A bunyós masiniszta

2019. január 19. (szombat) 9:50 - Várkonyi Balázs

Szörnyű hibát vétett azon a régi januári estén Tóth Gyula fékező: vacsora után a szálláshelyen a saját lábára húzta Klenner mozdonyvezető becses lábbelijét, a szőrcsizmáját. A masiniszta, hogy megnevelje a vétkest, a szőrcsizmával agyba-főbe verte.

A példátlan dologról a pártbizottság lapja, a Dunai Vasmű Építője tudósított az 1951. január 16-ai lapszámban. De ha csak ennyi lett volna Klenner János bűne! Mint az írásból megtudhatjuk, máskor is használta fegyelmezésre a dolgos kezét. Egy éjszakai műszakban például a mozdonyát felelőtlenül kint hagyta, majd a Sikló-irodában nyugodt lélekkel aludni tért; ám egy idő után a fékezők beszélgetésére fölébredt, talpra ugrott, és jókora pofonokat kezdett kiosztani.

Bizonyos Bereczky György számolt be minderről. „Klenner mozdonyvezető veri a hozzá beosztott segédmunkásokat” – e hatásos címet viselte az újságcikk, amely az esetleírás mellett az erkölcsi intelmet is tartalmazta: „A legfőbb érték az ember!” Nem hiányzott a gondos nevelői szándék sem: „Éppen ideje lesz, hogy Klenner szaktárs hasznosabb munkára használja az erejét. Pl. tartsa rendben a gépét, a lehulló ágakat ne gázoltassa össze, s ne engedje meg, hogy a csillékből kiborítsák a téglát, mert ezáltal rengeteg kárba megy. És végül: szeretnénk, ha tudomásul venné a szaktárs azt, hogy alkotmányunk egyforma jogot biztosít minden dolgozónak! A régi inas-rendszer letűnt s a ’mesternek’ nincs joga a tanuló pofozásához és rugdosásához.”

Nem tudom, hogy ez az olvasói levél egy fegyelmi vizsgálat összefoglalója, vagy egy egyszerű hétköznapi feljelentés. Közismert: azokban az időkben a nyilvános megszégyenítés mindennapos rutinná lett. A Klenner-cikk megjelenése után egy héttel Gönczy Ferenc ifjúmunkás is tollat ragadott s nyílt levélben leplezte le Kávai Antalt. Már a felütés is erős: „Ne lopd a dolgozó nép vagyonát!” A hatásos cím után ez áll: „Kedves Munkatársam!” (Valljuk meg, azért tiszteletre méltó a letolvajozott kollégát ily udvariasan megszólítani!) És a folytatás: „Tudomásomra jutott, hogy Te 30-40 forintért kofferokat készítesz a dolgozó nép tulajdonát képező deszkákból. Tehát önkényesen rendelkezel azzal az anyaggal, amely a szocialista város építésére, nem pedig egyéni célokra szolgál a Dunai Vasműnél. Mit gondolsz, helyes, amit teszel? Saját magad és dolgozótársaidat csapod be és lopod meg. Ezek szerint nem elégszel meg azzal a bérrel, mely becsületes munkád után megillet. Ilyesmire csak az szokott rávetemedni, aki dolgozni nem szeret, s könnyen akar élni.”

A feljelentő ifjúmunkás a stílussal és a nyelvi logikával hadilábon állt: a „rávetemedő” becsületes munkájáról írt, majd nem sokkal utána dogozni nem szeretőnek titulálta, de kicsire nem adunk. Inkább lapozzunk bele a városi gimnázium 1959/60-as évkönyvébe, olvassuk a jó hírt: „A II. b. osztályban társadalmi bíróságot szerveztek a DISZ tagok. Ez a bíróság felelősségre vonta a rosszul tanulókat és a fegyelmezetlen magatartású tanulókat.”

Na végre! Az ifjúság tanult az elődöktől!

