Dunaújváros Hetilap

A trikolor szent háromsága és a szabadság megtartó ereje

2019. október 24. (csütörtök) 7:58 - Brousil Csaba

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából megemlékezést rendezett városunk önkormányzata és a Bartók színházban ünnepélyes keretek között átadták a Dunaújvárosért Díjat is.

A nemzeti ünnep reggelén a temetői kopjafánál gyűltek össze az emlékezők. A Himnusz közös eléneklése után a Bartók színház művészeinek rövid műsora következett, majd Kovács István görög katolikus mondott beszédet a jelenlévőknek. Hangsúlyozta, hogy érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent számunkra a magyarság és a nemzeti trikolor. Annak színei ugyanis mind szimbolizálnak valamit. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. Ezeket, mint mondta csak együtt érdemes kezelni, külön-külön mit sem érnek. Hangsúlyozta, hogy a remény az ember számára akkor valósul meg, ha a jelenben tud hátra is és előre is nézni. Emlékezni kell tehát azokra a nemzeti hősökre, akik az életüket adták a hazáért és értünk. 1956-ban jelen volt egy erőszakos világi hatalom, mely ellen felkelt a magyar nép, de létezik egy ennél is hatalmasabb erő, a csendes Krisztus, aki megbékélésre szólít fel. Ő az élet tengelye, hozzá igazodik minden mégis egyik fő parancsa az hogy ember, szeresd a másikat. Kovács István szerint ennek szellemében kell emlékezni azokra, akik a hűség és a remény elfogadásával és megtartásával mutattak erőt egy zsarnok nagyhatalom ellen. Kiemelt, hogy mi is ’56 utódai vagyunk, neveljük gyermekeinket ennek szellemében magyarnak és a krisztusi szeretetet követőnek.

A beszéd után következett a koszorúzás, majd a Szózat dallamaival ért véget a megemlékezés.

A szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés ünnepséggel folytatódott délelőtt a Bartók színházban. Itt is felcsendült a Himnusz, majd a Vasas Táncegyüttes lépett a színpadra és adta elő unnepi gondolatokra installált táncos koreográfiáját. Ezt követően Pintér Tamás polgármester olvasta fel beszédét.

- A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” idézte Pintér Bibó Istvánt beszédének elején, majd elmondta, hogy a szabadság iránti vágy örökké létező, mindenkiben benne volt és van és nem függ se kortól s nemtől s végzettségtől. Mint mondta 1956-ban is ez munkált az emberekben és bár a szabadságharcot leverték, de a forradalom győzött és az eszme él tovább napjainkban is. Arra kérte az egybegyűlteket, hogy legyenek éberek, ne engedjék, hogy visszakússzon életükbe a megalkuvás. Kiemelte, hogy Dunaújvárosba ő hozta el a szabadságot, de ha nem ennek szellemében tevékenykedik majd, akkor nyugodtan és bátran alkossanak majd róla is véleményt és ítéletet. Hitet tett amellett, hogy a keresztény ember legfőbb erénye a megbocsájtás, de feltette a kérdést, hogy vajon a bűnösöknek meg lehet e bocsájtani.

Az ítéletről azonban azt mondta, hogy azt bízzuk Istenre. Hangsúlyozta, hogy elődeink azért harcoltak és haltak meg, hogy mi szabadon élhessünk és ő ezt a szabadságot tartja szem előtt és tiszteletben, amikor átveszi a város vezetését. Mint mondta a szeretet szellemében békejobbot kell nyújtani a másiknak és párthovatartozás nélkül azon kell együtt dolgozni, hogy az Dunaújváros épülését szolgálja. Példát kell mutatni és meg kell mutatni, hogy egymás társai vagyunk, hogy béke van és van közös cél, ez pedig az építkezés, mert csak így lehet meghálálni az elődöknek, amit a hazáért és az utódaikért, értünk tettek- zárta beszédét a polgármester.

Ezután következett a díjak átadása. A Dunaújvárosért Díjat idén Neszmélyi György kapta posztumus, továbbá dr. Máté Ágnes főorvos, a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályának vezetője és a kórház gégészeti osztályának kollektívája vehette át a díjat.

Neszmélyi György 1943. január 19-én született Budapesten egy értelmiségi polgári családban. Édesapja jogász-könyvvizsgáló volt, nevelő apja ornitológus. Őt mégis inkább a műszaki tudományok vonzották, azon belül is földmérésből szerzett főiskolai majd 1982-ben egyetemi végzettséget.

