Dunaújváros Hetilap

A Dunaferr Zrt. szemrebbenés nélkül mérgezi a környezetet és a dunaújvárosi embereket

2019. október 10. (csütörtök) 11:24 - doszerk

Döbbenetes adatok, információk birtokába jutott portálunk arról, hogy a Dunaújvárosban működő vasmű évek óta fittyet hány a környezetvédelmi előírásokra és a kiszabott tetemes bírságok ellenére sem tartja be azokat - írja a Pesti Srácok.

A Dunaferr viszont egészen mást kommunikál: a cég álláspontja szerint ők betartják a környezetvédelmi előírásokat, minden ennek ellentmondó híradás csupán “valótlan információ”. Ez egyébként tényleg rendkívül megnyugtatóan hangzik, más kérdés, hogy mennyire fedi a valóságot. A PestiSrácok.hu ugyanis megtudta: a 2014-2018 közötti időszakban a környezetvédelmi előírások be nem tartása miatt összesen: két milliárd forint (!), míg a 2018-ban összesen: 3.250.000 forint bírságot kaptak. És ez nem minden. Nem csupán letagadják, hogy folyamatosan megbírságolják őket, de a hatóságok felé sem mindig sikerült teljesíteni a bejelentési kötelezettségüket például arról, hogy az érctömörítő kéményen kibocsátott károsanyag mértéke meghaladja a megengedettet. De valószínűleg azt is elfelejtették közölni a dunaújvárosiakkal, hogy a monitoring kutakból vett mintákban új komponenseket mutattak ki, amelyek határérték felettiek a cink, a molibdén, a cianid összes, az arzén, a szelén, az ón, a higany, a bór, valamint a fluorid tekintetében.

Szinte folyamatosan “problémás” a levegő szennyezettsége Dunaújvárosban, melyet leginkább a szálló por miatt minősítenek annak. Az, hogy ezt minek is köszönhetik az ott élő emberek, nem annyira nehéz kitalálni annak ismeretében, hogy a városban működik a Dunaferr Dunai Vasmű. A cég konzekvensen tagadja, hogy közük lenne a szálló por mennyiségéhez, sőt, véleményük szerint ők az előírásoknak megfelelően járnak el. A portálunk birtokába jutott információk szerint azonban a céget évek óta  – és idén is több alkalommal  – tetemes mennyiségű pénzbírsággal sújtotta a hatóság a követelmények be nem tartása miatt. 

 

2019. 10. 09-én is “problémás” a levegő szennyezettsége. Vajon mitől?

Megtudtuk: az ISD Dunaferr által üzemeltetett érctömörítő kémények károsanyag kibocsátása 2018 január elseje óta folyamatosan határérték feletti. A határérték feletti károsanyagok megakadályozása, megelőzése érdekében a Zrt-t intézkedési terv kidolgozására kötelezte a Fejér megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egysége. Kötelezettség kikényszerítése érdekében végrehajtási eljárás indult, amelyben végrehajtási bírság került kiszabásra. A Zrt. az intézkedési tervben foglaltakat nem tartotta be, ezért a hatóság ismételten a határérték feletti kibocsátások megakadályozása, megelőzésének érdekében bírság megfizetésére és intézkedési terv benyújtására kötelezte a Zrt-t. Úgy tűnik, erre is fittyet hánynak a Dunaferrnél, mivel 2019 júliusában több alkalommal történt az érctömörítő kéményen határérték túllépése, de erről sem szóltak a hatóságnak. Ezen értékek bejelentésének elmulasztása miatt a hatóság bírság megfizetésére és intézkedési terv benyújtására kötelezte őket. A kokszolómedence diffúz mérése során megállapítást nyert, hogy az nem felel meg az előírásoknak és a Hatóság több alkalommal meg is bírságolta a céget ezért. A Dunaferr-t azonban nem hatotta meg ez sem, mint ahogyan annak a rendszernek a kiépítését sem tartották fontosnak, amely az ISD Kokszoló Kft engedélyében előírt tárolótartályok légzőszelepein történő károsanyag kibocsátások kiküszöbölésére lenne alkalmas. Ráadásul több kokszolói kármentesítési területen mutatták ki a felszín alatti víz szennyezettségét, amely miatt a Hatóság beavatkozási és monitoring terv benyújtását rendelte el, de ezt sem sikerült elkészítenie a Vasműnek. Hiába bírságolják tehát a céget, egészen egyszerűen még ezzel sem tudják elérni, hogy a Dunaferr Zrt eleget tegyen a környezetvédelmi előírásoknak. Úgy tudjuk, hogy a céget idén több alkalommal is végrehajtási bírsággal sújtották, de ennek hatására sem történt változás. 