A rovat további hírei: Napraszóló

Váratlan jelenés

Váratlan jelenés

2019. június 16. (vasárnap)

Mint egy szertelen tigriskölyök, négykézláb vágtat a kórház folyosóján egy lány. Gyorsasága valószerűtlen, nyomában két ápolónő, iparkodniuk kell, hogy utolérjék. Megtörténik. Nincs harag, inkább mosoly jár a meghökkentő produkcióért. A lányt az ágyába fektetik, megnyugtatják. Aztán mennek más teendőik után.

Az ipar arisztokratái

Az ipar arisztokratái

2019. március 31. (vasárnap)

Öreg ház szülővárosomban, a Vörösház sarkával átellenben: itt, a Kossuth utca legelején élt valaha egy kivételes tudású mesterember, Forgó Mihály. Megbecsült polgár volt. Misztikus esztendőben, éppen két évszázad fordulópontján született, 1900-ban. Nyolcvanöt év adatott neki.

Hucek megjavult!

Hucek megjavult!

2019. március 24. (vasárnap)

Két vödör és egy lapát találkozása a 9061. sz. raktárkezelővel – nagy gondolatok ihletője lehet! És a rejtélyes „9061. sz.” azonosítót viselő férfi nem okoz csalódást. A Dunai Vasmű Építője újság 1951. február 13-ai számában olvasom: „Két vödröt és egy lapátot találtam. Ezekkel a szavakkal állított be egy elvtárs a minap hozzám”. Így indítja Uj István raktárkezelő hosszú fejtegetését, amit a vödör- és lapátlelet érlelt meg benne.

CB 40 19, a csodaautó

CB 40 19, a csodaautó

2019. március 16. (szombat)

Állt a haverjával a vadonatúj Moszkvics mellett, ragyogott rajta a nap. Milyen színű lehet? Nem kérdezte meg, titkolta, hogy színtévesztő, különösképp azóta, hogy az újságban olvasott egy hirdetést: Középkorú asszony férjhez menne… „Kis testi hibával” jeligére a Kiadóba. Úgy hitte, a színtévesztés is „kis testi hiba”, így nem beszélt róla. Biztosan világoskék a kocsi, gondolta, és lezárta magában a színkérdést. Amúgy is sokkal jobban izgatta, hogy az autóba bele kéne ülni.

Rangon aluli…

Rangon aluli…

2019. március 10. (vasárnap)

Ötvenes férfi támaszkodik az autójára, telefonál. Feltűnően ideges, mindegyre az órájára pillant. Látom, a bal első gumi lapos. Van pótkerék? Hogyne lenne! – válaszol önérzetesen. Ajánlkozom, szívesen segítek, hiszen ismerősök vagyunk, ez a legkevesebb. Á, nem, köszöni, van ember, majd „az” megcsinálja. Megyek a dolgomra.

„Aranyláz” Újvárosban

„Aranyláz” Újvárosban

2019. március 03. (vasárnap)

1951. május elseje. Munkásünnep Pentelén, felvonulással, utcanévadóval, házavatóval. A hivatalosságok, a fővárosi protokollvendégek megcsodálják a semmiből kinőtt utcát – persze, hogy a Május 1. nevet kapja –, majd az ünnepség végeztével hazamennek. És a frissen átadott épületek egy részében másnap nem a beköltöző családok jelennek meg, hanem munkásbrigádok. Hogy befejezzék azt, amit az ünnepélyes avatóig nem sikerült.

1859: a pentelei világjáró hazatér

1859: a pentelei világjáró hazatér

2019. február 25. (hétfő)

Barkóczi Rosty Pál, az ifjú nemes önszántából tán sosem hagyta volna el Magyarországot. De az 1848-49-es szabadságharc katonájának, a Károlyi-huszárezred kapitányának nem volt más választása: a világosi fegyverletétel után börtön várt volna rá, így menekülnie kellett. Sógora, a tudós Trefort Ágoston, a későbbi vallás- és közoktatásügyi miniszter segítségével emigrált.