Dunaújváros Hetilap

Két hivatás, egy cél

2017. április 21. (péntek) 15:45 - Molnár Emese

Rendőr és tűzoltó autók, motorok, fegyverek kiállítása, szimulátorok és technikai bemutatók is színesítik a mai Rendőr és Tűzoltó Napot a Városháza téren.

A rendvédelmi szervek minden évben megünneplik védőszentjeik, Szent György és Szent Flórián napját. Szent György római katona és keresztény mártír volt, aki a legenda szerint megölt egy sárkányt. Egyike a tizennégy védőszentnek, a rend és a jogszerűség védelmezője. Szent Flórián élete és halála megmintázza azt az elkötelezett hivatástudatot, amelynek alapja a munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás. A 15. század végén hozták kapcsolatba a tűzzel, mert azt tartották, hogy ifjúkorában imádságára kialudtak az égő ház lángjai.

A Közbiztonsági rendezvénysorozat keretében egy nagyszabású Rendőr és Tűzoltó Napot szerveztek mára a Városháza térre.

A megnyitóünnepségen jelen volt dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Cserna Gábor polgármester, dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, dr. Simon László megyei kormánymegbízott, dr. Varga Péter, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Magosi Lajos, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Balázs Péter, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Suszter Tamás, Dunaújváros Rendőrkapitánya, Orosz Csaba, a Dunaújvárosi Tűzoltóság parancsnoka, Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.

Varga Péter köszöntőjében azt mondta, az év legfontosabb napja a rendőrségnek Szent György napja. Sikeres évet zárhattak, és azt tapasztalják, hogy egyre javul a rendőrség megítélése. Kiemelte azt is, hogy a mentők, a tűzoltók és rendőrök munkája egy életre szóló hivatás, életformává válik. 

Magosi Lajos úgy fogalmazott, a rendőrség és a katasztrófavédelem közös rendezvénye egy szimbóluma is annak, amik a hétköznapokban történnek, hiszen sokszor együtt, együttműködve teljesítenek szolgálatot. Büszkén szólt arról is, hogy a tűzoltóság Magyarországon az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő hivatás, és ez az elismerés nagy erőt ad számukra.

Cserna Gábor polgármester beszédében megköszönte a rendőrök és a tűzoltók munkáját.

- Tiszteletreméltó hagyománynak tartom, hogy a rendőrök és a tűzoltók közösen emlékeznek védőszentjeikről, Szent Györgyről és Szent Flóriánról. Bár kettő a szervezet, de egy a cél. A rendőrök és a katasztrófavédelem szakemberei együtt dolgoznak a bajban, együtt óvják az emberek biztonságát, közös az erőfeszítésük, közös az áldozatvállalásuk. Ezen a napon őket köszöntjük, akik hivatásul választották embertársaink védelmét, a közösség szolgálatát, és akik az év minden napján megérdemlik a társadalom megbecsülését Dunaújvárosban, Fejér megye minden településén és országszerte. Magyarországon a rend nemzeti ügy, nemzeti érdek, ezért folyamatos a törekvés, hogy mind a rendőrségnek, mind a katasztrófavédelemnek minden feltétel, eszköz és lehetőség a rendelkezésére álljon-mondta a poglármester.

A megnyitón több elismerést és díjat adták a kiemelkedő teljesítményt nyújtott kollégáknak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal elismerését Képli Éva, a megyei rendőrkapitányság bűnügyi osztályának osztályvezető-helyettese, Ormándy Zoltán, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveleti szolgálatának kiemelt főelőadója vehette át.

Ezután került sor a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjak átadására, amelyet idén Németh Miklós rendőr őrnagy, Baka Ferenc rendőr törzszászlós és Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester vehetett át.

