Kulcsszó: forradalom

Pentele példát ad…

Pentele példát ad…

2019. november 04. (hétfő)

Akkor még csak két napja volt, hogy emlékezők sokasága indult a temetőbe, az egykor volt szeretteihez. A halottak napja az egyik évben épp olyan, mint az előzőben, vagy akár a következőben, de 1956-ban minden másképp látszott.

Eltaposás-sikermutató, ’56

Eltaposás-sikermutató, ’56

2019. október 27. (vasárnap)

Megkezdődik 1956 októberének utolsó hete. Pentele polgárainak többsége fölvillanyozva a fővárosból jövő hírek által. Népgyűlés – követelésekkel. Vissza a település ősi nevét! A vasműről levenni a Sztálinbélyeget!

'56-ban a magyar fiatalok világraszólót alkottak

'56-ban a magyar fiatalok világraszólót alkottak

2019. október 23. (szerda)

1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába - mondta az innovációs és technológiai miniszter kedden, a budapesti Műegyetemen tartott megemlékezésen.

Patkó István és a dömperesek

Patkó István és a dömperesek

2018. október 24. (szerda)

Úgy vélem, hogy a hősiesség és a bátorság is sokféle formában jelenik meg. Néha  abban, hogy fegyverek elé  állunk, néha abban, hogy felvállaljunk olyan dolgot, amit más nem tud, nem akar vagy nem mer megtenni. A hősiesség és a bátorság így bizton állíthatom nem csupán a nagy és jelentős eseményekben, a történelmet formáló időben van jelen, hanem megbúvik a hétköznapokban is.

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

’56 ősze Sztálinvárosban: a földindulás első hangjelzései

2018. október 23. (kedd)

Újváros népe túlvolt már azon a megrázkódtatáson, amit az 1953 nyarán hozott országos beruházási megszorítás okozott. A város és a vasmű építésében törés keletkezett ugyan, de az élet végül is ment tovább. És bár az ’53-ban fejlesztésre fordított pénz két év alatt egyharmadára csökkent – de a nagyolvasztó felépült és 1954 februárjától termelni kezdett. Visszatért a remény.

Amikor elmaradt a hajnal

Amikor elmaradt a hajnal

2017. november 04. (szombat)

Kezdetben volt az éjsötét. A falióra tizenkettőt mutatott, majd egy pillanat – és a naptár november harmadikáról negyedikére lépett. Eltelt egy óra, kettő, három, az ország aludt, békét álmodott, s nem tudta, hogy valahol már tankok dübörögnek, csak még a zaj nem hallik idáig. Négy óra lett.

Amikor még élt a remény…

Amikor még élt a remény…

2017. október 31. (kedd)

1956. október 31-ét írtak. A forradalom és szabadságharc pentelei krónikájában ez a nap fordulópont: megalakultak a néphatalmi testületek, a nemzeti bizottság, a helyi munkástanács, és a tüzérezred tisztjei részvételével a forradalmi katonai tanács. A feloszlatott DISZ-szervezet szerepét átvette a forradalmi ifjúsági bizottság. Az előző napok véráldozattal is járó történései után a konszolidáció jelei mutatkoztak.

Az utolsó hangfoszlányok Penteléről

Az utolsó hangfoszlányok Penteléről

2016. november 07. (hétfő)

1956-ban a „boldogság születésnapjának” hajnalán Pentele csendjét szokatlan zaj verte fel. Először csak morajlás hallatszott a távolból, majd a zúgás egyre közelebb ért. Az avatott fül azonosítani tudta a hangot: tankok közelednek.

Kölykök a márványcsúszdán

Kölykök a márványcsúszdán

2016. november 05. (szombat)

Évtizedek lim-lomja közt bogarászva egy megemlékezésre hívó régi kártya akad a kezembe. Előlapján különös fénykép: törmelékhalmaz közepén hatalmas, földre bukott kőoszlop, gyerekek csúsznak-másznak rajta. Bizarr látvány, hát még a története!

A ruszki csizma

A ruszki csizma

2016. november 04. (péntek)

November negyedikének reggelén nem volt ott a teli tejeskanna a megszokott helyen, a bejáratnál – olvasom egy visszaemlékezésben. – Az addig nap mint nap pontosan érkező szállítmány elmaradt. Baljós jel, vélte a házigazda.

A hamis emlékezet – és a véres valóság

A hamis emlékezet – és a véres valóság

2016. október 25. (kedd)

„… nem volt semmiféle tömegbe lövés a laktanyából. Csak a tömeg fölé lőttek a katonák figyelmeztetésül…” Mintha az ’56-ot követő megtorlás idejéből, a pártsajtóból származnának e szavak. De nem… a tényeket még akkor sem merték letagadni. Inkább elhallgatták.

Tízezer dühös ember

Tízezer dühös ember

2016. október 24. (hétfő)

Szerda volt, kellemetlen hűvös-nyirkos nap. Azon a hajnalon, 1956. október 24-én Sánta Károly alezredes utasítására a 15. légvédelmi tüzér hadosztály ezredei riadókészültségbe léptek. Így történt ez Sztálinvárosban is.

Amikor a magyar szabadságvágy a felszínre tört

Amikor a magyar szabadságvágy a felszínre tört

2016. október 23. (vasárnap)

Közös megemlékezésre hívta a városlakókat az önkormányzat a temetői kopjafához az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének hatvanadik évfordulója alkalmából. A hagyományoknak megfelelően az önkormányzati ünnepség a színházban folytatódott, amelyen átadták a Dunaújvárosért Díjakat.

Bakkancs és davajgitár

Bakkancs és davajgitár

2016. október 23. (vasárnap)

Itt van Gyula bá’ – suttogtak izgatottan a kiskölkök, és tényleg megjött, két társát is magával hozva. Bakkancsot le! – adta ki az ukázt a bejárati lépcsőn a Jávor-bajuszos ember, aztán a sáros lábbelitől megszabadulva ki harisnyában, ki meztélláb lépett a szükséglakás kopottas szobájába.

Mi lett Csendesnével?

Mi lett Csendesnével?

2016. október 22. (szombat)

Sokszor eszembe jut, azóta, hogy először olvastam róla a várostörténeti monográfiában. Nem ismerem élettörténetét, csak annyit tudok, amit a könyv egy bekezdése rejt. És az nem sok.