Első munkahelye Budapesten volt a Térképészeti Vállalatnál, majd a 60’-as években költözött Dunaújvárosba, ahol nem csupán magasabb beosztást és nagyobb kihívást ígértek neki, hanem lakást is. Ez a város lett az otthona, itt alapított családot, itt született meg két gyermeke is.

Dunaújvárossal a Földhivatal vezető-helyetteseként ismerkedett meg azokban az években, majd nemsokára a Városi Tanács műszaki osztályára került, ahol már sokkal szélesebb körű feladattal kellett osztályvezető-helyettesként, majd osztályvezetőként megbirkóznia.

A fiatal város útjai, állami épületei, távfűtése, vízszolgáltatása, szemétszállítás, az ingatlanok megóvása, felújítása tartozott a többi között a feladatai közé, de a lakossági engedélyezésekkel is mind-mind az osztály foglalkozott.

A rendszerváltást követően az állami vállalatok gazdasági társasággá szervezésében is fontos szerepet kapott. Őt bízták meg 1992-ben a mai DVCSH jogelődjét jelentő Dunaqua-Therm Rt. létrehozásával, amelynek elnök-vezérigazgatói állását is elnyerte pályázat útján.

Nem kis feladat volt az állami vállalat helyett egy jól működő, piaci viszonyok között is életképes gazdasági társaságot felépíteni és működtetni. Neszmélyi György úttörő feladatot látott el ezen a területen is.

Sikerének köszönhetően bízták meg vezérigazgatóként – 2000. március elsejétől – az Ingatlankezelő- és Városgazdálkodási Vállalat helyét átvevő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kialakításával, működtetésével is. Korszerű, piaci körülmények között is életképes szolgáltató cégek irányításában rendkívül nagy tapasztalatra tett szert. Ugyanakkor erőssége volt az innováció, a most már oly divatos projektszemlélet.

75 éves koráig dolgozott, nyugdíj mellett a magánvállalkozások területén kapott projekt-megbízásokat. Igazi közösségi ember, így nem véletlen, hogy a ’80-as években szívesen vett részt a kajakosoknak, kenusoknak, motorcsónakosoknak teret és lehetőséget biztosító Városi Vízi Sport Egyesület létrehozásában, majd több éven keresztül töltötte be a dunaújvárosi női vízilabda szakosztály elnöki székét.

Neszmélyi György olyan szakember, aki meghatározó személyisége volt városunk fejlődésének. Tudását, tapasztalatát mindig Dunaújváros javára fordította. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunkban végzett több évtizedes lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként a „Dunaújvárosért Díjat” Neszmélyi György részére POSZTUMUSZ adományozza. A díjat fia vette át.

Dr. Máté Ágnes a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa.

1994-ben végzett summa cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd 1996-tól a Fejér megyei Szent György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán.

1998-ban telepedett le Dunaújvárosban és kezdett el dolgozni a Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt eredménnyel. 2002-ben adjunktusi kinevezést kapott.

Az osztály kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást szervezett, ezért 2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült. 2004-től felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. október 01-től ennek alapító főorvosa lett, és jelenleg is vezeti.

1994-2008. között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 2008-ban Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült. 2012-ben licencvizsgát szerzett hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012- és 2015. között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-től a kórház Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos értekezleteket szervez.

Orvosi munkája mellett évek óta tanít sürgősségi ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, illetve 2014-től óraadó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is.

Társadalmi tevékenységként évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési rekordkísérletek megvalósításában.

Intenzív aneszteziológus és sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje, a legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A betegek nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos elismertségnek örvend.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett humánus és példaértékű tevékenységének elismeréseként, a „Dunaújvárosért” díjat Dr. Máté Ágnes osztályvezető főorvos asszony részére adományozza. 

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Felnőtt és Gyermek Fül-Orr-Gégegyógyászati Összevont Osztályán a gyógyító, ápolói munkát 19 dolgozó végzi, 5 orvos, 11 szakdolgozó és 2 adminisztrátor. Az 5 tapasztalt szakorvos mellett két rezidens illetve vállalkozó orvosok is segítik az osztály folyamatos betegellátását.

