Kiátkozott szilveszterezők

2017. december 31. (vasárnap) 12:29 - Várkonyi Balázs

Van egy nap az évben, amikor a csöndre, nyugalomra vágyó ember sem várja el, hogy szomszédai hang nélkül töltsék az éjszakát. Nem úgy Ligday plébános úr! Szerinte az évbúcsúztató igenis eltelhet némaságban.

Persze Isten említett szolgája már régóta csak a mennyekben rendelhet el tilalmat, de ott amúgy is a méltóságos csönd uralkodik. A példa nélküli esetet tavaly év végén már megemlítettem, de úgy vélem, nem árt elégszer emlékeztetni a mulatni vágyókat a tragikus történésre: arra, hogy a pentelei katolikusok lelkipásztora százhat évvel ezelőtt elérte, hogy rendeletileg akadályozzák meg a falubeliek közös szórakozását. A Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör 1911-ben gyanútlanul meghirdette az óévbúcsúztató táncmulatságot, mert hát zene és tánc, meg persze ital nélkül a szilveszter nem is szilveszter.

A közönség izgalommal várta a nagy eseményt. Nem számítottak a kissé túlbuzgó plébános ellenakciójára. Ligday Károly ugyanis, féltve az egyházi ünnepek és az aktuális lelkigyakorlat háborítatlan megtartását, a vármegye főispánjához, gróf Széchényi Viktorhoz fordult, hogy a szilveszteri táncestet tiltsa be. Ahogy írta:

„Én, mint r. k. plébános teljes erőmmel tiltakozom az ellen, és pedig két okból: 1. A katolikus anyaszentegyház advent 1-ső vasárnapjától három király[ok] ünnepéig minden nyilvános és zajos mulatságot tilt, mert ez az idő a bűnbánatra és Istennel való kibékülésre van rendelve – ez a nyilvános mulatság tiltott időre esik. 2. Minthogy 1911. év dec. 31. d. e. ½ 10 órakor kezdődik a szent Missio és 8 napig fog tartani – a nép e 8 napon át reggel s délután, tehát egész napon át lelkigyakorlatokat fog tartani – én ez által a népet áhítatra, jámborságra és nemes erkölcsök gyakorlására akarom buzdítani, Isteni és világi törvények megtartására szorítani. Márpedig a zajos-tiltott időben tartandó mulatság alkalom a törvények és erkölcsök lábbal való tiprására, és ha a világi hatóság engem e magasztos cél elérésében nem fog segíteni, hanem inkább engedékenységével ellenem cselekedni, akkor a hazát és közerkölcsösséget a szavam nem fogja védelmezni.”

Nyitókép és belső fotó: Foretepan

A levél záró szakaszában még egy infernális példázatot is olvashatni: „… cholera időben, hogy a nép egészsége csorbát ne szenvedjen, minden csoportosulás szigorúan tiltva volt – e zajos mulatság cholerát jelent az általam már két hét óta kihirdetett lelki szent gyakorlatok idején.” A jámbor pap azért egy kiskaput kinyitott a mulatni vágyók előtt: azt javasolta a főispánnak, hogy a nyilvános mulatságot tetesse át a következő vasárnapra, vagy 1912. január 7-ére. Arról nincs hír, hogy a későbbre száműzött táncest megtörtént-e, nagy kérdés, hogy a lelki koleravész hallatán vajon lett volna-e még kedve bárkinek mulatozni. A kérelemmel mind a főispán, mind a járási főszolgabíró egyetértett, így 1911-ben Pentelén a szilveszterezés betiltatott.

Ilyen dolgok persze ma nem történhetnek; ám mert a féktelen mulatozásnak van ma is elég híve, elrettentésül álljon itt a Váci Hírlap egyik 1895-ös írásából vett példázat bizonyos Vilcsek Pepiről, akinek életét a mértéktelen alkoholfogyasztás vezette katasztrófához: „Hogy azután a sors szele beléje akadt, kergette tüskön-bokrokon keresztül. Megágyazott neki az útszéli árok pandalaiban és terített asztalul a szemétdombok hulladékait nyújtotta neki. Így bukott el szegény Pepi sok gondatlan magyar anyák és apák keserves okulására. Vajha tanulnának szomorú sorsán!”

