Dunaújváros Hetilap

Újra "rendes" közgyűlés lesz – közel 50 napirenddel

Öcaline - 2021. június 23. 17:07

A járvány veszélyhelyzet utáni első közgyűlésen több fajsúlyos kérdés vár a képviselőkre – de már az is nagy fegyvertény, hogy újra rendes üzemmódban dönthet az önkormányzat csütörtökön délelőtt.

49 napirend a nyílt, további 1 tétel a zárt ülésen – kánikula ide, hőségriadó oda, sűrűnek ígérkezik a vírus veszélyhelyzet utáni első közgyűlés a Városháza "C" szárnyában június 24-én, csütörtökön délelőtt 9 órától. 

Napirenden a DVCSH

A tanácskozás elején a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatóval, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtását összegző jelentéssel kezdődik a közgyűlési teremben, majd több fajsúlyos döntés vár a képviselőkre. 
Javaslat születhet például a költségvetés módosításáról, s szintén módosíthatják a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendeletet is. Változhat az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló rendelet, emellett a közelmúltban nagy vihart kavart DVCSH-s szerződésbontás folyományaként sor kerülhet a távhőszolgáltatásról, valamint a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására is. Az említett kontraktus megszüntetése "visszaköszön" folytatásban is: a közgyűlés állásfoglalásokat alakíthat ki a Fejér Megyei Kormányhivatal kapcsolódó törvényességi felhívásairól is.

Intézmények, alapítványok

A csütörtöki ülésen sor kerülhet a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, és javaslat születhet a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás módosítására is.
Szintén javaslatot fogadhatnak el a képviselők egy adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás megkötésére Kisapostag önkormányzatával, és a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója is szerepel a napirenden. A közbiztonsági, kulturális, valamint egészségügyi és szociális szféra több alapítványa is összegezte tavalyi ténykedését – e beszámolók elfogadása is vár a képviselőkre a csütörtöki tanácskozáson. 
Javaslat születhet az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat átvállalási megállapodás megkötésére – és az intézmény alapító okirata módosítására –, és szintén módosíthatják a képviselők a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratát is.
Több feladat-ellátási szerződés módosítása, illetve a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötésére vonatkozó döntés mellett javaslat születhet a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) készítésének elindítására is. Szintén a csütörtöki ülésen születhet javaslat a város településrendezési eszközeinek módosításáról, illetve dönthetnek költségvetési előirányzat létrehozásáról és a szükséges átcsoportosítások elvégzéséről a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés fel nem használt támogatásának visszafizetése kapcsán. Hasonló lépésekre kerülhet sor egy TOP-os pályázat nyomán, de több haszonkölcsön-szerződés megkötésére is javaslat születhet.

Beszámolóktól személyi kérdésekig

Módosulhat a képviselők döntése nyomán a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás, elfogadhatják a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót is. Két új temetői urnafal kivitelezésére születhet vállalkozási szerződés megkötésére, majd módosíthatják a város területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződést is.
Dönthetnek a képviselők a Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítási munkálatát célzó javaslatról, majd biztosíthatják az önkormányzati hozzájárulást a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására.  Javaslat születhet az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira, valamint a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén ”Teq ONE” típusú teqball asztal telepítésére is.
Napirendre kerül a város idei költségvetésének első negyedéves pénzügyi tájékoztatója, és javaslat születhet a közösségi közlekedés megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására is. A képviselők dönthetnek a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetését célzó többletforrás biztosításáról, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról, valamint a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megkötéséről is a június 1-jétől december végéig tartó időszakra.
Javaslat születhet az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tavalyi ingatlankezeléséről, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására – valamint a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására is. Szintén napirenden lesz a DVG idei ingatlankezelési terve.
Dönthetnek a képviselők a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tavalyi beszámolójának és idei üzleti tervének elfogadásáról, valamint tisztségviselők megválasztásáról is. Hasonlóan a tavalyi beszámoló és az idei üzleti terv szerepel a napirenden a Dunanett Nonprofit Kft. esetében, és itt is sor kerülhet tisztségviselők megválasztására. E napirendhez kapcsolódik a következő is: a képviselők elé kerül a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2020. évi éves beszámolójának megismerését célzó javaslat is.
Dönthetnek a nyílt ülésen a Momert Zrt. önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelméről, valamint a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti díjba történő beszámításáról is.
Végül, de közel sem utolsósorban javaslat születhet a nyílt ülés végén az önkormányzata részére közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről, a megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról is. 
A közgyűlés ezt követően zárt ülésen dönt a Dunaújváros Közszolgálatáért díj adományozására vonatkozó javaslatról.

(Archív fotó: Végh Zoltán)

A rovat további hírei: Közélet

DSTV: átadták a "Dunaújváros kenyere" adományt

DSTV: átadták a "Dunaújváros kenyere" adományt

2021. júl. 29.

A Szent Pantaleon Kórház infektológiai osztálya kapta a "Dunaújváros kenyere" kezdeményezésből befolyt összeget, derül ki a DSTV összegzéséből. A félmillió forintra kiegészített adományt Mezei Zsolt alpolgármester adta át a gyógyító komplexum képviselőjének, a következő kedvezményezett a Pentele Hagyományőrző Egyesület lesz. Hangkép.

"Virágos Dunaújvárosért" – még lehet jelentkezni

"Virágos Dunaújvárosért" – még lehet jelentkezni

2021. júl. 27.

Nyolc kategóriában hirdették meg a városcsinosítási akciót, július 30-ig, azaz péntekig várják a nevezéseket! Virágozzon minden!

Több állomásos klímavédelmi akciónapot szerveznek

Több állomásos klímavédelmi akciónapot szerveznek

2021. júl. 26.

Pályázati forrásból megvalósuló programra várják a vendégeket a Dunaújvárosi Egyetemre szombaton délelőtt – menetrend és felhívás a hajtás után!

Csökken a város adósságállománya

Csökken a város adósságállománya

2021. júl. 25.

2021 végéig majdnem 490 millió forintot fizet vissza a város, míg új hitelt csak 266 millió értékben vesznek fel, vagyis valójában csökken a város adóssága. A kérdésről a múlt heti közgyűlés döntött.

Lakossági fórum lesz a településfejlesztési stratégiáról

Lakossági fórum lesz a településfejlesztési stratégiáról

2021. júl. 25.

A véleményeket, észrevételeket is várják. Közlemény.

Kevesen csatlakoztak a csatornahálózatra

Kevesen csatlakoztak a csatornahálózatra

2021. júl. 24.

Elkészült az Északi Lakóterület csatornahálózata, amelyre június 1-jtől lehet rácsatlakozni az ingatlantulajdonosoknak. Azonban Orosz Csaba önkormányzati képviselő elmondta, eddig kevesen éltek az új, modern lehetőséggel.

DSTV: eljött az aratás ideje

DSTV: eljött az aratás ideje

2021. júl. 24.

Felgyorsultak az aratási munkálatok a szélsőséges időjárás miatt, derül ki a DSTV összegzéséből. Az év elején a rendkívül kevés csapadék, a közelmúltban a kánikula akadályozta a növények zavartalan fejlődését. Hangkép.