Az osztályon az Endoszkópos orr melléküreg sebészet, hallásjavító műtétek, gégészeti mikro sebészet, parotis tumor sebészet, nyaki jó- és rosszindulatú daganatok sebészete, gégetumor sebészet, izolált arcközépcsont törések műtéti kezelése, fül és orr korrekció, könnyelfolyási zavar műtéte, fej bőrdaganatainak plasztikai sebészeti megoldása, garat-, orrmandula műtét altatásban, megnagyobbodott és légzészavart okozó garatmandulák kisebbítése rádiófrekvenciás eszközzel történő kezelése folyik.

Az osztály szakmai mutatószámai minden vonatkozásban jobbak, mint akár a városi, akár az országos átlagok. Jól szervezett munkával folyamatosan teljesítik a forgalmi tervekben előírt mutatókat, betartva az anyag- és gyógyszerkereteket.

A Fej-nyaki Onkológiai Társaságok Nemzetközi Föderációja július 27-ét a világ fej-nyaki daganatok nemzetközi napjává nyilvánította. A világnaphoz kapcsolódóan az osztály minden évben szervez fej-nyaki daganatos szűrési napokat.

Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált képzőhelye, mely alapján külső képzőhelyként végzi a rezidensek szakvizsgára való felkészítését. 2018-ban a Magyar Kórházszövetség”Családbarát kórházi Osztály” elismerésére méltó osztályként nyerte el a díjat.

Dr. Vaszkun László osztályvezető főorvos magas szintű, széleskörű betegellátást valósított meg. Az osztály szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve a háziorvosokkal.

Példaértékű és elhivatott gyógyító tevékenységük elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújvárosért” díjat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Felnőtt és Gyermek Fül-Orr-Gégegyógyászati Összevont Osztálya részére adományozza. 

A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult, majd állófogadásra várták a meghívott vendégeket, ahol Szabó Zsolt kijelölt alpolgármester mondott pohárköszöntőt.

A rovat további hírei: Közélet

Közlekedés: új forgalmi rend, 40-nél több új parkólóhely a Weiner körúton

Közlekedés: új forgalmi rend, 40-nél több új parkólóhely a Weiner körúton

2020. május 28. (csütörtök)

Új forgalmi rend bevezetésével több mint 40 új parkolóhelyet lehet kialakítani a Weiner Tibor körúton – jelentette be Mezei Zsolt alpolgármester. A parkolóhelyek felfestésére az időjárás függvényében, várhatóan a jövő héten kerülhet sor. Vigyázat, egyirányú!

Térkép és alkalmazás az életmentőknek!

Térkép és alkalmazás az életmentőknek!

2020. május 28. (csütörtök)

Két remek kezdeményezésre hívta fel a figyelmet a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, illetve a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezete.

Sikeres összefogás, sikeres segélycsomag-program

Sikeres összefogás, sikeres segélycsomag-program

2020. május 27. (szerda)

Barátok a bajban: sikerrel folytatódott a Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) kezdeményezésére szárba szökkent segélycsomag program – a legutóbbi akció keretében 260 rászoruló család részesült a rendkívüli támogatásban.

Segítség négy keréken – kétszáz új Hankook abroncs a Magyar Vöröskereszt biztonságos munkájához

Segítség négy keréken – kétszáz új Hankook abroncs a Magyar Vöröskereszt biztonságos munkájához

2020. május 27. (szerda)

Évenkénti Abroncsadományozási Programján keresztül kétszáz új gumiabronccsal segítette a Magyar Vöröskeresztet a Hankook Tire.

DKIK: részleges ügyintézés a bázison

DKIK: részleges ügyintézés a bázison

2020. május 26. (kedd)

A járványhelyzet kritikus időszaka után csökkentett üzemmódban ugyan, de újra kezdődött az ügyfélfogadás a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál (DKIK). Óvatos nyitás a hajtás után.

Bölcsődék, óvodák: óvatos, figyelmes nyitány

Bölcsődék, óvodák: óvatos, figyelmes nyitány

2020. május 25. (hétfő)

A tagintézményben végzett felújítás külön apropót adott arra, hogy éppen az Aranyalma Óvodában tartson tájékoztatót Barta Endre humán alpolgármester a bölcsődék, óvodák újbóli megnyitásának első napján. Vagyis ma.

Példás összefogás a tiszta Dunaújvárosért!

Példás összefogás a tiszta Dunaújvárosért!

2020. május 25. (hétfő)

Az önkormányzat és a városlakók segítségével szépült meg a Rákóczi tér a napokban, miután a lakók közössége a közelmúltban azzal a tervvel kereste meg a városvezetést, hogy együtt szeretnék rendbe tenni lakókörnyezetüket. Meg is valósult szépen.