Dunaújváros Hetilap

DVG: ingatlan pályázati kiírás

Öcaline - 2020. március 13. 11:07

A Hajléktalanok Átmeneti Otthona Kenyérgyári úti ingatlanának értékesítésére írt ki egyfordulós pályázatot a DVG Zrt. Betűhív felhívás a hajtás után!

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt egyfordulós pályázatot hirdet az 1/1 arányban tulajdonában álló alábbi ingatlan tulajdonjogának értékesítésére az alábbi feltétekkel:
Az ingatlan adatai:
Cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 6.
Megnevezés: Hajléktalanok Átmeneti Otthona
Hrsz.: 113/2
Telek: 1665 m2
Épület: 428 m2 az épület felújítandó, közművekkel rendelkezik
Irányár: nettó 19.500.000,- Ft 
(Az Ingatlan vételára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 86.§ (1) bek. j) pontjára tekintettel a Kiíró választása szerint áfafizetési kötelezettség alá esik, de az Áfa tv. 142.§ (1) bek. e) pontja alapján a fizetendő áfát a pályázat nyertesének kell az adóhatóság felé megfizetnie (fordított áfafizetési kötelezettség).
A telek beépíthetőségének paraméterei: 
- településközponti területek, Vt-11

- beépíthetőség 75 %, legkisebb zöldterület 15 %, megengedett legnagyobb épületmagasság 15 m
Pályázati feltételek:
1. A pályázatot zárt borítékban, DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nek (2400 Dunaújváros,  Kenyérgyári út 1.) címezve, személyesen vagy meghatalmazott útján, a „Dunaújvárosi 113/2 hrsz.-ú ingatlan pályázata" jeligével ellátva kell benyújtani. 
2. A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó pályázati ajánlati összeget, az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselő neve, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, KSH azonosító szám), a vételár szerződéskötésnél leírtak szerinti kiegyenlítésének vállalását, és az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).
3. A pályázó köteles a pályázatban a nettó kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot – 1 950 000 Ft - a pályázaton való részvételhez befizetni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. ERSTE Banknál vezetett számú számlájára. Számlaszám : 11600006-00000000-47137862. A befizetésről szóló banki igazolást a pályázathoz csatolni szükséges. 
4. Az ingatlan értékesítésére pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személyre, vagy átlátható szervezet részére lehet, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról. A kitöltendő átláthatósági nyilatkozatot a DVG Zrt.-től lehet megkérni word formátumban, amely e-mailen kerül kiküldésre.
Az Ingatlant Schneider Mihállyal (tel.: 06 20 228 2608 ) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.
A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó pályázati dokumentumokat, legkésőbb 2020 március 31. 14:00 óráig van lehetősége benyújtani. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.
Amennyiben több pályázó is azonos, vagy 5%-on belüli vételi ajánlatot tesz, úgy liciteljárásra kerül sor. A liciteljáráson alkalmazott pályázati licitösszeg emelésének minimum  mértéke a kikiáltási ár 5 % -a. Az ingatlan tulajdonjoga megszerzésének lehetőségét a legmagasabb vételárat ajánló nyeri azzal, hogy esetlegesen azonos ajánlati árak esetében a fentebb megjelölt liciteljáráson kialakult végleges legmagasabb vételárat ajánló nyeri. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő vagy hiánypótlásra) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja!
Érvénytelen pályázatok:
A pályázat benyújtási határideje után benyújtott pályázat, valamint az a pályázat, amelyet a felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után érkezett be, valamint az a pályázat, amelyben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, valamint ahol a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, valamint az a pályázat, amelyben az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás a feltétel), továbbá a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták, érvénytelennek tekintendő.
A pályázatok bontására 2020 április 1, 10 órakor a DVG Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.
Szerződéskötés:
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval a pályázatról szóló döntésétől számított 8 napon belül köti meg a pályázat kiírója az adásvételi szerződést. A vételárba a pályázati biztosíték összege beszámít, a fennmaradó vételár hátralékot a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül esedékes. Kiíró a szerződéskötéskor a nettó vételár 10%-ának megfelelő foglaló kikötését írja elő, és a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az ingatlanon, valamint kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben meghatározott időpontig nem kerül megfizetésre. A tulajdonjog átszállását eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a Kiíró számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.
A nyertes pályázót terheli a szerződés megkötésének díja, továbbá az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel összefüggő eljárási díjak és az ezzel összefüggő egyéb költségek is.
Sikertelen pályázat esetén a pályázati biztosítékot a pályázat kiírója a pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 15 banki napon belül pályázónak visszautalja, a Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül  eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá kiköti a szerződés megkötés megtagadása jogát a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

(Forrás és fotó: DVG Zrt.)

A rovat további hírei: Közélet

Ments meg három életet – vért adni júliusban is menő!

Ments meg három életet – vért adni júliusban is menő!

2022. júl. 04.

Kitüntetések és új helyszín – és a legfontosabb: változatlanul jelentős a vérigény, de városunkban és a térségben júliusban is sok alkalom közül választhatnak az önkéntes véradók.

Lőrinczi Konrád nyerte az időközi választást

Lőrinczi Konrád nyerte az időközi választást

2022. júl. 03.

A fideszes jelölt rekord alacsony részvételi arány mellett húzta be a 2-es körzet képviselői székéért kiírt időközi önkormányzati választást.

Időközi és nemzetiségi önkormányzati választás – online (FRISSÍTVE!)

Időközi és nemzetiségi önkormányzati választás – online (FRISSÍTVE!)

2022. júl. 03.

Ahogy ígértük, drága böngészők és aranyos mindenki, nap közben is szállítjuk a friss adatokat az időközi választásról. Az megvan, hogy ma Szamosújlak, de még Bódvalenke is választ? Pedig de! (Frissítve a 18.30-as adatokkal!)

Két választás lesz vasárnap

Két választás lesz vasárnap

2022. júl. 02.

Az időközi önkormányzati választás mellett az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjei is megméretnek – az előzőnek elsősorban szimbolikus jelentősége lesz, de éppen ettől izgalmas a végeredmény.

A gyakorlatban is folytatódik a "Legyen fény Dunaújvárosban!" program

A gyakorlatban is folytatódik a "Legyen fény Dunaújvárosban!" program

2022. júl. 02.

A tavaly nyáron telepített lámpatestek „tesztüzeme” szó szerint fényesen igazolta a várakozásokat, a következő hetekben további 40 eszközt helyeznek ki a város több pontjára a szakemberek. A témáról Mezei Zsolt a munkálatok kezdetén tartott tájékoztatót a Batsányi utcában szerdán – összeállításunkban a technológia részletei és a telepítés pontos helyszínei is szerepelnek.

DSTV: ünnepelt a kórház közössége

DSTV: ünnepelt a kórház közössége

2022. júl. 02.

A Szent Pantaleon Kórház Jeles eseményről tudósít a DSTV összeállítása. A Semmelweis-nap ünnepségén  adták át a Szent Pantaleon emlékérmeket, de szakmai előléptetésekre, igazgatói dicséretek átadására, valamint a kiváló dolgozók méltatására is sor került. Hangkép.

Na még egyszer a Sugárúti Fesztiválról

Na még egyszer a Sugárúti Fesztiválról

2022. júl. 01.

A programot és a kedvcsinálót már pattintottam, ezúttal egy utolsó utáni hangképes szíves invitáció, valamint az útlezárások sora következik. Mutatom!