Bírságok összege az ISD Dunaferr esetében: 

  • a 2014-2018 között a környezetvédelmi előírások be nem tartása miatt összesen: 2.000.000.000 Ft, 2018 évben összesen: 3.250.000 Ft
  • Tűzvédelmi, műszaki biztonsági okból: 2.100.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 1.150.000 Ft, 2019 évben összesen: 10.820.000 Ft
  • Tűzvédelmi, műszaki biztonsági okból: 2.920.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 7.900.000 Ft 

ISD POWER KFT. bírságai:

  • 2018 évben összesen: 1.900.000 (tűzvédelmi bírság), 2019 évben összesen: 900.000 Ft (tűzvédelmi bírság)
  • Kiemelt esemény (Katasztrófavédelem): 2018. május 15-én egyik kazánházában a kohógáz vezeték karbantartása közben – üzemzavarnak minősülő – tűz keletkezett.

ISD Kokszoló Kft. bírsága:

  • 2018 évben összesen: 100.000 Ft,  tűzvédelmi bírság: 100.000 Ft, 2019 évben összesen: 5 000 000 Ft, a tűzvédelmi bírság pedig 400.000 Ft
  • Környezetvédelmi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése: 4 600 000 Ft
Kiemelt esemény (Katasztrófavédelem): 2019. évi időszakos hatósági ellenőrzést június 19-én hajtották végre, amely során megállapításra került, hogy egyes telepített gázérzékelők meghibásodtak, készenlétben tartásuk nem volt megfelelő, továbbá a teljes kamragáz csőhálózat felülvizsgálata nem kezdődött meg, erre vonatkozóan semmilyen karbantartási tervvel nem rendelkeznek. A kokszoló kemencék és tároló tartályok esetében a BAT (EU szabvány) előírások teljesülésének igazolása nem megfelelő a diffúz porkibocsátás esetében. A vállalat az intézkedési terveket nem hajtja végre, folyamatos bírságolás alatt áll 2016 óta.

ISD Dunaferr Zrt, üzemei: 

Ércelőkészítő és Darabosító üzem bírságai: 2018 évben összesen: 500.000 Ft, tűzvédelmi bírság: 500 000 Ft,  a 2019-es évben összesen 700.000 Ft. Továbbá a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt  újabb 700 000 Ft-os bírság. 

De ha mindez nem lenne elég, 2019. júliusában hat alkalommal SO2 (kén-dioxid) túllépés is történt, ami légzőszervi megbetegedést okozhat. A túllépéseket a vállalat nem jelentette a számára meghatározott határidőn belül, ezért a környezethasználati engedélytől eltérő üzemeltetés miatt 500.000 Ft. bírság került kiszabásra és intézkedési terv került előírásra.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL AZ EGYIK LEGSZENNYEZŐBB ÜZEM A KIBOCSÁTOTT POR TEKINTETÉBEN

A telephelyen lévő elektrosztatikus porleválasztó felújítása korábban megtörtént, azonban a por kibocsátása 2018. január 1-óta folyamatosan határérték feletti, ezért újabb beruházások lennének szükségesek. Megtudtuk: a vállalat az intézkedési terveket nem teljesítette, a szükséges beruházások kapcsán a kivitelező vállalkozóval továbbra sem kötött szerződést. Az új berendezések telepítése mintegy 6 milliárd forintos beruházást jelentene, ehhez pedig a szükséges infrastruktúra kiépítése is szükséges lenne. A Dunaferr javaslata erre az volt, hogy a Kormány engedélyezze azt, hogy a vállalat 2022.június 30-ig, illetve 2023. augusztus 31-ig végezze el a beruházásokat és a projektet támogassák. 

