Dunaújváros Hetilap

Két hivatás, egy cél

2017. április 21. (péntek) 15:45 - Molnár Emese

Rendőr és tűzoltó autók, motorok, fegyverek kiállítása, szimulátorok és technikai bemutatók is színesítik a mai Rendőr és Tűzoltó Napot a Városháza téren.

A rendvédelmi szervek minden évben megünneplik védőszentjeik, Szent György és Szent Flórián napját. Szent György római katona és keresztény mártír volt, aki a legenda szerint megölt egy sárkányt. Egyike a tizennégy védőszentnek, a rend és a jogszerűség védelmezője. Szent Flórián élete és halála megmintázza azt az elkötelezett hivatástudatot, amelynek alapja a munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás. A 15. század végén hozták kapcsolatba a tűzzel, mert azt tartották, hogy ifjúkorában imádságára kialudtak az égő ház lángjai.

A Közbiztonsági rendezvénysorozat keretében egy nagyszabású Rendőr és Tűzoltó Napot szerveztek mára a Városháza térre.

A megnyitóünnepségen jelen volt dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Cserna Gábor polgármester, dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, dr. Simon László megyei kormánymegbízott, dr. Varga Péter, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Magosi Lajos, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Balázs Péter, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Suszter Tamás, Dunaújváros Rendőrkapitánya, Orosz Csaba, a Dunaújvárosi Tűzoltóság parancsnoka, Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.

Varga Péter köszöntőjében azt mondta, az év legfontosabb napja a rendőrségnek Szent György napja. Sikeres évet zárhattak, és azt tapasztalják, hogy egyre javul a rendőrség megítélése. Kiemelte azt is, hogy a mentők, a tűzoltók és rendőrök munkája egy életre szóló hivatás, életformává válik. 

Magosi Lajos úgy fogalmazott, a rendőrség és a katasztrófavédelem közös rendezvénye egy szimbóluma is annak, amik a hétköznapokban történnek, hiszen sokszor együtt, együttműködve teljesítenek szolgálatot. Büszkén szólt arról is, hogy a tűzoltóság Magyarországon az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő hivatás, és ez az elismerés nagy erőt ad számukra.

Cserna Gábor polgármester beszédében megköszönte a rendőrök és a tűzoltók munkáját.

- Tiszteletreméltó hagyománynak tartom, hogy a rendőrök és a tűzoltók közösen emlékeznek védőszentjeikről, Szent Györgyről és Szent Flóriánról. Bár kettő a szervezet, de egy a cél. A rendőrök és a katasztrófavédelem szakemberei együtt dolgoznak a bajban, együtt óvják az emberek biztonságát, közös az erőfeszítésük, közös az áldozatvállalásuk. Ezen a napon őket köszöntjük, akik hivatásul választották embertársaink védelmét, a közösség szolgálatát, és akik az év minden napján megérdemlik a társadalom megbecsülését Dunaújvárosban, Fejér megye minden településén és országszerte. Magyarországon a rend nemzeti ügy, nemzeti érdek, ezért folyamatos a törekvés, hogy mind a rendőrségnek, mind a katasztrófavédelemnek minden feltétel, eszköz és lehetőség a rendelkezésére álljon-mondta a poglármester.

A megnyitón több elismerést és díjat adták a kiemelkedő teljesítményt nyújtott kollégáknak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal elismerését Képli Éva, a megyei rendőrkapitányság bűnügyi osztályának osztályvezető-helyettese, Ormándy Zoltán, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveleti szolgálatának kiemelt főelőadója vehette át.

Ezután került sor a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjak átadására, amelyet idén Németh Miklós rendőr őrnagy, Baka Ferenc rendőr törzszászlós és Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester vehetett át.

Németh Miklós rendőr őrnagyot 1997. július elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr, nem sokkal később körzeti megbízott, majd vizsgálói feladatokat folytatott. 2004. július elsejétől a REBISZ állományában nyomozó, szolgálatparancsnok, alosztályvezető-helyettesi, 2010. május 16-tól a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Iváncsai Autópálya alosztályvezetője lett. A kimagasló teljesítményét és elhivatottságát bizonyítja, hogy 2013. április 01-től kinevezték a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály osztályvezetőjének. Szolgálati feladatait példamutatóan, elkötelezettséggel végzi, intézkedései szakszerűek és jogszerűek. Tudásának, ismereteinek az átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülő kollégák eredményes munkavégzését. Széles látókörrel bíró, tapasztalt rendőr, aki az illetékességi területén folyó minőségi rendőri munka biztosítására, valamint az állomány vezetésére, irányítására nagy figyelmet fordít. Közterületi szolgálatának ellátása során végzett kiemelkedő tevékenysége folytán jelentős mértékben járul hozzá a város közbiztonságának, és közlekedésbiztonságának megerősítéséhez.

Baka Ferenc rendőr törzszászlóst 2001. június elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr. Az eltelt évek alatt járőrvezetői-, megbízott, majd kinevezett szolgálatparancsnoki beosztásokban bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. A következetes, kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott munkavégzés jellemzi. A határrendészeti, valamint a MŐBEK átrendelésekben is tevékenyen részt vesz. A közrendvédelmi szakterületen megszerzett több éves tapasztalatával-, pontos, kiemelkedő szolgálat ellátásával hatékonyan járul hozzá a város közbiztonságának fenntartásához, ezáltal a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság eredményességéhez is.

Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester úr 1999. május elsején kezdte hivatásos tűzoltói pályafutását a Dunaújvárosi Hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó. A tűzoltó tanfolyamot jó eredménnyel végezte el és a későbbiek folyamán tűzoltótechnika-kezelői vizsgát, majd 2011-ben érettségi vizsgát tett. Csoportjába rövid idő alatt beilleszkedett, és azóta is meghatározó tagja. Jól alkalmazkodik minden helyzethez munkája során. Káreseteknél higgadtan, nagy szakmai tudással, odaadással végzi feladatát. Minden önkéntes és soron kívüli feladatra elsőként jelentkezik és a többieket is inspirálja a feladatra. Kiegyensúlyozott, folyamatos jó teljesítményével sokat tesz azért, hogy Dunaújváros polgárai biztonságban érezhessék magukat. A lakosság védelme, biztonsága, a tűzoltói szolgálat kiemelkedően fontos része az életének, munkáját hivatásának tekinti.

Közös díjat adott át Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Előszállás, Daruszentmiklós és Nagykarácsony önkormányzata. A Délvidék Rendőre kitüntetést Farkas Dániel, a mezőfalvi rendőrőrs csoportparancsnoka kapta.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói dicséretében részesült Kovács Norbert, a székesfehérvári tűzoltóság különlegesszer-kezelője, Borsos Zoltán, a pusztaszabolcsi őrs tűzoltója és Imre Antal, a sárbogárdi tűzoltóság gépjárművezetője.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elismerését Szőke Katalin, a bűnmegelőzési alosztály főelőadója, Kiss Gábor Sándor, a bűnügyi, technikai és helyszínelő alosztály alosztályvezetője, Kovács Zoltán, a vizsgálati osztály fővizsgálója, dr. Simon Sándor, helyszínelő és balesetvizsgáló, Mezei Julianna és Varga Katinka, a vizsgálati osztály vizsgálói, Hegedűs László körzeti megbízott, Czimmer Mária ügykezelő és Hajdu Kálmán, a hivatal gondnoka vehette át.

Suszter Tamás rendőrkapitány a városban működő polgárőrségek vezetőinek is emlékérmet adott át megköszönve ezzel is munkájukat.

Ezután a balesetmegelőzési bizottság által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére került sor, ahol díjazták a legszebb alkotásokat beküldő óvodásokat és általános iskolásokat.

Az ünnepi megnyitó után elkezdődtek a különféle bemutatók, volt füstsátor, taktikai és kutyás bemutató egyaránt.

13 órakor egy kiállítás nyílt meg az Intercisa Múzeumban, amely a rendőrség történetét mutatja be az 1624-es évektől, vagyis a pandúr korszaktól kezdve egészen napjainkig. A tárlat anyag elsősorban dr. Gulyás István nyugalmazott rendőr alezredes gyűjtőmunkájának köszönhető. Gulyás István júliusban tölti be a 85. életévét, és mint mondta, már nyolc éves kora gyűjt különböző relikviákat. Mint mondta, a gyufacímkéken és bélyegeken kívül minden emléktárgyat megőriz az utókornak. Azt vallja, amelyik nemzet elveszti kultúráját, akkor az a nép is elveszik. Ő pedig ezzel is szeretne hozzájárulni a kultúránk fenntartásához, megőrzéséhez. Négy vándorkiállítása járja az országot, köztük a mostani, a rendőrség történetét bemutató tárlata.

A mai nap egészen 18 óráig várják az érdeklődőket a Városháza térre, a Rendőr és tűzoltó Nap záró programja a 17 órakor kezdődő Police Big Band Zenekar műsora lesz.

Rendőr- és Tűzoltónap (2017)

Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit
Rendőr- és Tűzoltónap (2017) - fotó: Sándor Judit

A rovat további hírei: Közélet

Civil cégkapu

Civil cégkapu

2017. augusztus 17. (csütörtök)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet.

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

2017. augusztus 16. (szerda)

Szennyezett tojás, érkeznek a tankönyvek az iskolákba, Kreatív kurzus és a kiállítások a KMI-ben - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.

Különleges kedvezmény

Különleges kedvezmény

2017. augusztus 16. (szerda)

Kedvezményes gyógykezelést biztosít a Fejér megyei nyugdíjasoknak az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő.

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

2017. augusztus 15. (kedd)

Kutyapark, díjátadó Pentelén, Nagyboldogasszony napja - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.

Kutya jó kalandok várnak itt!

Kutya jó kalandok várnak itt!

2017. augusztus 15. (kedd)

Hivatalosan is birtokba vehették a négylábú kedvencek azt az élményparkot, ami a "Közösségi Összefogás a Szebbért" elnevezésű program során a Hankook Tire segítségével jöhetett létre.

Csupity Simon kapta a Pro Pentele Díjat

Csupity Simon kapta a Pro Pentele Díjat

2017. augusztus 14. (hétfő)

A Pentele Hagyományőrző Egyesület tagjai idén is megszervezték az új kenyér, valamint államalapításunk, és István király szentté avatásának ünnepét, ám ezúttal nem augusztus 19-én, hanem 14-én, hétfőn gyűlt össze a társaság a Magyar úti klubházban. Az idei Pro Pentele Díjat Csupity Simon vehette át a pentelei ünnepségén.

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

A nap legfontosabb eseményei - D+ TV Híradó

2017. augusztus 14. (hétfő)

Véget ért a junior motorcsónak világbajnokság, idén is Szent István Kupa, sok lesz a napsütés - egy csokorban a nap legfontosabb hírei a D+ TV Híradójában.