Végül, ellenpéldaként, idézzünk fel egy másik szomorú történetet, amely azt mutatja, hogy a szokásos italmennyiségtől való megvonás milyen katasztrófához vezethet.

Mielőtt bárki azon szörnyülködne, hogy tréfát csinálok egy tragikus esetből, megnyugtatok mindenkit: ha nem is szilveszteri, de bolondok-napi álhírként jelent meg az egykori újságban a sosem volt Sukh János meg nem történt halálesete…

A rovat további hírei: Napraszóló

Őskereső, hőskereső

Őskereső, hőskereső

2018. március 16. (péntek)

Eljátszik az ember a gondolattal: mit tettek felmenői a „nagy időkben”, például 1848 márciusában. Nincs, amibe kapaszkodhatnék, a hajdani iratokat a háború vitte el, s már az egykoriak közül sincs, aki legalább az emlékezet ládáját felnyitná. Egyszer majd bevetem magam a levéltárba, kutakodni. Valami csak felbukkan.

Bárónak nem veszett nyoma!

Bárónak nem veszett nyoma!

2018. március 13. (kedd)

Sára, Suri, Tóbiás; meg Eszténa, Illangó, Hajdú, és a legkorábban megjövő Báró – néhány a mindig hazatérő gólyáink közül. Kora tavasszal sok ezer kilométerről érkezve is teljes biztonsággal célozzák meg fészküket. Az otthonukat, ahol májusban a kicsinyeik is napvilágot látnak.

Egy különös szó: hazaszerelem

Egy különös szó: hazaszerelem

2018. március 11. (vasárnap)

„A szabadság a népek aratása, kincse, nyugalma. Szabadság nélkül csak nyomoru tengődés lehet – élet nem.” Fontos üzenet ez, régen íródott, hogy mi okán született, majd kicsit később, most szolgáljon csak „kísérőzeneként” egy bizarr látvány értelmezéséhez, amit a net elém sodort.

Riogatott, de megúsztuk

Riogatott, de megúsztuk

2018. március 06. (kedd)

Az ónos eső ma elkerülte Újvárost. Még a közelben se volt nyoma. Pedig milyen vészjósló volt a tegnap esti előrejelzés! Riasztást adott ki a megyék többségére a meteorológiai szolgálat.

Kérdés, válasz nélkül

Kérdés, válasz nélkül

2018. március 03. (szombat)

Későn figyeltem fel a közelemben felhangzó párbeszédre – lekötött a keresgélés a könyvesboltban, így csak a végét kaptam el. Harmincas férfi valamire mondja a kislányának: nem tudom, mire a gyermek: de igen, Apa, neked tudnod kell! És a szülő tehetetlenül széttárja a karját, tán tényleg nem tudja azt a valamit, vagy csak nem lehet érthetően elmagyarázni egy kisembernek.

201 éve ekkor tavasz volt…

201 éve ekkor tavasz volt…

2018. március 02. (péntek)

Március 2-án a költő emlékezete szerint „Bíbic, sirály, szalonka ünnepelte, / Hogy szép tavasz a zord telet kiverte.” A mai március másodikára ez persze a legkevésbé sem igaz, de arra a 201 évvel ezelőttire bizonyosan, amelyről Arany László verstöredéke beszél.

Színe és visszája – Gigantikus vaskohó, lehangoló városkép

Színe és visszája – Gigantikus vaskohó, lehangoló városkép

2018. február 28. (szerda)

1954. február 28-a: vasárnap volt, egészen különös vasárnap. Munkával, mi több, egy hatalmas mű első munkaóráival telt. Aznap avatták Újvárosban a Sztálin Vasmű I-es számú nagyolvasztóját, ünnepélyesebb nevén a Petőfi-kohót. Az avatóünnepségen jelen volt Rákosi Mátyás pártfőtitkár és Nagy Imre miniszterelnök. Meg persze a sajtó egésze, hogy lelkendező tudósításokban számoljanak be az eseményről.