BÍRSÁG, BÍRSÁG, BÍRSÁG…

Vas- és Acélgyártás bírságok: 2018 évben összesen 450.000 Ft, a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt 350.000 Ft, míg a tűzvédelmi bírság: 100 000 Ft volt. Idén eddig 2.220.000 Ft bírságot kaptak, a környezetvételi előírások be nem tartása, intézkedési tervek nem teljesítése miatt 600.000 Ft, míg a tűzvédelmi bírság 1.620.000 Ft volt. A technológia folyamatok során jelentős problémát okoz a konverter üzem kiporzása a nyersvas konverterbe adagolásakor, nyers acél csapolásakor, a nyersvas keverőbe történő beöntésekor. Az öntőcsarnok esetében nem került kiépítésre folyamatos mérőberendezés, a beruházás mintegy 200 millió Ft lenne. A vállalat az intézkedési tervet nem hajtja végre, folyamatos bírságolás alatt áll. Új határidőt is kaptak pedig: 2019.novemberéig. A Dunaferr javaslata az ITM részére az volt, hogy szükségtelennek ítélik az átalakítási munkákat, álláspontjuk szerint csak ésszerűtlen költséggel valósítható meg a beruházás. Éves gyakoriságú mérés előírása és a projekt Kormány általi támogatása a kérésük. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy a pontforrások mérése és a határérték a magyar jogszabály, valamint az EU Bizottságának végrehajtási határozata (BATC) alapján került előírásra. Az ISD Dunaferr Zrt, az alábbi kármentesítési tevékenységek elvégzésére kötelezett: bírságok megfizetése 2018-ban összesen: 300.000 Ft, 2019 -ben összesen: 2.000.000 Ft

A Dunaferr I-II-III-IV-V-VI számú kokszolói kármentesítési területen kimutatott földtani közeg és felszín alatti víz-szennyezés kármentesítésével kapcsolatban benyújtott tényfeltárási záródokumentációt a Járási Hivatal elfogadta, továbbá a műszaki beavatkozási- és monitoring terv benyújtását rendelte el. Az előírás nem került teljesítésre, végrehajtási eljárás indult. Új határidő: 2019. novembere. A Dunaferr javaslata az ITM részére az volt, hogy a hatóság méltányolja a később benyújtásra kerülő műszaki beavatkozási tervet (határidő nem került meghatározásra) és fogadja el a vállalat vízkitermelésre és
monitoring végzésére leírt javaslatát. A kármentesítéshez kéri a kormány támogatását.

DUNAFERR ZAGYTÉR: A MONITORING KUTAKBAN A HATÁRÉRTÉK FELETTI A CIANID, A HIGANY, AZ ARZÉN…

Az ISD Dunaferr Zrt. mai napig még az előkészítő munkákat sem fejezte be a 2004-ben a rekultivációs tervekben előírtak kapcsán. A vállalat nyilatkozata alapján a zagyvezeték elbontását végezte el. Erre 2020. decemberéig kaptak haladékot. A 2018. évi monitoring eredmények áttekintése során észlelték, hogy a monitoring kutakból vett mintákban új komponenseket mutattak ki, amelyek határérték felettiek: Cink, Molibdén, Cianid összes, Arzén, Szelén, Ón, Higany, Bór, Fluorid. A monitoring eredmények ismeretében a Környezetvédelmi Hatóság 2019 márciusában kivizsgálási eljárást kezdeményezett a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. A Dunaferr javaslata az ITM részére itt is az volt, hogy a hatóság fogadja el a vállalat által benyújtott és a Járási hivatal által elutasított műszaki beavatkozási tervet és természetesen állami szerepvállalást kérnek a rekultivációhoz.

A DUNAFERR SZERINT ŐK BETARTJÁK A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT, AKI MÁST MOND, AZ HAZUDIK

Mindezek ismeretében annak azért mégiscsak van némi diszkrét bája, hogy a DUNAFERR az alábbi közleményt tette közzé honlapján: 