Németh Miklós rendőr őrnagyot 1997. július elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr, nem sokkal később körzeti megbízott, majd vizsgálói feladatokat folytatott. 2004. július elsejétől a REBISZ állományában nyomozó, szolgálatparancsnok, alosztályvezető-helyettesi, 2010. május 16-tól a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Iváncsai Autópálya alosztályvezetője lett. A kimagasló teljesítményét és elhivatottságát bizonyítja, hogy 2013. április 01-től kinevezték a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály osztályvezetőjének. Szolgálati feladatait példamutatóan, elkötelezettséggel végzi, intézkedései szakszerűek és jogszerűek. Tudásának, ismereteinek az átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülő kollégák eredményes munkavégzését. Széles látókörrel bíró, tapasztalt rendőr, aki az illetékességi területén folyó minőségi rendőri munka biztosítására, valamint az állomány vezetésére, irányítására nagy figyelmet fordít. Közterületi szolgálatának ellátása során végzett kiemelkedő tevékenysége folytán jelentős mértékben járul hozzá a város közbiztonságának, és közlekedésbiztonságának megerősítéséhez.

Baka Ferenc rendőr törzszászlóst 2001. június elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr. Az eltelt évek alatt járőrvezetői-, megbízott, majd kinevezett szolgálatparancsnoki beosztásokban bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. A következetes, kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott munkavégzés jellemzi. A határrendészeti, valamint a MŐBEK átrendelésekben is tevékenyen részt vesz. A közrendvédelmi szakterületen megszerzett több éves tapasztalatával-, pontos, kiemelkedő szolgálat ellátásával hatékonyan járul hozzá a város közbiztonságának fenntartásához, ezáltal a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság eredményességéhez is.

Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester úr 1999. május elsején kezdte hivatásos tűzoltói pályafutását a Dunaújvárosi Hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó. A tűzoltó tanfolyamot jó eredménnyel végezte el és a későbbiek folyamán tűzoltótechnika-kezelői vizsgát, majd 2011-ben érettségi vizsgát tett. Csoportjába rövid idő alatt beilleszkedett, és azóta is meghatározó tagja. Jól alkalmazkodik minden helyzethez munkája során. Káreseteknél higgadtan, nagy szakmai tudással, odaadással végzi feladatát. Minden önkéntes és soron kívüli feladatra elsőként jelentkezik és a többieket is inspirálja a feladatra. Kiegyensúlyozott, folyamatos jó teljesítményével sokat tesz azért, hogy Dunaújváros polgárai biztonságban érezhessék magukat. A lakosság védelme, biztonsága, a tűzoltói szolgálat kiemelkedően fontos része az életének, munkáját hivatásának tekinti.

Közös díjat adott át Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Előszállás, Daruszentmiklós és Nagykarácsony önkormányzata. A Délvidék Rendőre kitüntetést Farkas Dániel, a mezőfalvi rendőrőrs csoportparancsnoka kapta.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói dicséretében részesült Kovács Norbert, a székesfehérvári tűzoltóság különlegesszer-kezelője, Borsos Zoltán, a pusztaszabolcsi őrs tűzoltója és Imre Antal, a sárbogárdi tűzoltóság gépjárművezetője.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elismerését Szőke Katalin, a bűnmegelőzési alosztály főelőadója, Kiss Gábor Sándor, a bűnügyi, technikai és helyszínelő alosztály alosztályvezetője, Kovács Zoltán, a vizsgálati osztály fővizsgálója, dr. Simon Sándor, helyszínelő és balesetvizsgáló, Mezei Julianna és Varga Katinka, a vizsgálati osztály vizsgálói, Hegedűs László körzeti megbízott, Czimmer Mária ügykezelő és Hajdu Kálmán, a hivatal gondnoka vehette át.

Suszter Tamás rendőrkapitány a városban működő polgárőrségek vezetőinek is emlékérmet adott át megköszönve ezzel is munkájukat.

Ezután a balesetmegelőzési bizottság által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére került sor, ahol díjazták a legszebb alkotásokat beküldő óvodásokat és általános iskolásokat.

