adóügyekről a vállalkozók.

Közgyűlés: összesen 18 napirendi pontról szavaztak

Közgyűlés: összesen 18 napirendi pontról szavaztak

2020. augusztus 04. (kedd)

Összesen tizenhat pontról szavazott nyilvánosan és kettőről zártkörűen Dunaújváros közgyűlése a ma délelőtti rendkívüli ülésen. A sporttámogatások mellett a színház alapító okiratának módosítása, illetve a múzeum felújításai is napirenden volt.

A Hétszínvirág és a Zengő- Bongó Bölcsődék újulhatnak meg

A Hétszínvirág és a Zengő- Bongó Bölcsődék újulhatnak meg

2020. augusztus 04. (kedd)

Összesen negyvennyolc új bölcsődei férőhely és tíz új munkahely létrehozását jelentette be Szabó Zsolt. Dunaújváros gazdasági alpolgármestere sajtótájékoztatón számolt be a közeljövőben várható beruházásról, amely során két bölcsőde, a Barátság városrészben található Hétszínvirág és a technikumi Zengő- Bongó intézmény fejlesztése megy majd végbe. 

A lakókért, de nem a sport ellen

A lakókért, de nem a sport ellen

2020. augusztus 04. (kedd)

Folyamatosan követi a lakók észrevételeit, jelzéseit Barta Endre: Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere ezúttal választókörzetében hallgatta meg egy tömbház lakóit az általuk jelzett probléma kapcsán, és nyomatékosította: mindenképpen lépéseket tesznek azért, hogy mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen.

Rendkívüli közgyűlést tartanak

Rendkívüli közgyűlést tartanak

2020. augusztus 03. (hétfő)

Összesen tizennyolc napirendi pont szerepel a keddi, rendkívüli közgyűlés programjában: ebből tizenhat esetében nyilvános, kettő pontnál pedig zártkörű szavazáson döntenek majd az önkormányzati képviselők.