Az utóbbi hetekben a DUNAFERR több helyi politikusi nyilatkozatban, spekulációban is feltűnt, és akaratán kívül a dunaújvárosi önkormányzati- és polgármester-választási kampány eszközévé, egyik központi témájává vált. A vállalattal foglalkozó politikai nyilatkozatok minősége, valamint az elhangzó valótlan és megtévesztő információk miatt elkerülhetetlenné vált, hogy megszólaljunk. Szeretnénk nyilvánvalóvá tenni, hogy a DUNAFERR egy üzleti vállalkozás, magántársaság, amely teljesen kívül áll a politikán. A DUNAFERR nem támogat egyetlen politikai pártot sem, és nem szövetkezett egyetlen politikussal sem. Ezzel együtt arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a pozíciójukat megtartani igyekvő politikusok utóbbi időben tett megannyi felelőtlen megnyilvánulása sérti a DUNAFERR érdekeit, kárt okoz a vállalatnak. (…) Fontos elmondani azt is, hogy a DUNAFERR betartja a környezetvédelmi előírásokatEzt számos audit és ellenőrzés támasztja alá, köztük azok is, amelyet a város kezdeményezett az ellenőrző szerveknél, hogy megpróbálják kompromittálni a vállalatot. Az acélipar jelenlegi helyzetében nem támadásokra, a gyár és a város közötti feszültség szítására, hanem támogatásra és összefogásra van szükség. Ezért felszólítunk minden politikust, akinek fontos a Vasmű sorsa, hogy támadásaikkal, rágalmaikkal vagy szükségtelen hatósági feljelentésekkel ne okozzanak kárt a DUNAFERR-nek, valamint a vállalatnál keményen dolgozó több ezer – főként Dunaújvárosban élő – embernek.

Portálunk természetesen megkereste a Dunaferr Zrt-t is a kiszabott bírságokkal kapcsolatban, válasz azonban egyelőre nem érkezett. 

Folytatjuk!

- pestisracok.hu -

A rovat további hírei: Közélet

D+ Híradó - Retro vetélkedő, elsősavató

D+ Híradó - Retro vetélkedő, elsősavató

2019. november 20. (szerda)

Pénteken ismét nagy sikert aratott a retro vetélkedő az MMk-ban,88 új kisdiákot avattak fel a Dózsa iskolában, közel 100 versenyző mérte össze erejét szombaton a második dunaújvárosi lábtoll labda versenyen - napi hírösszefoglaló.

Idén sem kapcsolja le az áramot karácsony környékén az E.ON

Idén sem kapcsolja le az áramot karácsony környékén az E.ON

2019. november 20. (szerda)

Tartós tartozás miatt egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki az áramot az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a karácsonyi ünnepek idején - közölte a cég szerdán az MTI-vel.

D+ Híradó - Jótékonyság, Ludas Matyi

D+ Híradó - Jótékonyság, Ludas Matyi

2019. november 19. (kedd)

Hetedik alkalommal gyűjtöttek a kórháznak, ismét megválasztották az MMK Ludas Matyiját, látványos bemutatóval várták az érdeklődőket a Pannonban - napi hírösszefoglaló.

Varga Mihály: több mint 50 ezren álltak munkába az új foglalkoztatási programmal

Varga Mihály: több mint 50 ezren álltak munkába az új foglalkoztatási programmal

2019. november 19. (kedd)

Már több mint 50 ezer álláskereső és közfoglalkoztatott helyezkedett el a versenyszférában a Munkaerőpiaci reformprogrammal tavaly augusztus óta, ez nagyban hozzájárult a munkanélküliség érdemi csökkenéséhez - mondta Varga Mihály az MTI-nek.

Csúcskategóriás lélegeztető gépre gyűjtöttek

Csúcskategóriás lélegeztető gépre gyűjtöttek

2019. november 19. (kedd)

Hetedik alkalommal rendezték meg a Szent Pantaleon Kórház jótékonysági bálját. Ebben az évben egy, az intenzív osztály számára, korszerű lélegeztetőgépre gyűjtöttek.

Idén is több mint 200 áruházban szervez karácsonyi gyűjtést a Magyar Élelmiszerbank

Idén is több mint 200 áruházban szervez karácsonyi gyűjtést a Magyar Élelmiszerbank

2019. november 19. (kedd)

Három napon keresztül, péntektől vasárnapig várja a lakosság élelmiszeradományait országszerte mintegy 120 településen, több mint 200 áruházban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.

Drágul a gázolaj

Drágul a gázolaj

2019. november 19. (kedd)

A Mol három forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán, a benzin ára ezúttal nem változik.