Az ünnepi megnyitó után elkezdődtek a különféle bemutatók, volt füstsátor, taktikai és kutyás bemutató egyaránt.

13 órakor egy kiállítás nyílt meg az Intercisa Múzeumban, amely a rendőrség történetét mutatja be az 1624-es évektől, vagyis a pandúr korszaktól kezdve egészen napjainkig. A tárlat anyag elsősorban dr. Gulyás István nyugalmazott rendőr alezredes gyűjtőmunkájának köszönhető. Gulyás István júliusban tölti be a 85. életévét, és mint mondta, már nyolc éves kora gyűjt különböző relikviákat. Mint mondta, a gyufacímkéken és bélyegeken kívül minden emléktárgyat megőriz az utókornak. Azt vallja, amelyik nemzet elveszti kultúráját, akkor az a nép is elveszik. Ő pedig ezzel is szeretne hozzájárulni a kultúránk fenntartásához, megőrzéséhez. Négy vándorkiállítása járja az országot, köztük a mostani, a rendőrség történetét bemutató tárlata.

A mai nap egészen 18 óráig várják az érdeklődőket a Városháza térre, a Rendőr és tűzoltó Nap záró programja a 17 órakor kezdődő Police Big Band Zenekar műsora lesz.

Rendőr- és Tűzoltónap (2017)

Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit

A rovat további hírei: Közélet

D+ Híradó - Bűnmegelőzés, karácsony

D+ Híradó - Bűnmegelőzés, karácsony

2017. december 11. (hétfő)

Bűnmegelőzési tájékoztató, közös fenyőfadíszítés, nyílt nap az egyetemen - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.

A remény gyertyája

A remény gyertyája

2017. december 10. (vasárnap)

Meggyújtották a második gyertyát is a város adventi koszorúján a Városháza téren, majd a közönség elé léptek a Violin Művészeti Iskola diákjai és az első X-Faktor szezon második helyezettje, Takács Nikolas is.

D+ Híradó - A nap legfontosabb eseményei

D+ Híradó - A nap legfontosabb eseményei

2017. december 10. (vasárnap)

Adventi futás, mesemondók találkozója, Mikulás Kupa kéziseknek - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.

Beindult az Adventi Forgatag

Beindult az Adventi Forgatag

2017. december 10. (vasárnap)

A szombat esti Adventi Forgatagon két neves fellépő is szórakoztatta a kilátogató közönséget. Keresztes Ildikó nem ismeretlen a dunaújvárosiak előtt, hiszen korábbi sikeres koncertjeivel és tévés szerepléseivel már belopta a magát a szívekbe. A karcos hangú, rockos hangzástól sem idegenkedő énekesnő régi és új dalaival érkezett és félórás blokkjával megalapozta a hangulatot az 50 éves Delta Rock Band előtt.

D+ Híradó - Jótékonyság, Angyaldoboz akció

D+ Híradó - Jótékonyság, Angyaldoboz akció

2017. december 09. (szombat)

 Adventi jótékonyság, ajándékgyűjtés az egyetemen, Santa Claus Kupa - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.

A jótékonyság adventi aranytallérjai

A jótékonyság adventi aranytallérjai

2017. december 08. (péntek)

Közel négyszázezer forint gyűlt össze a Fidesz Dunaújvárosi Szervezetének jótékonysági forralt bor és tea árusításán. Mint azt Cserna Gábor, a párt helyi szervezetének elnöke elmondta, a jótékonysági bálon összegyűlt adományokból a rászoruló dunaújvárosi családok karácsonyát szeretnék szebbé tenni, a forralt bor és tea árusításának bevételét pedig mindig a Szent Pantaleon Kórház javára ajánlják fel.

D+ Híradó - Fejlesztések, kiállítás

D+ Híradó - Fejlesztések, kiállítás

2017. december 08. (péntek)

Fejlesztések a hulladékgazdálkodásban, diákok díszítették fel a színház karácsonyfáját, kiállítás a Bartókban - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.